VIDES SERVISS
Bauska


Šķirosim stikla iepakojumu
 
Šķirosim papīru
 
Šķirosim plastmasas pudeles
 
Nodod nolietotās elektropreces pārstrādei
 
Rūķis šķiro - I daļa
 
II daļa
 
III daļa
 
IV daļa
 
V daļa