Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumi, kurus pieņem VIdes serviss pārkraušanas punktā Bauska, Augu ielā 29

Iepakojums, kurš satur bīstamo vielu atlikumus

Cena kopā ar DRN bez PVN
0.94 Eur/tonna
PVN 21%
0.20 Eur
Cena ar PVN 21%
1.14 Eur/tonna
Atkritumu kods:
150110