VIDES SERVISS
Bauska


Bauskas novadā no 1 iedzīvotāja savāktais atkritumu apjoms
 

 

2015.gadā vidēji no 1 Bauskas novada iedzīvotāja tika savākti 0.95 m3 sadzīves atkritumi, no tiem:

  • 0.76 m3 (80%) - nešķirotie atkritumi, kas tika aizvesti apglabāšanai uz poligonu "Grantiņi";
  • 0.19 m3 (20%) - bez maksas, otrreizēji pārstrādājams materiāls no dalīto atkritumu savākšanas konteineriem.

 

88 180 eiro - tik daudz Bauskas novada iedzīvotāji kopā ir ietaupījuši atkritumus šķirojot un ievietojot dalīto atkritumu konteineros, kuru izvešana ir bez maksas.

 

Katrs novada iedzīvotājs ietaupījis ~ 3.15 eiro.

 

 

  • Zemgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plānā ir minēts, ka 2007.gadā viena iedzīvotāja saražotais atkritumu daudzums lauku teritorijās ieskaitot ciemus ir 0.85 m3, pilsētā 1.20 m3.

 

Bauskas novadā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā pietiekami ir iesaistījušies tikai Bauskas pilsētas iedzīvotāji, labi rādītāji ir arī Īslīces un Gailīšu pagastos. 

|1 
Kā šķiro?
Dzeltenā konteinera sastāvs
 

 

Dalīto atkritumu savākšanas konteineri ir pieejami visiem iedzīvotājiem bez maksas un tos var izmantot neatkarīgi no to atrašanās vietas.


No ievietotā materiāla, tikai 70% ir otrreizēji pārstrādājams materiāls.


 

Tas nozīmē, ka 30% ir pārstrādei nederīgi jeb piemaisījumi kā:

  • nešķiroti sadzīves atkritumi;
  • pārstrādei nederīgs materiāls:
    • tetrapakas, vienreizējas lietošanas plastmasas trauki, krējuma trauciņi, eļļas pudeles, čipšu pakas, putuplasts, cita veida pārtikas iepakojums;
    • sabojāts pārstrādei derīgs materiāls - mitrs, netīrs, ar iepriekšējā pildījuma atliekām.

 

Aicinām atkritumus šķirot rūpīgi.

 

Pie liela piemaisījumu apjoma, atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības šos papildus izdevumus pievienot pie nešķiroto atkritumu izvešanas tarifa. 

 

Bauskas pilsētā no 1 iedzīvotāja savākti sadzīves atkritumi 2006.-2015.gads
 

Lai apskatītu precīzus datus, peles kursors ir jāuzbīda uz stabiņa.

 

1. stabiņš parāda savākto iepakojuma daudzumu no dalīto atkritumu savākšanas konteineriem, kurus izmanto iedzīvotāji.

2. - savāktais nešķiroto atkritumu apjoms, m3.

 

No 1 iedzīvotāja savāktais kopējais atkritumu daudzums ir nosakāms saskaitot 1. un 2. stabiņa norādīto apjomu.