Aktualitātes

Izvēlēties interesējošu sadaļu:
Pasūtītājs:
SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets:
Tehnisko projektu izstrāde daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai
Identifikācijas numurs:
VS 2018/6
Lēmuma pieņemšanas datums:
2021-12-12
Līguma izpildītājs:
SIA “Renesco Pārvaldnieks”, Reģ.Nr.40103741484
Līgumcena:
102000 EUR
Pielikumi:
Pasūtītājs:
test
Iepirkuma priekšmets:
test
Identifikācijas numurs:
123456
Lēmuma pieņemšanas datums:
2021-04-13
Līguma izpildītājs:
test
Līgumcena:
2345