VIDES SERVISS
Bauska


Mirušo piemiņas diena un Svecīšu vakars
06.11.2019

Bauskas kapsētās notiks sestdien, 2019. gada 23. novembrī.

Šarlotes kapos plkst 12.00

                Jaunajos kapos plkst 13.00

                                Vecajos kapos plkst 14.00

                                                Plosta kapos plkst 15.00

Piemiņasbrīdi vadīs Bauskas Svētā Gara Luterāņu baznīcas prāvests Aivars Siliņš.

Dārza bioloģisko atkritumu pieņemšana
01.10.2019

No šī gada 7. oktobra Bauskas novada iedzīvotājiem būs iespēja nodot bioloģiskos atkritumus (lapas, zāli, puķu atliekas, kā arī citus dārza bioloģiskas izcelsmes atkritumus, kuri nesatur koksni) Biržu ielā 8b. Bauskā. Viena kubikmetra dārza bioloģisko atkritumu izmaksa būs  5.15 EUR/m3. (tai skaitā PVN)

Tikai fiziskām personām !!, 

Ja dārza bioloģiskos atkritumus nav iespējams nogādāt līdz Biržu ielā 8b. Bauskā, šo atkritumu savākšanu par maksu  var pieteikt pa tālruni 63922713, vienojoties par izvešanas laiku. Izvešanas pakalpojums tiek sniegts tikai tām fiziskajām personām, ar kurām ir noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums ar SIA "Vides serviss". Pasūtot izvešanas pakalpojumu ir obligāta prasība - dārza bioloģiskos atkritumus ievietot maisos !!!

Bauskas pilsētas teritorijā dārza bioloģisko atkritumu izvešanas pakalpojums maksās 7,15EUR/m3. (tai skaitā PVN).

Ārpus Bauskas pilsētas papildus 1.28 EUR par katru nobraukto kilometru.

Laika posmā no 14. oktobra līdz 16. novembrim, sadarbībā ar Bauskas novada domi tiek dota iespēja novada iedzīvotājiem dārza bioloģiskos atkritumus bez maksas nodot Biržu ielā 8b, Bauskā. Bauskas pilsētas iedzīvotājiem dārza bioloģisko atkritumu izvešana šajā laika posmā ir bez maksas.

Pārējā novada teritorijā par katru nobraukto km 1.28 EUR/km. Svarīgi zināt:

 Gadījumā, ja bioloģisko atkritumu sastāvā tiek konstatēts sadzīves atkritumu piemaisījums šie atkritumi netiek pieņemti,  ja dārza bioloģiskie atkritumi tiek izvesti no iepriekš pieteiktas adreses un to sastāvā tiek konstatēti sadzīves atkritumi, atkritumi netiek izvesti, klientam tiek piestādītas transportēšanas izmaksas.

Ar 14. oktobri mainās SIA "Vides serviss kases darba laiki Salātu ielā 7a.
01.10.2019

Kases darba laiks no 15.10.2019:

Pirmdiena - Kase slēgta

No otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 - 17:00

Piektdienās no plkst. 8:00 - 16:00  

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00 

Klientu apkalpošana  

Pirmdienās no plkst. 8:00 - 18:00

No otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 - 17:00

Piektdienās no plkst. 8:00 - 16:00
Pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 - 13:00

Brīvdienas - sestdiena, svētdiena.

IESPĒJA VIENOTIES PAR PARĀDA ATMAKSAS GRAFIKU
06.09.2019

No š.g. aprīļa mēneša esam uzsākuši īstenot papildus projektus parādu atgūšanas jomā.

Būtiski ir pieaudzis tiesā celto prasību un attiecīgi tiesā ierosināto civillietu skaits. 

Aicinām mūsu klientus, kuriem neapmaksātu rēķinu dēļ ir izveidojušās parāda saistības pret SIA “Vides serviss” (tajā skaitā par pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem), vērsties SIA “Vides serviss”, lai rastu risinājumu un labprātīgi vienotos par parāda atmaksas grafiku.

Šī ir iespēja abpusēji, pēc brīvas izvēles noteikt parāda atmaksas termiņu un parāda dzēšanas ikmēneša maksājuma apmēru.

Ar šādas Vienošanās noslēgšanas brīdi tiek apturēts līgumsoda un nakavējuma procentu pieaugums, nosakot, ka parāda pilnīgas atmaksas gadījumā visas uzkrātās “soda naudas” (līgumsods un nokavējuma procenti) tiek pilnībā dzēsti.

|1 
Poligons
Pabeigti "Grantiņu" poligona pārsegšanas pirmās kārtas darbi.
23.07.2019
|1 
Info
Pieteikums līguma slēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu
 

Jaunos klientus lūdzam aizpildīt pieteikuma formu Līguma slēgšanai šeit:

 

 

http://www.videsserviss.lv/index.php?t=r&con=6&tab_id=23&con_id=24&sub_tab 

Strādājam mūsu pilsētai - Zaļai un sakoptai!
 
SPRK lēmums par sadzīves atkritumu apglabāšamas tarifu
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.78

Rīgā 2019.gada 18.aprīlī (prot. Nr.18, 2.p.)

 

1. apstiprināt SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

  Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t
1.1. 43,00 65,47
1.2. 50,00 72,47

 

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir spēkā šādos laikposmos:

 

2.1. tarifs 65,47 EUR/t - no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim;

 

2.2. tarifs 72,47 EUR/t - no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

 

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.


https://www.vestnesis.lv/op/2019/81.8

 

Lēmums

Pavasara Akcija Vides serviss apsaimniekojamos namos
04.04.2019

 

Par Pavasara Akciju

 

Informācija SIA “Vides serviss” apsaimniekotiem daudzdzīvokļu namiem

 

Akcijas laikā SIA “Vides serviss” apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājās tiks veikta lielgabarītu atkritumu un pārstrādei derīgu atkritumu savākšana no konkrētā nama atkritumu savākšanas  laukuma, piemērojot 50% atlaidi.

Mājām ar ievērojamu pozitīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks segtas no mājas uzkrājumu.

Mājām ar negatīvu bilanci lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas 50% apmērā tiks iekļautas nākamā mēneša apsaimniekošanas rēķinā.

 

Lūdzam lielgabarīta atkritumus novietot līdz 23.aprīlim. Akcijas laikā Lielgabarīta atkritumu savākšana, piemērojot 50% no vienas adreses, tiks veikta vienu reizi.

 

Ja daudzdzīvokļu nams nevēlas iesaistīties akcijā, lūdzam informēt Namu pārvaldnieku līdz 17.aprīlim.

Šajā gadījumā pakalpojumu var pieteikt dzīvokļa īpašnieks, kurš vēlas izmantot pakalpojumu un veikt individuālus norēķinus.

|3 
Akcija 2019
Pavasara Akcija 2019
04.04.2019

Pavasara Akcija 2019

Spodrības mēnesī no 23.aprīļa līdz 3.maijam SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada Domi organizē Lielgabarītu atkritumu savākšanas akciju. Lai neveidotos atkritumu kalni, kas sastāv no visa veida sadzīves atkritumiem, šogad ievērojami tiek mainīta akcijas norise.

Dalītie atkritumi ir jānogādā Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā vai individuāli jāpiesaka atkritumu izvešana.   

Bauskā dalīto atkritumu pieņemšanas laukuma izmantošana sniedz šādas priekšrocības:

1)      Pilsētā akcijas laikā tiek nodrošināta tīrība un kārtība, kas nebija iespējama iepriekšējos gadus.

2)      Akcija ļaus ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus. Ietaupīto finansējumu varēs izlietot dažādu pilsētvides elementu papildus uzstādīšanā, piemēram, izveidot jaunus dalīto atkritumu pieņemšanas punktus, atkritumu saimniecības infrastruktūras uzlabošanu, publiskās vietās jaunu atkritumu urnu uzstādīšanu.  

3)      Iespējams turpmāk iedzīvotāji izmantos Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu arī ikdienā.

 

Bauskas novada Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi:

 • 50.punkts "Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā."
 • 70.2. pants " Aizliegts atkritumus novietot vai izbērt blakus konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta". 

        Gan pirms akcijas, akcijas laikā un pēc tās, tiks iesaistīta Pašvaldības policija, lai uzraudzītu akcijas norisi un bez atbildīgās personas nesankcionēti netiktu novietoti atkritumi publiskās vietās.

        Lai katrs atkritumu radītājs atbildētu par savu radīto sadzīves atkritumu apjomu, šogad tiek piemērota maksa par nodoto lielgabarīta sadzīves atkritumu apjomu.

Tāpat katra daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašnieku kopība ir atbildīga par savā pieguļošajā teritorijā izvietoto atkritumu apjomu.

 

Akcijas laikā nodot šķirotus atkritumus ir iespējams divos veidos:

1)      Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā, Biržu ielā 8b, lielgabarīta atkritumiem tiek piemērota 70% atlaide.  Par nodotiem atkritumiem var norēķināties uz vietas laukumā.

 

2)      Pēc pieprasījuma, piesakot konkrēto adresi, zvanot 639 22713 vai uz pagasta pārvaldi, maksa tiks piemērota 50% apmērā no ikdienas cenas, nododot lielgabarīta atkritumus.

 

Atgādinām, ka atbildīgs par teritorijas tīrību ir Nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par velti
 • Sadzīvē nederīgas elektroiekārtas
 • Akumulatori, baterijas
 • Plastmasas iepakojums
 • Metāla iepakojums Stikla iepakojums
70% atlaide: Laukumā Birzu 8b
 • Lielgabarīta sadzīves atkritumi    
50% atlaide: Izbraukumā
 • Lielgabarīta sadzīves atkritumi 
Maksa pilnā apmērā
 • Nešķiroti sadzīves atkritumi
Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā Rundāles novadā no š. g. 1. marta.
 

Ņemot vērā sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" tarifa izmaiņas, kas apstiprinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā š. g. 17. janvārī, SIA "Vides serviss" saskaņā ar "Brakšķi" poligona apstiprināto tarifu ir spiests palielināt maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novada administratīvajā teritorijā. Ar 2019. gada 1. martu samaksa par sadzīves atkritumu viena kubikmetra apsaimniekošanu  sastādīs 17,15 EUR (bez PVN), līdzšinējo 16,43 EUR (bez PVN) vietā.

 

 

 

 

Svini svētkus un šķiro stiklu
20.12.2018

Līgumiem ar privātāmājām, kas ir slēgti agrāk par stikla taras izvešanu, tiks piemēroti šie paši nosacījumi.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas izmaiņas
01.12.2018

Dabas resursu nodoklis no 2019. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 35 uz EUR 43 (par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu poligonā). 

Atkritumu poligonā "Grantiņi" ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apglabāšanas maksa. 

 

 

Tarifa veids Mērvienība

Spēkā esošais

       tarifs

           Tarifs

no 01.01.-31.12.2019

Sadzīves atkritumu

apglabāšanas maksa

EUR/t

57.47 bez PVN

69.54 ar PVN

    65.47 bez PVN

    79.22 ar PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas
01.12.2018

Dabas resursu nodoklis no 2019. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 35 uz EUR 43 (par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu poligonā).  Tā rezultātā ar 2019. gada 1. janvāri SIA „Vides serviss" stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. 

 

 

EUR,

līdz 31.12.2018

EUR,

no 01.01.-31.12.2019

1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas novadā

15.81 bez PVN

19.13 ar PVN

16.93 bez PVN

20.49 ar PVN

1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Rundāles novadā

15.98 bez PVN

19.34 ar PVN

16.43 bez PVN

19.34 ar PVN

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas:

1. SIA „Vides serviss" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa;

2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi" Bauskas novadam un poligonā "Brakšķi" Rundāles novadam;

3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. 

Bauskas privātmāju iedzīvotājiem pieejama individuāla dalīto atkritumu savākšana
16.10.2018

SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību un SIA "Eco Baltia Vide" Bauskas pilsētas privātmāju iedzīvotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu - individuālos dalīto atkritumu savākšanas konteinerus.

 

Jau šobrīd Bauskas pilsētā ir izveidoti aptuveni 50  publiskie atkritumu šķirošanas punkti (karte - https://ej.uz/BauskaSkiro). Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju bez maksas šķirot atkritumus šajos publiskajos punktos.

 

Ņemot vērā arvien pieaugošo iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, papildu jau minētajiem dalīto atkritumu pieņemšanas punktiem piedāvājam privātmāju iedzīvotājiem šķirot atkritumus vēl ērtāk. Noslēdzot līgumu ar SIA "Vides serviss", tiek dota iespēja savas privātmājas teritorijā novietot divu veidu šķiroto atkritumu savākšanas konteinerus - vieglajam iepakojumam un stiklam. Jaunais pakalpojums tiek nodrošināts tikai tiem klientiem, kuriem jau ir noslēgts līgums ar SIA "Vides serviss" par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu.

 

Konteineri tiks iztukšoti saskaņā ar grafiku, par kuru vienojas, noslēdzot līgumu par dalīto atkritumu apsaimniekošanu. Turklāt pareizi šķirojot un nododot pārstrādei otrreizēji izmantojamos materiālus, var ierobežot maksājumu pieaugumu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 

Atbilstoši šajos konteineros drīkstēs ievietot:

 • Zaļie konteineri, kas paredzēti stiklam - drīkst mest mazgātas stikla pudeles, burkas. Šajos konteineros nedrīkst ievietot logu stiklu, keramiku, traukus.
 • Dzeltenie konteineri, kas paredzēti vieglam iepakojumam - drīkst mest TĪRU iepakojumu - papīru, kartonu, plastmasas plēves maisiņus, tīras PET pudeles - saplacinātas bez korķīšiem,  logu tīrīšanas šķidruma kanniņas (HDPE plastmasa), sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas iepakojumus, alumīnija dzērienu bundžiņas, metāla vāciņus un kārbas. Lūdzam neievietot putuplastu un vienreizlietojamos traukus.

 

Atgādinām, ka dalīto atkritumu konteineros kategoriski aizliegts  izmest sadzīves atkritumus. Konstatējot šādu faktu pie konteinera izvešanas, konteinera saturs tiks izvests kā sadzīves atkritumi un piemērots atbilstošs tarifs. Atkārtota šāda rīcība var novest pie dalīto atkritumu procesa pārtraukšanas un līguma laušanas.   

 

Maksa par privātmājā novietoto konteineru izvešanu sastāda:

  Konteinera tilpums Izvešanas maksa ar PVN Konteinera noma
Dzeltenais konteiners (plastmasas un papīra iepakojuma savākšanai) 0.24 m3 1.85 eiro 0.85 €/mēn
Zaļais konteiners (stikla tarai) 0.12 m3 0.94 eiro Bez maksas

 

SIA "Vides serviss" kientiem ir jāsedz tikai daļa no savākšanas un transporta izmaksām. Klients var izvēlēties aba veida konteinerus vai tikai vienu. 

 

Pateicoties sadarbībai ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Eco Baltia Vide", individuālie konteineri stikla taras savākšanai tika saņemti bez maksas, iniciatīvas 1000 konteineri Latvijā ietvaros. Pavasarī SIA "Eco Baltia Vide"  sadarbībā ar SIA "Vides serviss" izvietoja 25 stikla savākšanas zvanveida konteinerus publiskās vietās Bauskas pilsētā. Pateicamies SIA "Eco Baltia Vide" par iespēju Bauskas pilsētā iedzīvotājiem ērtāk veikt atkritumu šķirošanu.

 

Pakalpojumu var pieteikt, zvanot pa tālr. 639 60737 vai sūtot pieteikuma e-pastu info@videsserviss.lv.

 

Līgumu par individuālo dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumu iespējams noslēgt darba dienās SIA "Vides serviss" birojā Salātu 7a, Bauskā no plkst. 8.00 līdz 17.00.  

 

Piedāvājam speciālus maisus lapu izvešanai
05.11.2018

Šajā rudenī SIA "Vides serviss" piedāvā jaunu pakalpojumu Bauskas pilsētas iedzīvotājiem, lai atvieglotu lapu izvešanu no saviem īpašumiem. Piedāvājam iegādāties speciālus maisus lapu savākšanai, pēc tam nodrošinot šo maisu izvešanu.Lapu savākšanai pieejami marķēti maisi 250 l tilpumā. Viena maisa cena ir EUR 2,35 - cenā ietilpst gan pats maiss, gan arī maisa izvešana. Pakalpojums pieejams gan privātpersonām, gan juridiskajiem klientiem.

 

Maisus var iegādāties SIA "Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, Bauskā. Pie iegādes vajadzēs nosaukt adresi, no kuras maisi būs jāizved.

 

Kad maisi piepildīti ar lapām, tos novieto ielas malā.  Veicot lapu izvešanu pilsētā, "Vides serviss" darbinieki savāks maisus no pieteiktajām adresēm (tas parasti notiek reizi nedēļā piektdienās). Tiks savākti tikai marķētie maisi!

 

Lapu savākšana marķētajos maisus tiks veikta līdz 30. novembrim. Pēc šī datuma maisi vairs netiks izvesti!

 

Lūdzam ņemt vērā, ka maisos nedrīkst ievietot zarus, ābolus, kartupeļus, citus bioloģiskos un sadzīves atkritumus, pretējā gadījumā lapas ar piemaisījumiem netiks izvestas. 

Iedzīvotāji varēs nodot sadzīves atkritumus poligonā “Grantiņi”
07.09.2018

Informējam, ka no 06.09.2018. atjaunojam sadzīves atkritumu pieņemšanu par maksu no iedzīvotājiem poligonā "Grantiņi".Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem tiks pieņemti tikai vienu dienu nedēļā - ceturtdienās. Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).

 

Plašāka informācija un maksa par atkritumu nodošanu šeit.

 

Bauskas novada kapsētas – digitālā formā www.cemety.lv
28.08.2018

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Bauskas novada kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA "Cemety". Interneta vietnē www.cemety.lv ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama), apbedījumu atrašanās vietu, kā arī ir veikta kapa vietas fotofiksācija.

Uz šo brīdi ir digitalizētas četras Bauskas kapsētas - Šarlotes, Plosta, Jaunie un Vecie kapi, kā arī 28 kapsētas Bauskas novada pagastos. Paralēli informācijai, kas tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu kartes drukātā formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi - gan atpazītie, gan tie, par kuriem informācija vēl ir nepieciešama.

 

Strādājot pie kapu digitalizācijas, nācās konstatēt, ka ne visos gadījumos ir pieejami dati par apbedītajām personām, jo daudzas kapu kopiņas nav identificējamas (nav piemiņas plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas datiem), nav saglabājušās vecās kapu grāmatas. Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA "Vides serviss" (Bauskas kapsētas) vai pagastu pārvaldes.

 

Sistēma atļauj ievadīt arī papildu informāciju par mirušo cilvēku - kur aizgājējs dzīvojis, strādājis, kādi ir radu raksti, dzimtas koks, fotogrāfijas. Tas nozīmē, ka arī šādā veidā var saglabāt mirušā cilvēka piemiņu. Arī šo informāciju aicinām iedzīvotājus mums iesūtīt, lai varam nodrošināt tā ievietošanu www.cemety.lv sistēmā.

Aicinām noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu
28.08.2018


2017. gada 28. decembrī Bauskas novada pašvaldība izdeva Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošos noteikumus, kas nosaka kapsētu darbības un uzturēšanas nosacījumus Bauskas novada kapsētās. Saistošie noteikumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas, kas attiecas gan uz kapsētu apsaimniekotāju, gan kapavietu uzturētājiem.

 

Viena no būtiskākajām izmaiņām, ko paredz jaunie noteikumi - Bauskas novada pašvaldības kapsētās kapavietu uzturētājiem (persona, uz kuras vārda ir reģistrēta kapavieta) ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums tam, ka personai ir piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta.

 

Aicinām Bauskas kapsētu kapavietu uzturētājus vērsties SIA „Vides serviss" un noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu. Tālrunis informācijai 63960735, 29420542.

 

Ar Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošajiem noteikumiem un kapavietas uzturēšanas līguma paraugu klātienē var iepazīties SIA „Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, kā arī Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv - saite šeit.

 

Veikta kapavietu aktēšana Bauskas kapsētās

Bauskas kapsētu - Plosta, Šarlotes, Veco un Jauno kapu apsaimniekošanu veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vides serviss". Kapsētu apsaimniekotājs nodrošina kapsētas pārziņu darbu, veic vajadzīgos uzturēšanas un labiekārtošanas darbus. Jūlijā mēnesī tika atjaunoti soli un nokrāsoti ieejas vārti Vecajos, Jaunajos un Šarlotes kapos.

 

Pamatojoties uz jaunajiem kapsētu uzturēšanas saistošajiem noteikumiem, š.g. jūlijā tika uzsākta kapavietu aktēšana visās četrās Bauskas kapsētās.

 

Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apzināšana, apsekošana un brīdinājuma zīmes uzstādīšana. Aktēšanas mērķis ir reizi gadā apzināt esošo situāciju kapos, lai noteiktu kapavietas, kas netiek koptas vairāku gadu garumā.

 

Redzot brīdinājuma zīmi par aktētu kapavietu, to nepieciešams sakopt trīs mēnešu laikā. Aktēšana tiks veikta katru gadu. Ja piecus gadus pēc kārtas konstatēs, ka kapavieta netiek kopta, kā arī nebūs noslēgts līgums par kapavietas uzturēšanu, aktētā kapavieta pāries pašvaldības pārvaldījumā un tiks reģistrēta kā bezpiederīgo mirušā/-o kapavietu.

Atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novadā turpmāk veiks SIA „Vides serviss”
13.08.2018

 

Saskaņā ar Rundāles novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018. gada 1.oktobra Rundāles novadā turpmākos piecus gadus nodrošinās SIA "Vides serviss". Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantu jaunais līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Lai noslēgtu līgumu par atkritumu izvešanu Rundāles novadā, dzīvojamo māju īpašnieki, valdītāji vai pārvaldnieki, kā arī juridiskas personas ir aicināti sazināties ar SIA „Vides serviss" un iesniegt datus jaunā līguma sagatavošanai. Iedzīvotāju ērtībai to var izdarīt vairākos veidos:• Aizpildot pieteikumu veidlapu mājas lapā ŠEIT:  www.videsserviss.lv
• Aizpildot pieteikuma veidlapu klātienē SIA „Vides serviss" Klientu apkalpošanas centrā (Bauskā, Salātu ielā 7a - netālu no Bauzes tirgus).

 

Aicinām iedzīvotājus sazināties ar SIA „Vides serviss" līdz 10.septembrim, lai savlaicīgi varētu sagatavot un noslēgt līgumus. Pēc saņemtā pieteikuma sagatavotie līgumi tiks nogādāti klientiem mēneša laikā.

 

Septembra mēnesī tiks organizētas tikšanās ar jaunā atkritumu apsaimniekotāja SIA „Vides serviss" pārstāvjiem šādās apdzīvotās vietās - Pilsrundālē, Bērstelē, Vairogā, Saulainē un Svitenē. Plašākā informācija vēl sekos.
Iedzīvotājus, kuri nebūs individuāli pieteikušies, plānojam apmeklēt dzīvesvietā līdz septembra mēneša beigām.

 

Līgumus ar visiem jaunajiem Rundāles novada klientiem plānots noslēgt līdz š.g. 22. septembrim, lai noteiktajā termiņā varētu uzsākt atkritumu izvešanu Rundāles novadā. Pēc šī datuma gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras līgumu nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tiesiska pamata šādu pakalpojumu sniegt.

 

Uzziņai!


• Atkritumu izvešanai tiks izmantoti tie paši atkritumu konteineri.
• Plānots, ka atkritumu izvešana tiks veikta katru ceturtdienu. Katram klientam individuāli būs iespēja izvēlēties izvešanas biežumu.
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs 15.98 EUR/m3 bez PVN
(19.34 EUR/m3 iesk. PVN 21%).
• Viena izvešanas reize 0,24 m3 konteineram maksās 4.64 EUR (ar PVN).


"Vides serviss" saviem klientiem nodrošina kvalitatīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vairāk kā 20 gadus. Mums ir patiess prieks, ka atkal varēsim strādāt Rundāles novadā un sniegt saviem klientiem vislabāko servisu atkritumu apsaimniekošanā, kā arī nodrošināt ērti pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru.

 

Uz veiksmīgu sadarbību!

Aicinām darbā Namu pārvaldīšanas nodaļas vadītāju
27.08.2018

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldībā vai inženierzinātnēs;
 • vēlama vismaz trīs gadu pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu vadībā;
 • pieredze tāmēšanas darbā;
 • spēja organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, tāmēšanas programmas);
 • augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes iemaņas, prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Darba pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt nodaļas darbu, nodrošināt dzīvojamo māju un neapdzīvojamo telpu pārvaldīšanu;
 • nodrošināt dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānošanas un izpildes organizēšanu;
 • nodrošināt bojājumu, avāriju un avārijas remontdarbu pieteikumu operatīvu risināšanu;
 • nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju un remonta darbu plāna kārtējam gadam saskaņošanu, aprēķinātās maksas par dzīvojamo māju pārvaldīšanu apspriešanu ar dzīvokļu īpašniekiem;
 • nodrošināt piesaistīto un pieguļošo zemes gabalu pārvaldīšanu, kā arī veikt esošās teritorijas vizuālo apsekošanu;
 • nodrošināt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju klientu pieņemšanu, kā arī piedalīties dzīvojamo māju īpašnieku un īrnieku kopsapulcēs.

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 7. septembrim ar norādi "Namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs" uz e-pasta adresi pasts@videsserviss.lv vai atnest uz biroju Salātu ielā 7a, Bauskā.

|1 
 
Satiksmes ierobežojumi Vītolu kvartālā
10.07.2018

Satiksmes ierobežojumi Vītolu kvartālā sakarā ar labiekārtošanas darbiem

 

No šodienas, 10. jūlija līdz  nākamai otrdienai, 17. jūlijam


    Slēgta iebrauktuve Vītolu kvartālā no Salātu ielas puses.

Aicinām izmantot iebraukšanu no Vītolu ielas.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

|4 
 
Bauskā pabeigta vasaras apstādījumu veidošana un jaunu koku stādīšana
12.06.2018

Jūnija sākumā Bauskā pabeigta vasaras apstādījumu veidošana. Kā pastāstīja SIA "Vides serviss" apzaļumošanas nodaļas vadītāja Aina Bele, tad galvenokārt tika atjaunotas un papildinātas jau esošās puķu dobes. Bet papildu tām šovasar baušķeniekus un pilsētas viesus priecēs vairāki jauni apstādījumi un ziedu kastes Latvijas valsts simtgades tematikā. Daudzviet iestādīti arī jauni koki.

Bauskā šajā vasarā tradicionāli pie apgaismes stabiem ar krāšņiem pelargoniju ziediem izvietotas puķu kastes. Stādījumus veidoja SIA "Ints & Co", savukārt "Vides serviss" veica podu uzstādīšanu un laistīšanu visas vasaras garumā.

 

No jau ierastajiem apstādījumiem šogad paplašināta puķu dobe Kalna ielā pie arkām (krustojumā ar Plūdoņa ielu). Puķu dobes Latvijas karoga krāsās izveidotas vairākās vietās - t.s. deputātu stūrītī Zaļās un Lāčplēša ielas krustojumā, kino skvērā Kalna ielā un pie ieejas pilskalnā Brīvības bulvārī.

 

Sarkanbaltsarkanais motīvs ieturēts arī jaunajās puķu kastēs, kuras izgatavoja "Vides serviss" meistari. Šādas ziedošās kastes izvietotas pie Bauskas novada domes ēkas, pie Bauskas novada sporta skolas Uzvaras ielā un Pionieru ielā pie ielas pulksteņa. Savukārt citās vietās pilsētā izvietoti dekoratīvi puķu podi, kurus var izmantot arī kā soliņus. Tie atrodas Saules dārzā un Salātu ielā (netālu no krustojuma ar Dārza ielu).

 

Kopumā pilsētas apstādījumos sastādīti vairāk nekā 6000 puķu stādi. Dominē sarkanas un baltas leduspuķes (2843 stādi), jo vairāki apstādījumi veidoti Latvijas karoga krāsās. Tāpat pilsētas puķu dobēs krāšņi ziedēs košās balzamīnes dažādās krāsās (740 stādi), galtonijas (348 stādi), salvijas (271 stāds), kannas (180 stādi) un citas vasaras puķes - samtenes, kosmejas, ipomejas, kalibrahojas u.c. Turpinot labo sadarbību un atbalstot vietējos puķu stādu audzētājus, puķu stādi tiek iepirkti no divām Bauskas novada saimniecībām - SIA "Ints & Co" un Ivetas Ļekūnes.

 

Par godu Latvijas valsts simtgadei Bauskas novadā tika iestādīti vairāki jauni koki. Kopumā no stādaudzētavas Blīdene tika iegādāti un iestādīti 43 koki (dižstādi, kas ir jau neliela koka izmērā). Koki iestādīti vairākās vietās pilsētā - vilkābeles - kino skvērā, labiekārtotajā zonā pie autoostas un Korfa dārzā pie dīķa. Savukārt pie Bauskas jaunā peldbaseina tika iestādīti vairāki dižskābarži un Holandes liepas. Šie koki tika izvēlēti, jo atbilst mūsu klimatiskajiem apstākļiem, turklāt ir krāšņi visā lapošanas laikā, jo ir ar dekoratīvām lapām dažādās krāsās, savukārt vilkābeles pavasarī priecē ar krāšņiem ziediem. Papildu šiem kokiem tika iegādāti arī 200 ozolu stādi, kurus stādīja galvenokārt pagastos.

 

 

|3 
Jaunā pļaujmašīna
Pilsētas nogāžu pļaušanu turpmāk veiks ar modernu radiovadāmu pļaujmašīnu
18.05.2018

Līdz šim Bauskas pilskalna un citu nogāžu pļaušana bija izaicinājums SIA "Vides serviss" darbiniekiem, pat ievērojot stingrākās darba drošības prasības. Tāpēc rūpējoties par darbinieku drošību un ieviešot mūsdienu tehnoloģijas pilsētas teritoriju uzturēšanā, tika lemts par jaunas nogāžu pļaujmašīnas iegādi.

"Jāatzīst, ka pēdējos gados saskaramies ar kvalificēta darbaspēka trūkumu. Vasaras sezona ir ļoti intensīvs periods, jo jāpļauj lielas platības visā novadā. Lai spētu sniegt pakalpojumu kvalitatīvi un ātri, lēmām par mūsdienīgas tehnikas iegādi," pauž Linda Tijone, SIA "Vides serviss" valdes locekle.

 

Ar jaudīgo 21 zirgspēka pļaujmašīnu SPIDER ILD02 SG tiks pļautas ne tikai Bauskas pilskalna nogāzes, bet arī citas nogāzes pilsētā, piemēram, pie Mēmeles tilta, iebraucot Bauskā no Rīgas puses. Teritoriju pļaušana ar jauno mašīnu ir daudz efektīvāka, jo to veic viens darbinieks, kas to vada ar tālvadības pulti. Salīdzinājumam - iepriekš to pašu platību vienlaikus pļāva vismaz 3-5 trimmerētāji. Pļaujmašīna var pļaut nogāzes slīpumā līdz 55 grādiem. Neskatoties uz izmēriem un svaru (tā sver 367 kg), tā ir viegli manevrējama arī slīpumā, ir iespējams regulēt pļaušanas augstumu.

 

Radiovadāmā nogāžu pļaujmašīna SPIDER ILD02 SG tika iegādāta iepirkuma procedūrā, to piegādāja uzņēmums SIA "Anna Assistance". 

 

Spider

|5 
Lielgabarītu akcija bildēs
Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijā arī šogad liels apjoms sadzīves atkritumu
25.04.2018

SIA "Vides serviss" un Bauskas novada pašvaldība jau 15. gadu pēc kārtas baušķeniekiem un novada iedzīvotājiem piedāvāja iespēju bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Akcija ik gadu tiek organizēta ar labiem nodomiem - rosināt Bauskas novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, kā arī veicināt atkritumu šķirošanu un atvieglot iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta un videi kaitīgos atkritumus, nepieļaujot to nonākšanu apkārtējā vidē.


"Vides serviss" un Bauskas novada pašvaldība atzinīgi novērtē iedzīvotāju centienus sakopt savus īpašumus un apkārtējo vidi, taču nākas atzīt, ka jau kārtējo reizi akcijas nosacījumi tika pārkāpti - iedzīvotāji to izmantoja kā iespēju atbrīvoties no jebkādiem atkritumiem, par kuru nodošanu ikdienā ir jāmaksā. Arī šogad akcijas laikā savākšanas punktos lielā daudzumā atvests un novietots liels apjoms sīku sadzīves atkritumu, gružu, kuri nav klasificējami kā lielgabarīta, otrreizēji pārstrādājami vai videi bīstami atkritumi. Tāpat tika izmestas arī automašīnu riepas. Īpaši lielā daudzumā tika nodoti logu stikli - lai gan tos bija atļauts nodot akcijas laikā, tomēr vairumā gadījumu stikli bija ar visiem rāmjiem, kas apgrūtināja to savākšanu, jo stikli no rāmjiem bija jāizņem.

 Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri ievēroja akcijas noteikumus!

 Arī šogad "Vides serviss" darbinieki vāca atkritumus vēl vairākas dienas pēc akcijas, jo atkritumi noteiktajos punktos tika vesti vēl svētdien un pirmdien. Pirmdienas rīta atkritumu kaudzes krājās ne tikai pie Saules dārza un garāžām "Dzirkstele", bet arī citās vietās pilsētā. Akcijas rezultāti vēl tiek apkopoti, jo nedēļas sākumā atkritumus turpināja savākt. Bet jau tagad paredzams, ka to savāktais apjoms būs lielāks nekā iepriekšējā gadā.

 

Savākto atkritumu daudzums sestdien, 21. aprīlī Bauskas pilsētā - ap 400 m3 (vairāk nekā 50 lielie būvgružu konteineri!). Vairāk nekā puse no tiem sastādīja jaukta tipa atkritumi, kurus nav iespējams sašķirot pa frakcijām, tātad tie klasificējami kā sadzīves atkritumi. Salīdzinājumam - Bauskas pilsētā mēnesī tiek izvesti ap 900 m3 sadzīves atkritumu.

 

Lielgabaritu akcija 2018 rezultati

 

Atgādinām, ka jebkura veida otrreizējai pārstrādei nododamos atkritumus (stikls, PET pudeles, kartons, makulatūra u.c.), videi bīstamos atkritumus (akumulatori, baterijas, eļļas filtri, dienasgaismas lampas) un elektropreces var bez maksas nodot "Vides servisa" dalīto atkritumu savākšanas laukumā Bauskā, Biržu ielā 8b, katru darba dienu no plkst. 8 līdz 17. Aicinām izmantot šķirošanas konteinerus, kas atrodas pilsētā. Drīzumā pilsētā tiks izvietoti arī zvanveida konteineri stikla savākšanai.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Bauskā šogad 21. aprīlī
28.03.2018

akcija

Skaties kartē, kur varēs nodot lielgabarīta atkritumus
28.03.2018
Iznācis pirmais informatīvais izdevums namu pārvaldīšanas nodaļas klientiem
08.01.2018

Centāmies vienkārši un saprotami skaidrot dažādus aktuālus jautājumus attiecībā uz namu pārvaldīšanu, lai katrs dzīvokļa īpašnieks un īrnieks būtu zinošs un izprastu namu pārvaldnieka darbu. Un kas ne mazāk svarīgi - lai vēlreiz atgādinātu, cik svarīga ir katra dzīvokļa īpašnieka līdzdalība savas mājas pārvaldīšanā!

 

 

 
Ar 2018. gada 1. janvāri spēkā stāsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas
05.12.2017

SIA „Vides serviss" informē, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa palielināšanos, no 2018. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu apsaimniekošanas maksa Bauskas novadā.

 

Dabas resursu nodoklis no 2018. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 25 uz EUR 35 (par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu poligonā).

 

Tā rezultātā ar 2018. gada 1. janvāri SIA «Vides serviss» stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - EUR 19,13 (ar PVN) par vienu kubikmetru (līdz 31.12.2017. - 18,30 EUR/m3).

 

 

Jaunā maksa tika apstiprināta ar Bauskas novada domes sēdes 2017. gada 30. novembra lēmumu.

 

KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR ATKRITUMU IZVEŠANU?

 

 

 

Paredzams, ka dabas resursu nodoklis palielināsies vismaz turpmākos divus gadus, 2020. gadā sasniedzot EUR 50 par vienu tonnu atkritumu. 

 

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas:

 • SIA „Vides serviss" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa;
 • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi";
 • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. 

 

Informācijai! Dabas resursu nodokli Latvijā piemēro kopš 1991. gada. Šobrīd dabas resursu nodokļa piemērošanu reglamentē Dabas resursu nodokļa likums (pieņemts 15.12.2005.).

 

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.


Nodokļa aprēķinu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, iestādes un Valsts ieņēmumu dienests.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izteikt priekšlikumus par plānotajiem remontdarbiem 2018. gadā
30.12.2017

Jau oktrobrī dzīvokļu īpašnieki saņēma SIA "Vides serviss" sagatavotās Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018. gadam, kur atsevišķi tika izdalīts Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns ar ieteicamiem darbiem. Kā prioritāte ir izvirzīta Ministru kabineta noteik. Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasību ieviešana un izpilde.

Darbu plānā ir ietverti gan nelieli mājas uzturēšanas darbi, kuru izmaksas jau iekļautas pārvaldīšanas maksā, gan lielāki remontdarbi, kuru izmaksas nepieciešams segt no esošā mājas uzkrājuma vai veidot papildus uzkrājumu konkrētam mērķim.

Pārvaldīšanas maksa 2018. gadā netiek paaugstināta, taču atsevišķu darbu veikšanai, ja mājai ir negatīva bilance, dzīvokļu īpašniekiem būs jāveic uzkrājums, kas tiks izdalīts kā mērķmaksājums noteiktos mēnešos.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībās SIA "Vides serviss" kā namu pārvaldnieks izpilda savas saistības un nodrošina visus obligāti veicamos darbus māju uzturēšanā, taču tikpat būtiska ir katras mājas dzīvokļu īpašnieku līdzdalība. Tas attiecas gan uz savlaicīgu maksājumu veikšanu, gan mājas uzkrājuma veidošanu, ko var ieguldīt sava kopīpašuma sakārtošanā, gan uz dalību lēmumu pieņemšanā.

Līdz 2018. gada 1. janvārim aicinām izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem!

Namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājam - maris@videsserviss.lv; Namu pārvaldniekiem - janis.skuja@videsserviss.lv; edvins@videsserviss.lv vai klātienē mūsu birojā Salātu ielā 7a, Bauskā.

Māju tāmes un plānoto darbu plāns ir pieejami mūsu mājaslapas sadaļā Mans.videsserviss - pieslēdzoties savam profilam, varat apskatīt savas mājas tāmi. To iespējams saņemt arī mūsu birojā.

Jaunumi 2018. gadā - sētniekiem jauni pienākumi

Ņemot vērā, ka no 2018. gada tiks paaugstināta minimālā alga no 380 EUR uz 430 EUR, nedaudz paaugstināsies izmaksas par sētnieku pakalpojumiem, taču ir sagaidāmi arī jauni sētnieku darba papildus pienākumi.

Sētnieku darba pienākumos no 2018. gada 1. janvāra ietilps šādi pienākumi:

 

 Reizi nedēļā:
 • apsekot kāpņu telpas - savākt atkritumus;
 • pārbaudīt, vai nav izdegušas spuldzes;
 • pārbaudīt, vai nav aizkrautas evakuācijas izejas u.tml.
Divas reizes mēnesī:
 • veikt kāpņu telpu sauso uzkopšanu
Reizi gadā:
 • veikt kāpņu telpu logu mazgāšanu aizsniedzamā augstumā
Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!
17.11.2017

apsveikums

Svecīšu vakars Bauskas kapsētās šo sestdien
01.11.2017

Svecīšu vakars

|1 
 
Iedzīvotāji varēs nodot lapas
18.10.2017

Šogad atsevišķa lapu vākšanas akcija no iedzīvotājiem netiks organizēta. Bet privātmāju iedzīvotāji var novietot savāktās lapas maisos pie pilsētas centrālo ielu malām - Uzvaras, Zaļā, Salātu, Dārza, Dambja, Plūdoņa ielas, kas iekļaujas lapu savākšanas maršrutā. Lapas maisos jānovieto ielas malā pie sētnieku savāktajiem maisiem vai lapu kaudzēm.

 

Lūdzam maisus novietot līdz trešdienai, lai ceturtdien un piektdien veiktu lapu savākšanu. Vēršam īpašu uzmanību uz to, ka tiks savāktas tikai tīras lapas, kas ir derīgs materiāls kompostam. Lapu maisos aizliegts likt zarus, ābolus, dārzeņus un cita veida atkritumus. 


Atsevišķi izsaukumi uz privātmājām ir maksas pakalpojums (13,49 EUR (t.sk. PVN) par 1 m3 izvesto lapu (cenā iekļauti krāvēja pakalpojumi - lapas no kaudzes iekrauj piekabē). Lapu izvešanu var pieteikt pa tālr. 639 22713.   

|2 
Lapu savākšana rit pilnā sparā
Bauskā notiek aktīva rudens lapu savākšana
19.10.2017

Lai gan rudens lapu vākšanu "Vides serviss" sētnieki pamazām uzsāka jau pie pirmajām kritušajām lapām, intensīvāka lapu savākšana sākta šajā nedēļā.

Lapas galvenokārt savāc sētnieki, tās grābjot un no ietvēm slaukot. Taču, lai palielinātu darba efektivitāti un atvieglotu sētnieku darbu, "Vides serviss" arvien ievieš jaunas mūsdienīgas metodes pilsētas uzkopšanā. Uz lielākajām ietvēm un laukumiem lapas saslauka ar traktoriem Antonio Carraro un diviem Stiga Titan, kam piestiprinātas speciālas birstes, kuras izmanto trotuāru tīrīšanai arī ziemā. Papildu tam lapu savākšanu veic mazais ielu putekļsūcējs, bet no ielu braucamās daļas lapas savāc lielais ielu putekļsūcējs.      

 

Šoruden "Vides serviss" testēja jaunu lapu savākšanas veidu ar mehanizētu ierīci, ko piestiprina pie zāles pļāvēja-raidera. Tiesa, slapju lapu savākšana ar šo ierīci ir apgrūtināta, bet sausā laikā lapu savākšana ir daudz efektīvāka, nekā sētniekiem tās grābjot. Mehānisko lapu savākšanu šonedēļ izmantoja Korfa dārzā, kur varēja savākt sausās lapas.

 

Lapu izvešana tiek nodrošināta ar traktoru un piekabi un atkritumu savākšanas automašīnu-presi, kas vienā reizē var savākt lielāku apjomu lapu, jo tās tiek sapresētas. Savāktās lapas tiek nogādātas uz SIA "Bauskas ūdens" attīrīšanas iekārtu dūņu laukumu kompostēšanai.

 

Iepriekšējās nedēļās lapu savākšanu apgrūtināja lietainie laikapstākļi, kas padara smagāku gan lapu grābšanu, gan slapjo lapu savākšanu, tāpēc paldies visiem pilsētas sētniekiem un arī strādniekiem, kas lapas krauj un izved!

|1 
 
Apkure pieslēgta visās mūsu pārvaldāmajās mājās
09.10.2017

Pagājušajā piektdienā pabeigta apkures pieslēgšana "Vides serviss" pārvaldāmajās mājās, kurās tiek nodrošināta centrālā siltumapgāde.

 

Nelielu aizķeršanos radīja apkures stāvvadu atgaisošana, jo ne visās mājās mūsu darbinieki var nodrošināt atgaisošanu pagrabos un bēniņos, tas bija jādara augšējo stāvu dzīvokļos. Sakarā ar siltumenerģijas padeves atslēgšanu visā pilsētā nedēļu iepriekš, apkures un siltā ūdens sistēmā bija iekļuvis lielāks gaisa daudzums, kā rezultātā atgaisošana šogad prasīja vairāk laika.  

 

Paldies māju iedzīvotājiem par pacietību! Ja tomēr vēl ir jautājumi saistībā ar apkuri mājā, lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 63960656.

 

|1 
 
Šonedēļ uzsāks pakāpenisku apkures pieslēgšanu
02.10.2017

SIA "Vides serviss" sākot ar šo otrdienu, 3. oktobri veiks pakāpenisku apkures pieslēgšanu savās pārvaldāmajās mājās. Šāds lēmums pieņemts, balstoties uz laika prognozēm, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komforta līmeni mājokļos. Plānots, ka apkure visās mājās tiks pieslēgta līdz brīvdienām. Ja dzīvokļu īpašniekiem tomēr ir pretenzijas pret apkures pieslēgšanu savā mājā, aicinām vērsties pie pārvaldnieka.


Māju iedzīvotāji tiek aicināti pēc apkures pieslēgšanas atgaisot radiatorus, īpaši mājas augšējos stāvos, jo ne visās mājas "Vides serviss" var veikt stāvvadu atgaisošanu. Mājās, kur tas iespējams, tiks veikta pakāpeniska stāvvadu atgaisošana. 

|2 
Mehāniska lapu savākšana
Sētnieku darbu atvieglos ar mehānisku lapu savācēju
27.09.2017

Lai atvieglotu sētnieku darbu rudens sezonā, Bauskas pilsētā kritušās koku lapas tiks savāktas ar mehanizētu lapu savācēju. Lapu savācēja princips ir ļoti vienkāršs - ar iestrādātām birstēm lapas, nopļautā zāle vai sīki zari tiek ieslaucīti savācējkastē, kas piestiprināta pie raidera.

Lapu mehāniska savākšana ne tikai atvieglos sētnieku darbu, bet padarīs lapu savākšanu daudz efektīvāku. Nākamajā vasarā ierīci plānots izmantot arī nopļautās zālēs savākšanai pilsētas parkos un zaļajā zonā.

  

|1 
 
“Bauskas siltums” brīdina par karstā ūdens atslēgumu
22.09.2017

"Bauskas siltums" informē, ka sakarā ar maģistrālās siltumtrases avāriju Dārza ielā 26/2, tiks pārtraukta siltumenerģijas piegāde visiem Bauskas centralizētās siltumapgādes patērētājiem.


Siltuma padevi pārtrauks pirmdienas, 25. septembra vakarā.

 

Plānotais karstā ūdens un apkures piegādes pārtraukuma ilgums - sešas dienas.

Ūdens izraisīta saslimšana – legioneloze. Kā sevi pasargāt?
22.09.2017

"Vides serviss" ir saņēmis informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra par iespējamu saslimšanas gadījumu ar legionelozi Bauskā. Iespējams, tas noticis vienā no "Vides serviss" pārvaldāmajām daudzdzīvokļu mājām Salātu ielā. 18. septembrī tika paņemti ūdens paraugi šajā mājā, lai pārbaudītu baktērijas legionella klātbūtni. Analīžu rezultāti vēl nav zināmi, taču konkrētās mājas iedzīvotāji ir informēti par esošo situāciju.

"Leģionāru slimība" jeb legioneloze ir reta, potenciāli nāvējoša bakteriāla infekcija, kas cilvēka organismā nonāk, ieelpojot inficētas ūdens daļiņas aerosola veidā dušā, vannas istabā, pirtī, mazgājot traukus u.tml. Lai izvairītos no cilvēka veselībai bīstamu baktēriju izplatības, "Vides serviss" savās pārvaldāmajās daudzdzīvokļu mājās nodrošina nepieciešamo ūdens temperatūru gan karstā, gan aukstā ūdens apgādes sistēmā. Aukstā ūdens temperatūru nodrošina zem +20 0C (konkrētās mājas cauruļvados pārbaudes laikā 18.09.2107. tā bija 15 0C), bet karstā ūdens - virs +50 0C (konkrētās mājas cauruļvados pārbaudes laikā 18.09.2107. tā bija 55 0C).

Tomēr lai izvairītos no bīstamās baktērijas legionella savairošanās, iedzīvotājiem pašiem savā dzīvoklī ir jārūpējas par to, lai tas nenotiktu, jo visbiežāk baktērijas savairojas tieši dušas galviņā un ūdens maisītājā (krānā), kur sastāvas ūdens. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc vispārēja mājas ūdens apgādes sistēmas dezinfekcija nedod vēlamo rezultātu, jo par baktēriju perēkli kļūst dzīvokļos esošās caurules un krāni. Aicinām Bauskas daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus ievērot dažas vienkāršas, bet efektīvas darbības, kas var pasargāt no legionellu savairošanās un izplatības.

  

 

Legioneloze jeb leģionāru slimība ir baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas bieži norit kā pne

imonija jeb plaušu karsonis. Tāpēc šī slimība ir uzskatāma par smagu.

Slimība sākas ļoti strauji. Tās simptomi ir drudzis (ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 39-40,50°C), vispārējas intoksikācijas pazīmes - galvassāpes, slikta pašsajūta, sauss klepus, vēlāk arī sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi.

 

Slimība ir ārstējama ar antibiotikām, tāpēc svarīgi nenodarboties ar pašārstēšanos, bet, ja ir aizdomas par saslimšanu, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu!

 

Ne katrs cilvēks, kura organisms ir uzņēmis baktēriju legionellu, saslimstPaaugstināta riska grupas ir:

 • cilvēki ar novājinātu imunitāti;
 • cilvēki ar hroniskām slimībām, piemēram, elpceļu slimībām;
 • gados vecāki cilvēki, īpaši vīrieši;
 • smēķētāji;
 • karstā ūdens taupītāji, kuri ūdeni pirms lietošanas nenotecina;
 • iedzīvotāji, kuri neveic pareizu krānu un dušas ūdenspadeves apkopi.      
Straujā ūdens līmeņa celšanas dēļ bojāts gājēju tiltiņš uz Ķirbaksalu
20.09.2017

Šorīt, 20. septembrī, straujā ūdens līmeņa celšanas dēļ pamatīgi cietis gājēju tiltiņš no Pilskalna uz Ķirbaksalu. Tilta konstrukciju aizķēra ūdenī peldošs koks ar meldriem. Tilts ir iegāzies ūdenī un gājēju lietošanai šobrīd nav izmantojams.

Sākotnēji stiprās lietusgāzes nedēļas sākumā neliecināja, ka varētu rasties kādas problēmas, taču šodien no rīta ūdens līmenis strauji pacēlās gan Mūsā, gan Mēmelē, satekot ūdenim arī no Lietuvas upju baseiniem.

 

Apsekojot notikuma vietu, tika pieņemts lēmums veikt tilta demontāžu pēc ūdens līmeņa krišanās, lai veicamie darbi būtu droši. Tad arī varēs izdarīt secinājumus, cik daudz cietušas tilta konstrukcijas un vai tās ir atjaunojamas.

 

Iepriekšējos gados Ķirbaksalas tiltiņš parasti tika demontēts vēlā rudenī pirms sala. 

 

 

Strādājam mūsu pilsētai - zaļai un sakoptai!
07.08.2017
|1 
Infografika - kādas izmaiņas paredz Ugunsdrošības noteikumi
Kā jaunās ugunsdrošības prasības skars daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus
28.08.2017

Ar šī gada 1. septembri stāsies spēkā atsevišķas ugunsdrošības prasības, kas skars arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus. 2016. gadā pieņemtie "Ugunsdrošības noteikumi Nr. 238" darbojas jau gandrīz gadu, taču to atsevišķām prasībām tika paredzēts pārejas periods, lai iedzīvotāji, ēku apsaimniekotāji un ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji varētu laikus sagatavoties jaunajām ugunsdrošības prasībām.

 

Izmaiņas noteikumos bija nepieciešamas, lai samazinātu pieaugošo ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu, kas ir viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka, piemēram, 2014. gadā ugunsgrēkos bojā gājuši 94 cilvēki, 2015. gadā - 88, bet 2016. gadā jau 95 cilvēki. Būtiski, ka trešdaļa no 2016. gadā notikušajiem ugunsgrēkiem (pēc skaita aptuveni 1400) bijuši tieši dzīvojamās ēkās.

 

Ugunsdrošības prasības, kas attiecas arī uz daudzdzīvokļu mājām (stāsies spēkā no 2017. gada 1. septembra)

 • Pārstrādāt Ugunsdrošības instrukcijas, kas bija izstrādātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai, ar to iepazīstinot mājas iedzīvotājus.  
 • Vienlaikus ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī, aizsargierīču uzstādīšanas vietās) savienojumu pārbaudi ar termokameru - ierīci, kura nosaka elektrokontaktu sasilšanas pakāpi slodzes laikā. Daudzdzīvokļu namu koplietošanas telpās to veic pārvaldnieks, bet, piemēram, dzīvoklī, par to ir atbildīgs pats īpašnieks, pieaicinot kvalificētu speciālistu.
 • Daudzdzīvokļu namos, kuros atrodas gāzes apkures katli ar siltuma jaudu lielāku par 50 kW, kā arī, ja gāzes aparāti (neatkarīgi no jaudas) atrodas pagrabā vai cokolstāvā, jābūt uzstādītiem gāzes noplūdi signalizējošiem detektoriem. Šī prasība neattiecas uz gāzes plītīm vai gāzes katliem ūdens uzsildīšanai, jo to jauda ir mazāka par 50 kW.

 

Kas attiecas uz "Vides serviss" pārvaldāmajām mājām, tad visas šīs prasības tiks ņemtas vērā un izpildītas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Tuvākajā laikā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar ugunsdrošības instrukcijām, kas tiek izstrādātas katrai "Vides serviss" pārvaldāmajai mājai.

 

Tomēr jau tagad "Vides serviss" aicina ievērot vienkāršas, bet viegli izpildāmas prasības, kas var būtiski uzlabot ugunsdrošību mājā un ugunsgrēka gadījumā atvieglot glābēju darbu un iedzīvotāju evakuāciju:

 

 • Aicinām neaizkraut kāpņu telpas un pagrabu ejas ar mēbelēm un citiem sadzīves priekšmetiem.
 • Pagrabu durvīm visu laiku ir jābūt aizvērtām! Ja tomēr šķiet, ka pagrabu nepieciešams vēdināt, pagraba durvīs var iestrādāt vēdināšanas mehānismu - šādā gadījumā aicinām vērsties pie pārvaldnieka un šo jautājumu risināt. Pakāpeniski tiek pārbaudīti aizvēršanas mehānismi pagraba durvīm - ja tie nedarbojas, veic nepieciešamos remontdarbus.
 • Būtiska lieta, kas jāņem vērā mājās, kurās ir atkritumu stāvvadi - visos stāvos atkritumu stāvvada vākiem jābūt aizvērtiem, lai atkritumu aizdegšanās gadījumā dūmi neizplatītos kāpņu telpā.

 

Ievērojot ugunsdrošības noteikumus, "Vides serviss" pēdējā gada laikā īstenojis virkni svarīgu ugunsdrošības prasību pārvaldāmajās mājās. Daudzdzīvokļu namos jau uzsākta un turpināsies evakuācijas zīmju izvietošana koplietošanas telpās. Tāpat visās mājās, kuras ir augstākās par diviem stāviem, kāpņu telpās ir uzstādītas luminiscējošas plāksnes ar stāvu numerāciju, lai ugunsgrēka gadījumā atvieglotu iedzīvotāju evakuāciju un glābēju darbu.

 

Šajā gadā liels darbs ir ieguldīts, lai veiktu apkures skursteņu tīrīšanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pakāpeniski tiks veikta arī ventilācijas skursteņu tīrīšana. "Vides serviss" šos atbildīgos uzdevumus ir uzticējis veikt Bauskas ugunsdzēsēju biedrībai (BUB). Gada sākumā tika veikta to "Vides serviss" pārvaldāmo māju, kuros ir krāsns (malkas) apkure, skursteņu krāsošana bēniņos. Skursteņa krāsošanu veica ar degtnespējīgu baltu krāsu, lai laikus pamanītu plaisas, ja tādas ir radušās skurstenī, tādējādi novēršot ugunsnelaimes.

 

Bauskas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāņem vērā, ka tuvāko gadu laikā stāsies spēkā vēl divas būtiskas prasības attiecībā uz ugunsdrošību, kas tieši ietekmēs katru dzīvokļa īpašnieku:

 

1. Ierobežojumi tvaika nosūcēja lietošanai

 

No 2018. gada 31. decembra stāsies spēkā ierobežojumi mehānisko ventilācijas iekārtu izmantošanā jeb, tautas valodā sakot, virs gāzes plītīm uzstādītie tvaika nosūcēji, kas pieslēgti kopējai ventilācijas sistēmai, būs jādemontē vai jāizbūvē papildu ventilācija.

Vēl gan nav skaidrs, kā šī prasība tiks īstenota, jo dzīvokļu un māju īpašnieki pašrocīgi nedrīkst veikt papildu ventilācijas izbūvi, turklāt daudzdzīvokļu mājās tas praktiski nav iespējams. VUGD uzsver, ka jaunie noteikumi ļaus izvairīties no postošām dabasgāzes eksplozijām dzīvojamajās mājās. Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam (un visbiežāk vienīgajam) virtuvē, veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā, savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa šo ventilācijas kanālu ciet. To var nosaukt par aizvērta vāka principu. Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat sākotnēji nesajūtama), gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē, un vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora - ieslēgta gaismas slēdža vai cita - notiek sprādziens. Šādā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas iedzīvotāji.

 

2. Dūmu detektori katrā dzīvoklī

 

Analizējot VUGD statistiku par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās, var secināt, ka lielākā daļa cilvēku ugunsgrēkos gājuši bojā nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar dūmiem. Vienkāršākais tehniskais risinājums cilvēku aizsardzībai no ugunsgrēka traģiskajām sekām ir uzstādīt mājoklī dūmu detektoru, kas par telpā izveidojušos sadūmojumu brīdina ar spalgu skaņas signālu. Tas ļauj iedzīvotājiem savlaicīgi, pat naktī, pamanīt ugunsgrēka izcelšanos un pamest degošās telpas. Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.

Tāpēc viena no būtiskākajām ugunsdrošības prasībām nosaka, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri autonomie dūmu detektori obligāti būs jāuzstāda visās viendzīvokļa mājās un daudzdzīvokļu māju dzīvokļos. Noteikumos gan nav noteikts, ka dūmu detektori ir jāuzstāda kāpņu telpās, līdz ar to tā būs katra dzīvokļa īpašnieka individuāla atbildība.

 

Lai atvieglotu finansiālo slogu, iedzīvotājiem ir dots zināms laiks dūmu detektora iegādei. Tomēr VUGD aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un, lai novērstu traģiskas ugunsnelaimes, jau tagad dzīvokļos un dzīvojamās mājās ierīkot dūmu detektorus. Tirdzniecībā pieejami dažāda cenu līmeņa detektori (lētākos iespējams iegādāties par nepilniem 10 eiro), taču kopumā tie būtiski neatšķiras. Galvenais, kam jāpievērš uzmanība, ir CE marķējums - tas arī ir galvenais detektora kvalitātes rādītājs, kas apliecina ierīces atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām.

 

Ugunsdrošība un iespējamo ugunsgrēku risku maksimāla samazināšana būtu jāuztver ļoti nopietni gan privātpersonām, gan uzņēmējiem, jo pašlaik šajā jomā Latvijai ir vieni no vissliktākajiem rādītājiem visā Eiropas Savienībā. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam jāņem vērā, ka jaunie ugunsdrošības noteikumi radīti nevis, lai sagādātu galvassāpes un papildu izdevumus, bet lai iespējami samazinātu uguns nelaimju skaitu un uzlabotu kopējo ugunsdrošības līmeni Latvijā.      

Aicinām pieteikties daudzdzīvokļu māju atjaunošanai
28.07.2017

Bauskas novada pašvaldība un SIA "Vides serviss" ir iesaistījušās Eiropas Savienības projektā "Accelerate SUNShINE", kas sniegs iespēju arī baušķeniekiem veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu, būtiski uzlabojot energoefektivitātes rādītājus un ar mājas uzturēšanu saistītās izmaksas.

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības - Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī dažādi nozares eksperti - SIA "Ekodoma", "Funding for future" (Nīderlande) un nevalstiskā organizācija "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs".

 

Projekta ietvaros iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja veikt savas daudzdzīvokļu mājas visaptverošu atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu, izmantojot t.s. energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (saīsinājumā EPC), kuru piedāvās energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēji (saīsinājumā ESKO). Dalība projektā nodrošinās juridisko atbalstu un segs tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksas. Bauskas novadā starpnieks starp iedzīvotājiem un ESKO būs namu pārvaldnieks SIA "Vides serviss".

 

Galvenais princips energoefektivitātes pakalpojuma līgumam (EPC) ir 20 gadu garantija, ka atjaunošanas procesa rezultātā būs sasniegti enerģijas ietaupījumi un nodrošināts nepieciešamais mājas komforta līmenis.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā - mājas atjaunošanai dzīvokļu īpašniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības. Atjaunošanas (renovācijas) izmaksas un EPC izmaksas tiks apmaksātas no siltumenerģijas ietaupījumiem, kā arī papildus tiks piesaistīts ALTUM līdzfinansējums. 

No iedzīvotāju puses tas nozīmē, ka būtiski nemainīsies līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas, taču tās būs atkarīgas no paredzamajiem ieguldījumiem un veicamajiem darbiem konkrētajā mājā. Tomēr ieguvums ir pilnībā atjaunota un estētiski pievilcīga māja, kuras uzturēšanā vairs nebūs jāiegulda tik lieli līdzekļi kā līdz atjaunošanai.

 

Pirmais solis daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir lēmums par dalību šajā projektā un savas mājas pilnvarotā pārstāvja izvēlēšana. Mājas pilnvarotā persona projekta realizācijas laikā būs kontaktpersona starp iedzīvotājiem, ESKO un nama pārvaldnieku. SIA "Vides serviss" nodrošinās mājas sapulču organizēšanu un dokumentācijas sagatavošanu dalībai projektā.

 

 

Iedzīvotāji projekta sagatavošanas procesā paši pieņems lēmumu par to, kādi darbi un kādā apjomā tiks veikti. Projekta sagatavošanas gaitā katrai mājai tiks veikts ekonomiskais aprēķins par iespējamām izmaksām un piedāvāti vairāki risinājumi.

Tā kā samaksa ESKO uzņēmumam lielā mērā būs atkarīga no siltumenerģijas ietaupījumiem, tad, slēdzot ilgtermiņa līgumu, pakalpojuma sniedzējs garantē ēkas ilgmūžību un ir ieinteresēts paveikt savu darbu kvalitatīvi.

 

Svarīgi soļi dalībai projektā "Accelerate SUNShINE":

 

 

 

 • Dzīvokļu īpašnieki vienojas par vēlmi piedalīties projektā un vēršas pie pārvaldnieka SIA "Vides serviss".
 • Pārvaldnieks organizē mājas sapulci, lai dzīvokļu īpašnieki lemtu par dalību projektā un izvēlētu pilnvaroto personu (kontaktpersona projekta realizēšanas laikā).
 • Tiek veikta mājas energoaudita izstrāde un tehniskā apsekošana.
 • Dzīvokļu īpašniekiem tiek prezentēti vairāki iespējamie atjaunošanas varianti un ekonomiskais aprēķins - paredzamie ikmēneša maksājumi par mājas atjaunošanu un komunālajiem pakalpojumiem.
 • Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par tālāku dalību projektā.

Mājas atjaunošanas projekta sagatavošanas un realizēšanas gaitā dzīvokļu īpašnieki par katru no soļiem pieņems attiecīgos lēmumus kopsapulcē!

 

Dzīvokļu īpašnieku ieguvumi:

 • Atjaunota māja
 • Estētiski patīkama un sakopta māja un apkārtējā vide
 • Atjaunošanas projekta realizācijai nebūs jāpiesaista kredītlīdzekļi
 • Juridiskais atbalsts un tehnisko dokumentu sagatavošanas izmaksu segšana no projekta īstenotājiem
 • 20 gadu garantija veiktajiem mājas atjaunošanas darbiem.

 

Plānots, ka Bauskā projekta ietvaros tiks atjaunotas 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Šobrīd no "Vides serviss" pārvaldītajām ēkām iespējamai dalībai projektā ir izvirzītas mājas, ņemot vērā to siltumenerģijas patēriņu, kā arī dzīvokļu īpašnieku maksātspēju. Pēc projekta īstenotāju ieteikumiem, vislielākais paredzamais ieguvums no mājas atjaunošanas ir platības ziņā lielākām mājām, tomēr tiek aicinātas iesaistīties arī pēc platības mazākas mājas. Šo māju atjaunošanai pēc dzīvokļu īpašnieku izrādītās intereses tiks izvērtēti mājas rādītāji un sniegti priekšlikumi veiksmīgai mājas atjaunošanas projekta realizēšanai.

 

Dzīvokļu skaits >40 Dzīvokļu skaits <30
Pionieru iela 1 Zaļā iela 11/6
Salātu iela 33 Biržu iela 10
Vītolu iela 10/12 Mēmeles iela 3b
Salātu iela 16/1 Ceriņu iela 3
Salātu iela 18 Dārza iela 13
Vītolu iela 2 Dārza iela 21
Pilskalna iela 51  

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sakārtot savu māju ilgtermiņā un izmantot projekta sniegtās priekšrocības! Ja jums ir interese par savas mājas atjaunošanu, lūdzu, sazinieties ar SIA "Vides serviss" projektu vadītāju Andri Tomkalnu (tālr. 22034557, e-pasts: andris@videsserviss.lv).

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" granta līguma nr.754080 ietvaros. Vairāk informācijas par projektu „SUNShINE" www.sharex.lv.          

Notiks tikšanās par visaptverošu ēku atjaunošanu Bauskā
29.06.2017

Datums: 2017. gada 4.jūlijs plkst.17:00

Tikšanās vieta: Bauskas novada domes 3.stāva zāle, Uzvaras iela 1, Bauska

Tikšanās mērķis: Iepazīstināšana ar iespēju un informāciju par daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu projekta Accelerate SUNShINE ietvaros.  

 

Programma

17:00 Tikšanās atklāšana R. Ābelnieks, Bauskas novada dome L. Tijone, SIA "Vides serviss"

17:10 Daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana. Iespējas. Galvenās iesaistītās puses un atbildības A. Kamenders, SIA "Ekodoma"

17:30 Energoefektivitātes pakalpojuma līgums: struktūra un maksājumi A. Kamenders, SIA "Ekodoma"

17:50 Daudzdzīvokļu ēku visaptverošas atjaunošanas piemēri Valmierā un Rīgā A. Lelītis, M. Miezis, M. Žarska, NVO "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs"

18:10 Jautājumi un diskusija

Lai skaista un lustīga līgošana! Darba laiks svētkos:
21.06.2017

Jauns ES projekts ar moto: „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”
08.05.2017

Uzsākts "Horizon 2020" programmas projekts „Accelerate SUNShINE"

2017. gada aprīlī uzsākta projekta „Accelerate SUNShINE" realizācija. Tas ir viens no trīs apstiprinātajiem projektiem Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) pētniecības un inovācijas pamatprogrammā "EE-22-2016-2017 Projektu attīstības atbalsts". Astoņi partneri projekta ietvaros izstrādās tehnisko un iepirkumu dokumentāciju, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas procesu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.

 

Projekts „Accelerate SUNShINE" ir projekta "SUNShINE" turpinājums jeb tālāka attīstība, lai Latvijas pašvaldībās atjaunotu gan publiskās, gan dzīvojamās ēkas, mobilizētu visas ieinteresētās puses, veiktu priekšizpēti, nodrošinātu finanšu vadības instrumentus un risinātu tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 - 60% enerģijas ietaupījumu.

 

Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte. Projekta partneri ir četras Latvijas pašvaldības - Ādaži, Bauska, Jūrmala un Tukums, kā arī SIA „Ekodoma" un nevalstiskās organizācijas "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" un "Funding for future" (Nīderlande). Projekta realizācijas laiks ir 36 mēneši un atklāšanas (kick-off) tikšanās notika 26. aprīlī.

 

Projekta moto ir „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk" (Save your building by saving energy. Begin to move more quickly). Ja SUNShINE projekta ietvaros ir jau izstrādāts standartizēts energoefektivitātes pakalpojuma līgums daudzdzīvokļu ēkām, tad Accelerate SUNShINE projekta ietvaros mērķis ir izstrādāt šādu līgumu arī publiskajām ēkām. Tas ļaus ietaupīt gan finašu līdzekļus, gan iztērēto laiku, kas tiek tērēts organizējot un saskaņojot ēku atjaunošanas procesu.  Lai pārbaudītu līguma darbību, pašvaldības apvienosies Publiskā iepirkuma veikšanai, aicinot energoservisa uzņēmumus (ESKO) atjaunot projekta ietvaros identificētās publiskās ēkas un infrastruktūru. Ņemot vērā, ka mājokļu sektors ir viens no lielākajiem enerģijas patērētājiem pašvaldībā, projekta mērķis ir arī motivēt un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savu daudzdzīvokļu ēku visaptverošā atjaunošanā., kas ļaus ātrāk atjaunot dzīvojamo fondu.

 

Pieredze rāda, ka pašvaldībās bieži ir izstrādāti Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni, bet trūkst resursu, lai sagatavotos plānus ieviestu. "Accelerate SUNShINE" mērķis ir veicināt un atbalstīt publisko un daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, piesaistot investīcijas vairāk nekā 27 miljonu EUR apmērā, kas nodrošinās garantēto ietaupījumu vairāk nekā 27 GWh gadā. Galvenais mērķis ir pierādīt ēku visaptverošas atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot piemērotu projekta organizēšanu, pašvaldību partnerību un finanšu instrumentus.

 

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" granta līguma nr.754080 ietvaros.       

  

Vairāk informācijas: par projektu „SUNShINE" http://www.sharex.lv/lv
par projektu „Accelerate SUNShINE" http://cordis.europa.eu/project/rcn/209848_en.html Informāciju sagatavoja Mārtiņš Miezis. e-pasts: info@ekubirojs.lv

Lielgabarīta un bīstamo atkritumu nodošanas akcija 2017
11.04.2017

NOGĀDĀ PATS atkritumus - BIRŽU IELĀ 8B no plkst. 9:00 - 15:00

Darba laiks Lieldienās
13.04.2017

Iespēja izteikt priekšlikumus un pretenzijas par saņemtajām māju bilancēm
10.04.2017

Aktuālā “Leģionāru slimība” - kā “iziet sausā”?!
28.03.2017

https://www.youtube.com/watch?v=viFpidI9l90&feature=youtu.be

Veselības ministrija in­formē, ka, veicot pasākumus "Leģionāru slimības" ierobežošanai, paredzēts no­­teikt, ka karstā ūdens temperatūrai izdales vietā, tai skaitā katrā dzīvoklī, ir jābūt ne zemākai par 55 grādiem.

Šobrīd valstī un LNPAA (Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā) notiek diskusijas par to, kā pasargāt iedzīvotājus no smagas saslimšanas ar "Leģionāru slimību" jeb smagu plaušu karsoni, neradot citus zaudējumus. LNPAA valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis šobrīd aktīvi cenšas risināt šo problēmu, aicinot kritiski izsvērt visus risinājumus, lai mēs atkal nepieņemam likuma normu, kuru nespējam pildīt. "Leģionāru slimība" jeb Legioneloze- reta, potenciāli nāvējoša bakteriālā infekcija (Legionella pneumophila), kas cilvēka organismā nonāk - ieelpojot inficētas ūdens daļiņas aerosola veidā dušā, pirtī, mazgājot traukus, utt. Slimībai raksturīgi vairāki simptomi: straujš sākums; temperatūras paaugstināšanās līdz 39 - 40,5 grādiem; vispārējas intoksikācijas pazīmes; sauss klepus; sāpes krūtīs; elpošanas traucējumi; pneimonija; sirds un nieru darbības traucējumi; caureja.

(!) Slimība ir ārstējama ar antibiotikām, svarīgi nenodarboties ar pašārstēšanos, bet gan sazināties ar ārstu!

 

 

Inficēšanās pārsvarā notiek no cilvēka veidotiem ūdens rezervuāriem, kuros ir izteikti labvēlīga vide, lai Legionellas varētu veiksmīgi vairoties, tostarp viens no galvenajiem faktoriem - ūdens siltums 25 - 42 grādos. Atsevišķos gadījumos Legionellas konstatētas arī kompostos un augu dēstu zemē.


Vislabāk zināmais inficēšanās veids - inficētā ūdens "aerosola" ieelpošana. Šādu aerosola "migliņu" iegūt var visai vienkārši - no augu lapu mitrināmā ūdens, augstspiediena ūdens mazgāšanas ierīcēm, dekoratīvām strūklakām, karstām vannām (burbuļvannām jeb džakuzi), istabas gaisa mitrinātājiem - gan no ūdens tvertnēm, kas novietotas pie radiatoriem, gan arī no elektriskajiem gaisa mitrinātājiem. Saslimšanas gadījumi ar Legionellu pneimoniju bijuši arī no inficētām gaisa mitrināšanas un kondicionēšanas sistēmām viesnīcās, biroju ēkās, kruīza kuģos. Saslimt var arī pēc inficēta ūdens nonākšanas elpceļos, piemēram, jaundzimušajiem ūdens dzemdību laikā. Legionellas var savairoties arī lietusūdenī, kas tiek vākts dažādos traukos vai mucās, kur tas tiek turēts vēlākai izmantošanai, piemēram, dārza laistīšanai. Šo ūdeni glabājot saulainā vietā, viegli sasniegt temperatūru, kas labvēlīga Legionellu augšanai.

 

Cilvēku inficēšanās ceļi ar Legionellām ir dažādi. Cēloņi, kāpēc Legionellas savairojas, ir daudz, un, kurš katrā konkrētā brīdī ir bijis galvenais faktors cilvēka saslimšanai, nav tik viegli nosakāms.

Apskatot statistikas datus, redzams, ka saslimušo skaits nav tik liels, lai riskētu ar visu pārējo, jo pastāv jautājums - vai Legionellas rodas tieši karstā ūdens stāvvadā, nevis dušas klausulē vai maisītāja snīpī? Turklāt, ja problēma būtu tikai nepietiekama karstā ūdens padeves dēļ, tad baktērijai būtu jābūt visā ūdens padeves vietā, un ar to vajadzētu saslimt vismaz visas mājas iedzīvotājiem, ja ne kaimiņmājām.

Ne katrs cilvēks, kura organisms ir uzņēmis baktēriju Legionellu, saslimst.

Paaugstināta riska grupas ir:

 • cilvēki ar novājinātu imunitāti;
 • cilvēki ar hroniskām slimībām, piemēram, elpceļu slimībām;
 • gados vecāki cilvēki, īpaši vīrieši;
 • smēķētāji;
 • karstā ūdens taupītāji, kuri ūdeni pirms lietošanas nenotecina;
 • iedzīvotāji, kuri neveic pareizu krāna, dušas ūdenspadeves apkopi.

 

LNPAA ir secinājis vairākus negatīvos momentus, ja tiktu paaugstināts karstais ūdens līdz MK noteiktajām prasībām:

1. ne visur tas tehniski ir iespējams;

2. vēl vairāk pieaugs parādi;

3. karstā ūdens apgādes sistēmas biežie remonti (pastiprināti aizkaļķosies caurules) radīs neapmierinātību ar šo pakalpojumu, kā arī remontu veikšanai tiks tērēti māju uzkrājumi;

4. ja dzīvokļu īpašniekiem trūks līdzekļu remontiem, tad sāksies atteikšanās no centralizēta karstā ūdens pakalpojuma, sekojoši pieaugs pakalpojuma cena, tas savukārt radīs traucējumus sistēmā, veidosies jauni iespējamie Legionelozes infekcijas perēkļi (ūdens boileri, ūdens cirkulācijas traucējumi stāvvados);

5. siltummezglam tuvākos dzīvokļos ir iespējami applaucēšanās riski.

 

SIA "Vides serviss" secināja, ka 2013. gadā viena Bauskas nama ūdensvadā tika konstatēta Legionellas baktērija, un, lai nepieļautu tās izplatīšanos, pilsētas ūdensapgādes sistēmā paaugstināja ūdens temperatūru, kas iedzīvotājus neapmierināja, jo palielinājās rēķini par ūdeni. Tajā pašā laikā, kopš 2013. gada, neviens saslimšanas gadījums vairs netika konstatēts.

Nevar nepieminēt faktu, ka no katlu mājas Bauskā jau šobrīd tiek padots ūdens 70-75 grādu temperatūrā un daudzdzīvokļu siltummezglos ir noregulēta 55 grādu temperatūra, tomēr, kamēr ūdens nonāk līdz dzīvokļiem, ir liels siltuma zudums. Tas saistīts arī ar to, ka, palielinoties karstumam caurulēs, pastiprināti veidojas korozija un kaļķa noslāņošanās, kas nozīmē, ka pastiprinās cauruļvadu nolietošanās.

Šobrīd jau tā daudzām mājām cauruļvadi nav mainīti gadiem, kas, palielinot temperatūru karstajam ūdenim, vēl vairāk aizkaļķosies. Rezultātā būs vairāk jāmaksā par karsto ūdeni, turklāt biežāk būs jāmaina caurules.

 

SIA "Vides serviss" uzskata, ka ūdens paaugstināšana nebūtu labākais risinājums, tāpēc piedāvā periodisku ūdens analīžu noņemšanu un 55 grādu temperatūru siltummezglā!

 

Marta mēnesī SIA "Vides serviss" izvēlējās 3 mājas, kurās tiks veiktas kontrolanalīzes, lai noskaidrotu situāciju. Šo pakalpojumu sniedz SIA "Ūdens risinājumi". Mājas tika izvēlētas pēc dažādiem faktoriem. Viena no mājām ir tā, kurā jau 2013. gadā tika konstatēta šī baktērija, pārējās abas mājas pēc to atrašanās vietas, proti, kuras atrodas vistālāk no siltumpadeves vietas.    

 

Kā pašiem profilaktiski nodrošināt sevi, lai baktērijas nevairotos?!

·  Lai izvairītos no inficēšanās dzīves vietā, karstā un aukstā ūdens sistēmās nepieciešams nodrošināt apstākļus, kas kavētu Legionellu savairošanos.

·  Jāseko tam, lai aukstā ūdens temperatūra būtu zem +200C, bet karstā - virs +500C (aptuveni 1 minūtes laikā ūdeni notecinot būtu jātek šādam ūdenim).

·  Svarīgi regulāri veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.

·  Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina karstais ūdens krānos un dušās, kas tiek reti izmantoti.

·  Ikreiz pirms ūdens lietošanas pēc ilgstošas prombūtnes, ūdens dažas minūtes jāpatecina.

·  Vismaz vienu reizi gadā nomainīt dušas un krāna galviņas

Aprīļa sākumā tiek atsākta mehanizēta ielu tīrīšana Dārza un Salātu ielas posmā
22.03.2017

Sabiedriskā apspriešana par poligonu "Grantiņi"
14.03.2017

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA par 

Novērtējuma ziņojumu “Ietekme uz vidi" 

par esošās infrastruktūras paplašināšanu sakarā ar sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Grantiņi"

(Bauskas un Iecavas novadā)

 

2017. gada 15. martā, plkst. 17:00

SIA "Vides serviss" telpās

Bauskā, Salātu ielā 7a (2. stāvā, 9. kab.) 

Pašvaldība atbalsta Salātu - Vītolu iekšpagalma labiekārtošanu
21.02.2017

 

Š.g. 2. februārī ir apstiprināts Bauskas pašvaldības budžets 2017. gadam.

Pašvaldība kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi Vītolu - Salātu ielas iekšpagalma labiekārtošanu, piešķirot līdzfinansējumu - 240 000 EUR (ar PVN 21 %), sedzot izmaksas 95% apmērā. 

 

Bauskas pašvaldība - 240 000 EUR (95 %)

Dzīvokļu īpašnieki kopā - 12 632 EUR (5%) jeb 0,50 EUR/m2 (no dzīvokļa)*

 

Vītolu ielas 2, 4, 6, 8, 10, 12 un 14 mājas dzīvokļu īpašnieki

Salātu ielas 16/1, 16/2, 18, 20 un 22 mājas dzīvokļu īpašnieki 

 

SIA “Vides serviss” piedāvā veikt uzkrājumu 0.50 EUR/m2 3 mēnešos

Aprīlis 0,17 EUR/m², Maijs 0,17 EUR/m², Jūnijs 0.16 EUR/m2

(Kopējās izmaksas uz 50m² dzīvokli ~ 25 EUR, kas sadalītas 3 mēnešos)

 

Ieguvumi:

-        Sakārtots segums 620 m garumā;

-        Izveidots gājēju trotuārs (platums 1.5 m);

-        Nobruģēta brauktuve (platums 3.5 m);

-        A/m stāvvietas ar šķembu segumu (platums ~ 4 m).

-       Labiekārtota kopējā platība ~ 6800 m2

 

Lai pašvaldība varētu organizēt darbu, ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku piekrišana Projekta realizācijai!

“Vides serviss” no 22. februāra – 28. martam veiks dzīvokļu īpašnieku APTAUJU

 

Uzkrājums tiks veidots no aprīļa līdz jūnijam, apkures sezonas noslēgumā.

 

*Līdzfinansējuma gala summa tiktu precizēta pēc iepirkuma noslēgšanas ar pašvaldības izvēlēto Būvuzņēmēju.

 

0.50 EUR/m2 ir attiecināms kopējai apsaimniekojamai dzīvokļa platībai, m2

 

1.martā seminārs "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte”
20.02.2017

 

Ekonomikas ministrija un "Altum" informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk" ietvaros organizē SEMINĀRU "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte" (Bauskā)"


  Uz semināru aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

 

2017. gads 1. marts, plkst. 17:30
Bauska novada domē 

 

Seminārā klātesošie tiks informēti par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Kā zināms, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programmu energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās.

 

Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 eiro.

 

Jaunās programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum.

 

17:00 – 17.30

Semināra dalībnieku reģistrācija

17.35 – 17:40

Bauskas novada domes pārstāvja uzruna

17:40 – 18:00 

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

18:00 – 18:40

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Ingus Salmiņš, ALTUM

18.40 – 19:20

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

19.20 – 19.50  

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība.
Lektors tiks precizēts

19:50 - 20.10 Daudzdzīvokļu māju renovācija un energoefektivitātes pasākumu 
finansēšana.
AS "DNB banka"
20.10 – 20:30  Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. 
Ingus Salmiņš,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi

Pieteikšanās:https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/13542-daudzdzivoklu-maju-energoefektivitates-paaugstinasana-nosacijumi-renovacijas-process-un-kvalitate-bauska

 

Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

 

No 1.marta palielināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu
01.02.2017

Jau informējām, ka, sakarā ar dabas resursa nodokļa palielināšanos no 12 EUR/tonnā līdz 25 EUR/tonnā, ar š.g. janvāri par 15,73 EUR/tonnā ir palielinājusies maksa par atkritumu glabāšanu poligonā.

 

Pamatojoties uz nodokļa palielinājumu, 2017. gada 26. janvārī Bauskas novada dome apstiprināja jauno SIA "Vides serviss" atkritumu apsaimniekošanas tarifu Bauskas novada administratīvajai teritorijai, kas, sākot ar 2017. gada 1. martu būs 15,12 EUR/m³/BEZ PVN/ (ar PVN 18.30 EUR/m³).

 

Informācijai!

Konteinera tilpums

 (vairāk lietotie)

Maksa* līdz 28.02.2017 (ar PVN 21%)

Maksa* no 01.03.2017

(ar PVN 21%)

0,12

1,90 EUR

2,20 EUR

0,24

3,80 EUR

4,39 EUR

1,10

17,44 EUR

20,12 EUR

*Atkritumu apsaimniekošanas maksa sastāv no 3 sastāvdaļām: maksa par atkritumu savākšanu, regulatora noteiktais tarifs par atkritumu apglabāšanu un dabas resursu nodoklis

No 16.01.-20.01. Dārza un Salātu ielas posmā tiks veikta sniega savākšana
12.01.2017

CIENĪJAMIE AUTOMAŠĪNU ĪPAŠNIEKI!

NO Š.G. 16. - 20. JANVĀRIM TIKS VEIKTA MEHANIZĒTA SNIEGA SAVĀKŠANA

DĀRZA UN SALĀTU IELAS MALĀS! 

 

Lūdzam nenovietot automašīnas ielu malās 

darba dienās (pāra datumos) no plkst. 9:00-12:00 

 

PĒC 20. JANVĀRA ZĪME TIKS ATKAL AIZKLĀTA! 

Paldies par sadarbību!

|2 
Poligona "Grantiņi" atrašanās vieta
SIA "Vides serviss" pārņem SIA "Zemgales EKO" poligonu "Grantiņi"
06.01.2017

 

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, saimniecisko darbību atkritumu poligonā "Grantiņi" ir uzsācis SIA "Vides serviss", pārņemot to no SIA "Zemgales Eko".

SIA "Zemgales Eko" reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA "Zemgales Eko" (ko veido sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Grantiņi" atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), pievienojot to Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "Vides serviss". 

 

Līdz brīdim, kamēr Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija neapstiprinās jaunu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu sadzīves atkritumu poligonam "Grantiņi", lai nodrošinātu lietotājiem nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus, SIA "Vides serviss" piemēros Regulatora SIA "Zemgales Eko" apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu atkritumu poligonā "Grantiņi"

 

Sadzīves atkritumi
(ar PVN)

Būvniecības, būvju
nojaukšanas atkritumi
(ar PVN)
Ražošanas atkritumi
(ar PVN)
EUR/t EUR/t EUR/t
57.44 57.44 57.44
Laimīgu un patīkamiem notikumiem bagātu 2017.gadu!
29.12.2016

Novēlam gaišus Ziemassvētkus un skaistāko sapņu piepildījumu!
23.12.2016

Jauns parks brīvā laika pavadīšanai Bauskā
21.11.2016

Bauskas pilsēta ir zaļa, taču pēdējos gados gan pašvaldības, gan nevalstisko organizāciju veiktajās aptaujās, un rīkotajos forumos iedzīvotāji norādījuši, ka trūkst labiekārtotu publisko zonu brīvā laika pavadīšanai, kas būtu pieejamas dažādu paaudžu iedzīvotājiem.


Bauskas novada pašvaldībai ir radusies ideja veidot jaunu ģimenes aktīvās atpūtas parku Bauskas pilsētā. Parka izveide būtu simboliska dāvana Latvijas simtgadē, kuru veidotu pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem u.c. vietējām institūcijām.

Teritorija atrodas pilsētas austrumu daļā starp Zaļo, Mazo Salātu un Pļavu ielu, kur dominē daudzstāvu māju apbūve.

Bauskas novada pašvaldības mājaslapā ir izveidota speciāla vietne ar visu aktuālo informāciju, kas saistīta ar parka izveidi: http://ej.uz/jaunaisparks

Tuvējo māju iedzīvotājiem ir sagatavotas anketas viedokļa, ideju un vēlmju izteikšanai. Tās piegādā SIA "Vides serviss". 

 

Anketa elektroniski aizpildāma šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBFTqbbUBtKOVftTOKuegpj2t5719vHcjodjIFvjEUX1JJJQ/viewform

Anketas var aizpildīt līdz š.g. 30. novembrim.

Aicinām visus iepazīties ar pieejamo informāciju, priekšlikumiem, kādas funkcijas varētu pildīt parks, un izteikt viedokli, savu redzējumu. Jūsu domas mums ir svarīgas!  

"Svecīšu vakars" Bauskas kapsētās 2016
14.11.2016

Kopsapulces 2016.g. novembrī
10.11.2016
Datums / Laiks Nama adrese / Sapulces vieta
14. novembrī-18.00 Kalēju iela 32       (9.dzīvoklī)
15.novembrī-17.30 Salātu 16 k-2        (Salātu 7A)
16.novembrī- 17.30   Dārza iela 21        (Salātu 7A)
21.novembrī-17.30   Dārza iela 62       (Salātu 7A)
22.novembrī-17.30   Zaļā 11 k-6            (Salātu 7A)
23.novembrī-17.30    Pļavu 6                 (Salātu 7A)           
24.novembrī-17.30  Zaļā 17                   (Salātu 7A)
25.novembrī-17.00 Salātu 30              (Salātu 7A)
25.novembrī-18.00 Salātu 28              (Salātu 7A)
28.novembrī-18.00   Plūdoņa iela 58   (Salātu 7A)
29.novembrī-17.30   Zaļā iela 11 k-4     (Salātu 7A)
30.novembrī-17.30    Dārza 10                (Salātu 7A)

Uzmanību! Sapulču plānā ir iespējamas izmaiņas. 

Kopsapulces 2016.g. decembrī
10.11.2016
Datums / Laiks Nama adrese / Sapulces vieta
1.decembrī-17.30 Zaļā 13                      (Salātu 7A)
3.decembrī-9.00 Lāčplēša 7                (Salātu 7A)
3.decembrī-10.00 Plūdoņa 56            (Salātu 7A)
3.decembrī-11.00 Rīgas 25                     (Salātu 7A)
3.decembrī-12.00 Rīgas 40                    (Salātu 7A)
3.decembrī-13.00 Slimnīcas 1                (Salātu 7A)
3.decembrī-14.00  Rīgas 59                   (Salātu 7A)
3.decembrī-15.00 Salātu 2                     (Salātu 7A)
5. decembrī -18.00 Zaļā 19                         (Salātu 7A)
6. decembrī -17.30 Pilskalna 51                (Salātu 7A)
7. decembrī -17.30 Zaļā 15                           (Salātu 7A)
7.decembrī-18.30 Salātu 12                      (Salātu 7A)
8. decembrī -17.30  Dārza 8                         (Salātu 7A)
12. decembrī -18.00 Dārza 12                       (Mājas pagrabā)
13. decembrī -17.30 Saules 12 /Dārza 5      (Salātu 7A)
14. decembrī -17.30 Salātu 6 k-2                  (Salātu 7A)
15. decembrī -17.30 Dārza 15                        (Salātu 7A)
19. decembrī -18.00 Plūdoņa 29                   (Salātu 7A)
20. decembrī -17.30 Pļavu 4                            (Salātu 7A)
21. decembrī - 17.30   Zaļā 21                             (Salātu 7A)
22. decembrī -17.30  Zemgaļu 30 k-1-2          (Salātu 7A)
27. decembrī -17.30   Dārza 19                          (Salātu 7A)
28. decembrī -17.30   Salātu 18                  (Salātu 7A)
29. decembrī -17.30   Salātu 21                         (Salātu 7A)
Māju bilances un plānotā ieņēmumu, izdevumu tāme 2017.gadam
14.10.2016

Lai plānotu mājas pārvaldīšanas maksu 2017.gadam, SIA "Vides serviss"  ir sagatavojis aktuālo informāciju katrai daudzdzīvokļu mājai.

 

Ar informāciju no š.g. 13.oktobra var iepazīties:

 

1) Katra nama kāpņutelpā pie ziņojumu dēļa;

2) mans.videsserviss.lv sadaļā Dokumenti;

3) līdz 20.oktobrim informācija tiks ievietota katra dzīvokļa pasta kastē.

 

Uz jautājumiem atbildēs Jūsu nama pārvaldnieks - skatīt saiti Šeit.  
 

1. Mājas bilance par 2016.gada I pusgadu - 1.Pielikums Šogad ir ieviesta jauna finanšu plūsmas uzskaite, kas precīzi ataino katra nama saņemto apsaimniekošanas maksu no dzīvokļu īpašniekiem un ieguldījumu konkrētā mājā.   Mājas naudas atlikums parāda mājas pozitīvo vai negatīvo atlikumu.
2. Plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2017.gadam,
kas nosaka apsaimniekošanas maksu nākošajam periodam - 2. Pielikums
(MK.1014.noteikumu 10.pants) 30 darba dienu laikā iedzīvotājiem ir jāpieņem lēmums par maksas apstiprināšanu nākošajam gadam. (MK.1014. 12.pants) Ja dzīvokļa īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt vai grozīt minēto tāmi, aprēķinātā maksa stāsies spēkā ar 01.01.2017. (MK.1014. 14.pants)
3.

Nepieciešamie remontdarbi nākamajam periodam - 3.Pielikums Ja mājai ir uzkrājums -  atbilstoši uzkrājuma apmēram namu pārvaldnieks organizēs darbus secībā kādā ir norādīts Plānoto remontdarbu sarakstā. Darbu prioritāti dzīvokļu īpašnieki var precizēt kopsapulcē vai aptaujas veidā, vai izteikt citus priekšlikumus, kas būtu jāiekļauj nākošā perioda remontdarbos. 

Ja mājai nav uzkrājuma - nepieciešamo remontdarbu veikšanai dzīvokļu īpašnieki lemj (kopsapulcē vai aptaujas veidā) par plānoto darbu finansēšanu, veidojot mērķa uzkrājumu konkrētajam darbam (-iem), papildus apsaimniekošanas maksai.

Ja mājai nav parādnieku vai to skaits ir neliels, ir iespēja piesaistīt finansējumu gan no pašvaldības, gan kredītiestādes.

4.

Par avārijas remontdarbu veikšanu Ja dzīvojamā mājā vai tai funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ir radusies vai var rasties avārijas situācija, kas var apdraudēt personu dzīvību, veselību vai īpašumu, pārvaldniekam ir tiesības steidzamai avārijas situācijas novēršanai izmantot līdzekļus, kas iekasēti par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai citus pārvaldnieka rīcībā esošus finanšu līdzekļus. (MK.1014. 21.pants)

Ja mājai ir uzkrājums - pārvaldniekam ir tiesības izmantot mājas uzkrājumu.

Ja mājai nav uzkrājuma - pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt dzīvokļu īpašniekiem segt par avārijas situācijas novēršanu iztērētos līdzekļus (papildus noteiktajai pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksai). ((MK.1014. 24.pants)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
19.09.2016

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 26. augustā ir pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu esošās infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi". Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Zemgales EKO" (reģ. nr. 43603040477, "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003).

Paredzētā darbība plānota sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā "Grantiņi", kas izvietots zemes gabalos "Grantiņi" (zemes kadastra Nr.4052 002 0056) un "Vecgrantiņi" (zemes kadastra Nr.4064 014 0181) Codes pagastā, Bauskas novadā, "Grantiņu izgāztuve" (zemes kadastra Nr.4064 014 0344), Iecavas pagasta, Iecavas novadā.

Paredzētā darbība ietver jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveidi, kā arī sekojošu infrastruktūras objektu - mehāniski-manuālās atkritumu šķirošanas līnijas, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma un būvgružu un lielgabarīta atkritumu reģenerācijas laukuma izveidi.

Jaunās infrastruktūras izveides rezultātā tiks veicināta materiālu otrreizēja izmantošana un samazināts poligonā "Grantiņi" apglabājamo atkritumu apjoms.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana plānota sekojošās vietās un laikos:

Š.g. 27. septembrī Salātu ielā 7a, Bauskā, SIA "Vides serviss" telpās, 2. stāvā, 9. kab. plkst. 17:00 un š.g. 27. septembrī Iecavas mūzikas un mākslas skolas koncertzālē, 2. stāvā, Grāfa laukumā 1, Iecavā, Iecavas novadā, plkst. 19:00

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties

Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā), Iecavas novada domē (Skolas ielā 4, Iecavā), kā arī interneta mājaslapās - www.zemgaleseko.lv un www.geoconsultants.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV - 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 7. oktobrim.

Pieredze energoefektivitātes projektu īstenošanā Bauskā
12.09.2016
Informācija par rēķiniem
08.09.2016

Cien. klienti!

SIA "Vides serviss" rēķini tiks izsūtīti 12. septembrī, sakarā ar novēlotu informācijas saņemšanu no AS "Sadales tīkls" par patērēto elektroenerģiju koplietošanas telpās augusta mēnesī.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Jaunumi Namu pārvaldīšanā
05.09.2016

Kopš š.g. jūlija Namu apsaimniekošanas nodaļa ir mainījusi nosaukumu uz Namu pārvaldīšanas nodaļa, kuru vada Māris Šulcs.

Pamatojoties uz audita ziņojumu un "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumu", ar 2016. gada 01. jūliju "mājas vecākā" pienākumus pārņem divi SIA "Vides serviss" iecelti NAMU PĀRVALDNIEKI -ar atbilstošu profesionālo izglītību un 4.profesionālās kvalifikācijas līmeni. Katra pārvaldnieka pārziņā ir 64 dzīvojamās mājas (kopumā SIA "Vides serviss" pārvaldībā šobrīd atrodas 128 dzīvojamās mājas Bauskā).

Mājas kāpņutelpā ir pieejama informācija par Jūsu mājas pārvaldnieku, pie kura vērsties ar jautājumiem, kas skar Jūsu mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu).

Informāciju var atrast arī mūsu mājaslapā:

http://www.videsserviss.lv/index.php?t=r&con=8&tab_id=77&con_id=77

Informācija sakarā ar blakus esošo Baseina būvniecību
29.08.2016

Cien. Klienti!

 

Sakarā ar blakus ēkai esošajiem remontdarbiem - baseina būvniecību, SIA "Vides serviss" saskaras ar elektrības pārrāvumiem, kā rezultātā var būt traucēta iespēja mūs sazvanīt, nosūtīt un saņemt e-pastus, u.c.

 

Šādi elektrības pārrāvumi ir iespējami līdz oktobra beigām, tāpēc, lūdzam, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie mums klātienē!

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Piedalies "Šķirošanas skrējienā" Bauskā
29.07.2016

Latvijas Zaļais Punkts sadarbībā ar SIA "Vides serviss" aicina tvert mirkli un pozitīvas emocijas. 

Piesaki dalību  -> www.zalais.lv/

Skrējiens, kurā notiks foto orientēšanās komandu sacensības notiks 6. augustā, plkst. 13:00, .

Skrējiena „Dalības maksa" ir plastmasas (PET) pudele no katra komandas dalībnieka, kas būs jāiemet šķirošanas konteinerā pie reģistrēšanās punkta.

STARTS tiks dots laukumā pretī Bauskas Kultūras centram, Latvijas Zaļā punkta teltī, kur jau no plkst. 12:00 sāksies dalībnieku reģistrācija. Starts tiks dots plkst. 13:00.

Par mūziku un jautru noskaņu gādās Dj Cimo.

„Šķirošanas skrējiena Bauskā" noteikumi paredz, ka dalībniekiem 2 stundu laikā ir jānofotografējas vismaz pie 10 kontrolpunktiem - numurētiem atkritumu šķirošanas konteineriem Bauskas pilsētā, kas atzīmēti kartē, un visai komandai kopīgi ir jānofotografējas pie katra kontrolpunkta.

Distanci drīkst veikt skrienot vai braucot ar velosipēdu.

Galvenā balva - dāvanu karte 100 eiro vērtībā no veikala „Rimi" tiks izlozēta starp komandām, kas būs izpildījušas „Šķirošanas skrējiena" noteikumus.

Savukārt komanda, kura būs atnesusi visvairāk plastmasas pudeļu, saņems dāvanu grozu no veikala „Rimi" - 50 eiro vērtībā.

Atraktīvākā komanda saņems speciālbalvu no vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Vides serviss".

Pārvaldīšanas maksai klāt +21% PVN, tomēr KĀ IETAUPĪT?!
18.07.2016

Kā jau esam iepriekš informējuši, ar 2016. gada 1. jūliju - dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumiem (namu apsaimniekošanai) tika piemērots +21% PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Šie grozījumi likumā, 2015. gada nogalē, tika veikti, lai saskaņotu "Pievienotās vērtības nodokļa likumu" ar Eiropas Savienības Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK. Mājas pārvaldniekam, kurš ir reģistrēts kā PVN maksātājs, ir pienākums izrakstīt rēķinu iedzīvotājiem, piemērojot PVN standartlikmi 21% (šī likme var mainīties, ja Saeima pieņems lēmumu par PVN likmes izmaiņām).

 

Iespējams, lielo un bagāto pašvaldību namu pārvaldniekiem tas raizes nesagādās, bet Bauska ir mazpilsēta, kurā liela daļa klientu jeb, aptuveni, 37% ir pensijas vecuma cilvēki virs 60 gadiem, kuriem jau esošā maksa par nama pārvaldīšanu šķiet augsta, tāpēc "SIA "Vides serviss", tieši tāpat kā iedzīvotāji, ar bažām gaida maksas palielinājuma sekas, jo kā zināms, šī papildus summa, kas tiks iekasēta no dzīvokļu īpašniekiem, nenonāks ne māju uzkrājumos, lai varētu uzlabot māju stāvokli, ne SIA "Vides serviss" budžetā, bet gan "iekritīs" valsts kasē.

 

Katrs dzīvokļa īpašnieks var aprēķināt savu nama pārvaldīšanas maksu šādi: 0,50 EUR/ m² + 21% = 0,605 EUR/ m². Vidēji dzīvoklim, kura platība ir 50 kvadrātmetru (m²), maksa palielināsies no 25 EUR/mēn uz 30,25 EUR/mēn jeb par 5,25 EUR mēnesī.  

 

Tomēr IR IESPĒJA IETAUPĪT (saskaņā ar VID informatīvo materiālu):

Samazinot pārvaldniekam uzdoto darbību apjomu, samazinās pakalpojuma maksa

Pārvaldnieks veiktu tādus darbus kā: sistēmas uzturēšana (apsekošana, avārijas dienests) un teritorijas kopšana, bet pārējos darbus, kā, piemēram, remontdarbus (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, pamati, jumti, skursteņi utt.) SIA "Vides serviss" neveiktu, tomēr palīdzētu uzkrāt dzīvokļu īpašnieku naudu (uzkrājums netiek aplikts ar PVN). Kad nauda būtu sakrāta, slēgtu līgumus ar remontdarbu veicējiem dzīvokļu īpašnieku vārdā. Pie šādas sistēmas - visus remontdarbus sniegtu citi uzņēmumi, nevis pārvaldnieks.

 

 

Šobrīd SIA "Vides serviss" māju pārvaldīšanu veic, pamatojoties uz pašvaldības pilnvarojumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka pārvaldīšanas pakalpojumu apjomu, taču, lai varētu ieviest jauno sistēmu:

 

 

dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē ir jānolemj un jāpārņem pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, un jāpilnvaro SIA "Vides serviss" kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotais pārvaldnieks, vienojoties par veicamo darbību apjomu.

 

 Šādā gadījumā dzīvokļu īpašnieki pilnvarotu SIA "Vides serviss" iesniegt dokumentus Bauskas novada domē, lai izpildītu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas procesu. Līdz ar to maksa par pārvaldīšanu sastāvētu tikai no šiem nedaudzajiem uzdevumiem, kas tiktu aplikti ar PVN. 

Darba laiks svētkos
20.06.2016

DARBA LAIKS SVĒTKOS: 


 

22. jūnijā - 8:00 - 16:0023. jūnijā un 24. jūnijā - BRĪVS

 

27. jūnijā - 8:00 - 18:00    

 

Atkritumu izvešana (juridiskām personām), kas paredzēta

24.jūnijā, tiks izvesta 23.jūnijā.

Pilskalna stāvlaukumā novākti dalīto un sadzīves atkritumu konteineri
12.05.2016

 

        


 

        Kā jau daudzi bija pieraduši, Brīvības bulvārī, Pilskalna stāvlaukumā pie Mūsas tilta atradās 2 dalīto un 3 sadzīves atkritumu konteineri.

      Nedēļas sākumā SIA "Vides serviss" saņēma lūgumu - likvidēt šo vietu kā konteineru laukumu, jo konkrētā atkritumu vieta kļuvusi nepievilcīga tūristiem un sagādā grūtības arī kafejnīcas īpašniekiem, jo, neskatoties uz konteineriem, tiek piemēslota arī apkārtne.

 

        Tāpēc šo trešdien, 11. maijā visi 3 sadzīves atkritumu konteineri tika pārvietoti uz citu vietu, atstājot tikai dalīto atkritumu konteinerus.

 

     Šodien, 12. maijā, tika aizvākti arī pēdējie 2 dalīto atkritumu konteineri. Iemesls tam ir dažu iedzīvotāju slinkums vai nolaidība, izmetot atkritumus. Kā redzams attēlos, cilvēki atkritumus nevis izmetuši atkritumu konteineros, bet maisos novietojuši blakus, kas ne tikai neizskatās labi, bet arī neatbilst atkritumu nodošanas principiem. Lai gan sākotnēji cerējām atstāt šķiroto atkritumu konteinerus, lai parādītu, ka esam zaļi domājoši un sekojam līdzi pasaules labākajām atkritumu nodošanas praksēm, redzams, ka pagaidām vēl diemžēl neesam tam gatavi.

         

         Šis ir laiks, kad Bauskas pilsētas iedzīvotāji un tūristi izmanto iespēju apskatīt vienu no mūsu pilsētas skaistākajiem un ievērojamākajiem objektiem - Bauskas pili un Pilskalnu, kā arī tālāk esošo Lielupes sākuma punktu, tāpēc nav pieļaujams, ka skaisto ainavu aizēno atkritumu kalni.

         

         Ceram uz sapratni, un atgādinām, ka šķirotos atkritumus var nodot citās tuvāk esošajās vietās..  

|6 
Ķirbaksalas tiltiņš
Iedzīvotājiem pieejams tiltiņš uz Ķirbaksalu
11.05.2016

         Jau no maija sākuma - iedzīvotāju priekam - atklāts koka tiltiņš, kas savieno Bauskas pilskalnu ar Ķirbaksalu, kas, savukārt, ļauj aplūkot mūsu, baušķenieku, lepnumu - vietu, kur satiekas divas upes: Mēmele un Mūsa, veidojot Lielupes sākumu.

 

Aicinām māju vecākos uz SEMINĀRU
29.04.2016

Aicinām māju vecākos uz semināru 

"Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi"

Sīkāka informācija par tālr. 63960613 

12-05-2016

2016. gads 12. maijs, plkst. 16:00 Bauskas novada dome (Uzvaras iela 1, Bauska)
Pieteikšanās šeit
15:30 - 16.00 Semināra dalībnieku reģistrācija
16:00 - 16:05   Bauskas novada domes pārstāvja uzruna
16:05 - 16:25  Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas 
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 
16:25 - 17:00 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. 
Dina Kaupere, ALTUM
17:00 - 17:30 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās  dokumentācija.
Aldis Greķis, ALTUM
17:30 - 18:00  Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi 
Aldis Greķis, ALTUM
18:00 - 18:20       Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Linda Tijone, SIA "Vides serviss" 
18:20 - 18:40 Finanšu piesaiste daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem
M.Opincāns, AS "SEB banka"
18:40 - 19:00  Jautājumi un atbildes

 

Piedāvājam darbu - Namu pārvaldīšanas nodaļas vadītājam/-ai
22.04.2016

SIA „ Vides serviss"

reģistrācijas numurs 43603000807, aicina darbā  

 

Namu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju

Prasības pretendentam: 

 • vēlme organizēt un pilnveidot pilsētas dzīvojamā fonda pārvaldīšanu;
 • augstākā izglītība nekustamo īpašumu pārvaldībā, inženierzinātnēs vai būvniecībā;
 • vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, apsaimniekošanas vai būvniecības nozarē;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu realizēšanā, ēku celtniecībā, remontdarbos
 • pieredze tāmēšanas darbā, vēlams LBS sertifikāts;
 • spēja organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office un tāmēšanas programmām;
 • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra, prasme strādāt komandā, spēja pielāgoties, precizitāte, mērķtiecība, spēja patstāvīgi organizēt un plānot savu un komandas darbu;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

  Darba pienākumi:

 • plānot vadīt, koordinēt nodaļas darbu, nodrošināt dzīvojamo māju un neapdzīvojamo telpu pārvaldīšanu
 • nodrošināt dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānošanas un izpildes organizēšanu nodrošināt bojājumu, avāriju un avārijas remontdarbu pieteikumu operatīvu risināšanu
 • nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu tāmju un remonta darbu plāna kārtējam gadam saskaņošanu, aprēķinātās maksas par dzīvojamo māju pārvaldīšanu apspriešanu ar dzīvokļu īpašniekiem.
 • nodrošināt piesaistīto un pieguļošo zemes gabalu pārvaldīšanu, kā arī  veikt esošās teritorijas vizuālo apsekošanu.
 • nodrošināt pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju klientu pieņemšanu, kā arī piedalīties dzīvojamo māju īpašnieku un īrnieku kopsapulcēs

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2016. gada 6. maijam ar norādi „ Namu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs" uz e-pasta adresi pasts@videsserviss.lv

Izmantojiet iespēju!
15.04.2016

Lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas akcija 2016
08.04.2016

 Šogad jau 13. gads kopš notiks ikgadējā "Lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas akcija"  

 

Arī šogad, SIA "Vides serviss" un Bauskas novada pašvaldības rīkotā "Lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas akcija" sakrīt ar "Latvijas Lielo talku", kas Bauskā norisināsies 2016. gada 23. aprīlī un Bauskas novada pagastos no 25. aprīļa līdz 29. aprīlim.

Ņemot vērā iepriekšējos gadus, kad iedzīvotāji, izmantojot iespēju, bezmaksas nodeva atkritumus, neievērojot norādītās prasības, un atkritumos izmeta arī sadzīves atkritumus un būvgružus, ir mainīta kārtība, kādā SIA "Vides serviss" savāks lielgabarīta un bīstamos atkritumus. Šogad netiks norādītas konkrētas vietas Bauskā, kurās tiks savākti atkritumi, bet namu apsaimniekotājiem un īpašniekiem pašiem jāpiesaka, zvanot pa tālruni 63922713, uzņemoties atbildību par atkritumu nodošanu. Iedzīvotājiem pagastos jāpiesaka izvešana savās pagastu pārvaldēs.

 

 Lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšana pagastos:

Mežotnes pagasts 25. aprīlī 10:00 Dāviņu pagasts 27. aprīlī 10:00
Codes pagasts 25. aprīlī 13:00 Vecsaules pagasts 27. aprīlī 13:00
Brunavas pagasts 26. aprīlī 10:00 Gailīšu pagasts 28. aprīlī 10:00
Ceraukstes pagasts 26. aprīlī 13:00 Īslīces pagasts 29. aprīlī 10:00

 

Iedzīvotāji BEZ MAKSAS aicināti nodot:

 • Lielgabarīta atkritumus - vecas mēbeles, matračus, paklājus, u.c.
 • Nolietotu sadzīves tehniku - ledusskapjus, veļas mašīnas, televizorus, datorus, u.c.
 • Sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu maisos: stikla taru, PET pudeles, plastmasas plēvi (nepiesārņotu, tīru), makulatūru, kartonu.
 • Videi kaitīgos atkritumus: akumulatorus, dienas gaismas lampas, baterijas

 

Akcijas dienā līdz plkst. 10.00 nevajadzīgās lietas, sakrautas kaudzē, jānovieto uz ietves vai ielas malā.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka sadzīves atkritumi un būvgruži NETIKS pieņemti BEZ MAKSAS!

 

"Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija" Bauskas novadā norit jau trīspadsmito gadu. Tās mērķis ir rosināt Bauskas novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, kā arī veicināt atkritumu šķirošanu un atvieglot iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta un videi kaitīgos atkritumus, nepieļaujot to nonākšanu apkārtējā vidē.

 

Akcija ik gadu iemanto lielu iedzīvotāju atsaucību, un arī atkritumu daudzums pieaug, ja 2013. gadā tās bija 16 tonnas, 2014. gadā jau, aptuveni, 21 tonna. Salīdzinot nodotos atkritumus 2015. gadā Bauskas pilsētā un pagastos, secināms, ka nodotie atkritumu daudzumi tonnās ir kopumā palielinājušies 6 reizes un tie ir samērā līdzīgi pilsētā un pagastos, tomēr atšķiras saturs:

 

Nodotie atkritumi Bauskas pilsētā Bauskas novada pagastos
Elektronikas atkritumi 17 gab. 114 gab.
Makulatūra 2 m³ 6 m³
Polimēru iepakojums 3,8 m³ 7,5 m³
Stikls 5,5 m³ 4,0 m³
Sadzīves ķīmija 73 kg  
Luminiscējošās lampas 260 gab. 200 gab.
Atkritumu deponēšana poligonā "Grantiņos" 66,96 tonnas 60,50 tonnas

       

SIA "Vides serviss" aicina ievērot drošības pasākumus  

 

Savācot atkritumus, aicinām iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus, lai pasargātu gan sevi, gan apkārtējos. Pie jebkuru atkritumu savākšanas, noteikti jālieto darba cimdi. Atkritumus vēlams ievietot maisos - talkā savāktos speciāli tam paredzētos maisos, savukārt akcijā nododamos atkritumus - pašu sagādātos maisos (vēlams sašķirot pēc to veida).

 

Aicinām novērtēt savus spēkus un ievērot drošības pasākumus - ceļot un nesot smagus atkritumus maisus. Jābūt uzmanīgiem savācot stiklu, izlietotas šļirces un traukus, kuros ir nezināmas izcelsmes šķidrumi vai ķīmiskas vielas. Ja lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijā plānots nodot bīstamas vielas, piemēram, krāsu bundžas, ķīmiskas vielas u.tml., tad traukiem jābūt cieši noslēgtiem, lai pārvietojot, tos nevar izliet. Vēlams arī norādīt, kas tā par vielu (ja nav etiķetes).

 

Talkojot aicinām atcerēties, ka jau aktivizējušās ērces un čūskas. Tāpēc aicinām būt uzmanīgiem un izvēlēties atbilstošu apģērbu. Ja talkošana notiek pie ceļa, vēlams lietot atstarojošās vestes. Tāpat jābūt uzmanīgiem, lietojot dažādus darbarīkus - grābekļus, lāpstas, nažus, šķēres u.tml., lai nesavainotu ne sevi, ne apkārtējos talkotājus. Aicinām īpaši pieskatīt bērnus un pārrunāt ar viņiem drošības pasākumus.  

 

Vēlreiz atgādinām, ka atkritumus nav atļauts dedzināt! Visi talkas laikā savāktie atkritumi tiks savākti.  

Piedāvājam darbu - elektriķim un krūmgrieža operatoram
05.04.2016

Sīkāka informācija sadaļā vakances

http://www.videsserviss.lv/index.php?t=r&con=2&tab_id=65&con_id=65

 

 

Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem!
31.03.2016

Sākot ar 31. martu, ikkatram dzīvokļa īpašniekam ir iespēja iepazīties ar savas mājas saistošajiem dokumentiem SIA "Vides serviss" mājaslapā - mans.videsserviss.lv - sadaļā Dokumenti.


Šobrīd ikvienam ir iespēja iepazīties ar iepriekšējā kalendārā gada pārskatu.

 

Viss, kas Jums jāizdara, lai apskatītu dokumentus, ir jāpiereģistrējas 

http://mans.videsserviss.lv/lv/

Informācija SIA "Vides serviss" parādniekiem!
31.03.2016

 

 

  Sākot ar 2016. gadu, SIA "Vides serviss" uzsācis sadarbību ar AS „Kredītinformācijas birojs", un turpmāk, saistību neizpildes gadījumā, ziņas par parādu tiks nodotas AS „Kredītinformācijas birojs"  informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku pārvaldībai. 

 
Informācija par parādniekiem tiks nodota atbilstoši Kredītinformācijas biroja likumam. 

Parādniekiem turpmāk būs negatīva kredītvēsture un apgrūtināta - jebkādu kredītu (t.sk. līzingu) saņemšana

Lūdzam būt atbildīgiem un veikt parādu atmaksu!

Sazinieties ar SIA "Vides serviss" pa tālr.: 639 60657.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir atrodama šeit: www.kib.lv 

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv

Namu siltināšana
16.03.2016

Novēlam ģimeniskas un lustīgas Lieldienas!
24.03.2016

Darba laiks Lieldienu laikā
21.03.2016

No 2016.gada 1.janvāra maksa par sadzīves atkritumu izvešanu samazinājusies par 4%
21.01.2016

 

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri, SIA "Vides serviss" Bauskas novada administratīvās teritorijas klientiem par 4% samazinājis sadzīves atkritumu izvešanu, kas turpmāk būs 13.10 EUR/m³ (trīspadsmit eiro un 10 centi) bez PVN

Darba laiks Ziemassvētku un Jaunā gada laikā
16.12.2015

Baušķenieki var lepoties!
07.12.2015

|11 
Bauska ir sapucēta un gatava svētkiem
Bauska ir izgreznota un gatava svētkiem
02.12.2015

           

             To, cik skaistas izskatās izgreznotās Bauskas ielas, redzams ikvienam jau kopš novembra vidus. Savukārt Ziemassvētku egles uzstādīšanas darbus Bauskas Rātslaukumā SIA "Vides serviss" uzsāka 27. novembrī, lai jau 3. decembrī, plkst. 16.00, ar svinīgu Egles "iedegšanu" priecētu Bauskas iedzīvotājus un tās viesus.


            Arī šogad Egle mērojusi ceļu no Dāviņu pagasta. Vai zinājāt, ka lielā Egle patiesībā sastāv no vienas lielas 7 m garas egles un 30 mazām 2-3 m garām eglītēm?! Egles uzstādīšana un pušķošana prasa laiku un iemaņas, un ir samērā piņķerīgs process, tāpēc SIA "Vides serviss" saņemot pasūtījumu un apgaismes līdzekļus, laicīgi ķērās pie darba.

 

 

            Tā kā katra pilsēta vēlas, lai viņu Egle būtu pati skaistākā, Bauskas novada dome šogad lēma, ka tādai jābūt arī Bauskas pilsētas Eglei. Kā tas viss izskatīsies, būs redzams 3. decembrī, kad notiks Egles "iedegšana".

           

              SIA "Vides serviss" novēl gaišu un mierīgu Adventa laiku un aicina uz Egles "iedegšanu"!  

 

                     Ņemot vērā pagājušā gada nodarītos postījumus Eglei, šogad tiek veikta video novērošana, lai, dažu rakaru dēļ, netiktu izbojāta svētku noskaņa.  

Gaišām domām piepildītu šo Adventa laiku!
01.12.2015

Svecīšu vakars pilsētas kapsētās 2015
30.10.2015

Sveicam Latvijas 97. dzimšanas dienā!
17.11.2015

Darba laiks Valsts svētku laikā
13.11.2015

Mīļi sveicam 11. novembrī - Lāčplēša dienā!
11.11.2015

|1 
 
Dzīvokļu īpašniekus aicinām savlaicīgi gatavoties apkures sezonai daudzdzīvokļu mājās
10.09.2015

Šobrīd ir pēdējais laiks, kad daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāsāk domāt par apkuri savā mājā. Privātmāju īpašniekiem apzināt vājās vietas apkures sistēmai un novērst bojājumus ir pietiekami pārskatāms un saprotams process, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir jāievēro zināma kārtība.Laikā, kad āra gaisa temperatūra pazeminās, sākam aktīvāk domāt, par to, kā sasildīties un radīt siltumu un komfortu arī savā mājoklī. Iepriekšējos gados "Vides serviss" kā apsaimniekotājs bieži saskāries ar problēmu, ka īsu brīdi pirms apkures sezonas sākšanās vai tad, kad apkures pieslēgšana jau sākusies, iedzīvotāji steidz nomainīt radiatorus. Tā kā radiatori katrā dzīvoklī ir neatņemama sastāvdaļa no mājas kopējās apkures sistēmas, kā apsaimniekotājs vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka nepareizi piemeklēti un/vai uzstādīti radiatori var būt par iemeslu apkures sistēmas darbības traucējumiem ne tikai pašu dzīvoklī, bet arī visā mājā. Nesaskaņotu remontdarbu dēļ tiek traucēta mājas apkures sistēmas darbība, kā rezultātā nav pieejams karstais ūdens un apkure. Tāpēc aicinām dzīvokļu īpašniekus domāt par radiatoru maiņu savlaicīgi, un darīt to, pirms mājā ir pieslēgta apkure.

 

Ja esat nolēmuši savā dzīvoklī nomainīt radiatorus, tad, pirmkārt, pirms darbu veikšanas jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja, kas sniegs informāciju par stāvvadu tukšošanas iespējām un termiņiem. Jāatzīmē, ka "Vides serviss" nepieļauj sildķermeņu nomaiņu apkures sezonas laikā, izņemot avārijas gadījumus vai ārkārtas situācijās.

 

Nākamais solis ir atbilstošu radiatoru izvēle un iegāde, par kuru konsultācijas sniegs "Vides serviss" ēku iekšējo komunikāciju speciālists, kas pārzina mājas apkures sistēmu, kā arī ieteiks labākos risinājumus, lai radiatoru maiņa sniegtu maksimālo efektu.

 

Visbiežākās kļūdas, kas tiek pieļautas, mainot un uzstādot jaunus radiatorus:

 • nepareizi izvēlēts radiatora lielums un jauda, kas neatbilst apsildāmās telpas kvadratūrai;
 • tiek pielietotas pārāk maza diametra caurules;
 • tehniski nepareizi notiek jauna radiatora pievienošana;
 • netiek izbūvēta apvadcaurule pirms radiatora;
 • nepareizi izvēlēta noslēdzošā un regulējošā armatūra un citas nepilnības;
 • nepareizi izvēlētas caurules - nav ieteicams lietot presējamās plastmasas caurules, bet gan kapara vai kausējamās plastmasas caurules.

 

Patvaļīga iejaukšanās apkures sistēmas darbībā, nomainot radiatorus pret neatbilstoša izmēra vai, izveidojot neatbilstošu pieslēgumu, noved pie visas apkures sistēmas hidrauliskā līdzsvara izjaukšanas. Līdz ar to kādā dzīvoklī gaisa temperatūra būs normāla, kādam būs par karstu, citam - par aukstu. Ja ir vēlme uz radiatoriem uzstādīt termoregulatorus, arī to vajadzētu darīt tikai stingrā apsaimniekotāja speciālistu uzraudzībā.

 

"Gadās arī tā, ka, uzstādot jaunus radiatorus, dzīvokļu īpašnieki lielās, ka tagad viņiem ir tik karsts, ka logi jātur vaļā, bet reti kurš no viņiem iedomājas, ka dzīvoklī ir karsts nevis tāpēc, ka tika uzstādīti moderni radiatori, bet tāpēc, ka siltums tiek noņemts kaimiņam. Svarīgi atcerēties, ka vecajiem čuguna radiatoriem jauda bija mazāka par izmēriem un, uzstādot tāda paša izmēra jaunus radiatorus, telpas tiks pārkurinātas, un kaimiņiem siltums pazudīs, bet par siltuma piegādātāju nav iemesls sūdzēties, jo vaina vispirms jāmeklē tur, kur, iespējams, veikta nelikumīga pārbūve", norāda SIA "Vides serviss" ēku iekšējo komunikāciju speciālists Vasīlijs Golovčanskis.

 

Tāpēc aicinām savus klientus būt atbildīgiem un atcerēties, ka māja ir kopīpašums, par kuru rūpes jāuzņemas ikvienam dzīvokļa īpašniekam, padomājot arī par saviem kaimiņiem! Ja tomēr ir tā, ka radiatori iepriekš ir pašrocīgi uzlikti bez saskaņošanas, jebkurā gadījumā vajadzētu sazināties ar apsaimniekotāju, lai konstatētu, vai visas darbības veiktas pareizi. Ja radiators jau ir iegādāts un vēl nav pielikts, lūdzam sazināties ar "Vides serviss", lai speciālisti ieteiktu kā pareizi to uzstādīt, jau laikus izvairoties no problēmām un neciestu ne dzīvokļa īpašnieks, ne kaimiņi.

 

Visas darbības sakarā ar apkures sistēmas (radiatoru demontāžu, nomaiņu, u.tml.) un santehnikas komunikācijām remontdarbu laikā dzīvoklī aicinām iepriekš ieplānot un obligāti saskaņot ar SIA "Vides serviss" pa tālr. 639 60656 vai rakstot e-pastu: pasts@videsserviss.lv.

 

Radiatoru maiņu var uzticēt jebkuram meistaram pēc saviem ieskatiem, taču iepriekš saskaņojot ar "Vides serviss" plānotos darbus. Tad apsaimniekotāja speciālists dod norādījumus meistaram, kā pareizi veikt radiatoru uzlikšanu, kādus materiālus izvēlēties un citus svarīgus ieteikumus, kas attiecas uz kopējo mājas apkures sistēmu.  Arī "Vides serviss" piedāvā radiatoru maiņu un uzlikšanu kā maksas pakalpojumu, tad dzīvokļu īpašnieki var būt pavisam droši, ka viss tiks izdarīts pareizi un kvalitatīvi. Ne vienmēr problēmsituāciju ar nesildošiem radiatoriem atrisina jaunu radiatoru uzlikšana. Tā kā visi radiatori daudzdzīvokļu mājā ir vienotā sistēmā, tad nereti problēmas cēlonis var būt cits - vai nu problēmas kopējā apkures sistēmā vai cita kaimiņa nepareizi veikti darbi savā dzīvoklī. Tāpēc vispirms par jebkurām problēmām saistībā ar apkuri un radiatoriem dzīvoklī vispirms vajadzētu vērsties pie apsaimniekotāja, kas veiks apsekošanu un meklēs tās cēloņus un risinājumus.

 

Gan pie vecajiem radiatoriem, gan uzstādot jaunus, var ņemt vērā vienkāršus ieteikumus, lai maksimāli izmantotu radiatora doto siltumu:

 • attīriet radiatoru no putekļiem un nosēdumiem jau savlaicīgi, pirms apkures sezonas sākšanās, un uzturiet to tīru arī turpmāk. Īpaši daudz netīru nosēdumu no ēdienu gatavošanas tvaikiem rodas uz radiatoriem virtuvē;
 • bez vajadzības nepārkrāsojiet radiatorus - katrs krāsojuma slānis samazina radiatora siltumatdevi;
 • neierobežojiet radiatorus no apsildāmās telpas ar aizkariem, mēbelēm vai starpsienām;
 • atcerieties, ka ap radiatoru jābūt brīvai siltā gaisa kustībai, tāpēc neuzglabājiet dažādus priekšmetus zem, uz, vai aiz radiatora.

 

Vēršam uzmanību, ka SIA "Vides serviss" apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās pakāpenisku pieslēgšanu apkurei uzsāks pie nosacījuma, ja vidējā diennakts āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas būs zemāka par +8 grādiem un, ja dzīvokļu īpašnieki nebūs nolēmuši citādāk (Ministru kabineta noteikumi Nr. 971 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" vairs nenosaka apkures perioda sākumu un beigas). Visbiežāk tas notiek oktobra vidū. Tomēr, saskaņā ar Dzīvokļa  īpašuma likuma 16. pantu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopība var noteikt citu apkures perioda sākuma un beigu kārtību. Mājai var pieslēgt  apkuri pēc mājas vecākā pieprasījuma, vai saskaņā ar  mājas iedzīvotāju rakstisku iesniegumu, kurā parakstās vismaz 51% mājas iedzīvotāju. Apkure daudzdzīvokļu mājai tiks pieslēgta iesniegumā norādītajā dienā.

 

Bieži vien dzīvokļu īpašnieki novilcina apkures pieslēgšanu, lai atliktu maksājumus. Taču, ja apkures sezonas sākumā tiek gaidīts, kad vidējā diennakts temperatūra pazemināsies zem +8 grādiem, tad bieži vien ar elektriskajiem sildītājiem tiek nokurināts vairāk un par zālēm, kad saaukstējas, samaksāts vairāk nekā tad, ja siltums tiktu pievienots jau laikus, tāpēc aicinām iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt apkures pieslēgšanu, lai nebūtu jāsalst.

Bauskas novada svētkos šķiro stiklu un laimē
27.07.2015

 

Foto no pasākuma skatiet šeit!

 

 

|1 
 
Bauskā pabeigta vasaras apstādījumu veidošana
27.06.2015

Jūnijā SIA "Vides serviss" darbinieki pabeiguši darbu pie vasaras apstādījumu veidošanas. Kā pastāstīja SIA "Vides serviss" apzaļumošanas nodaļas vadītāja Aina Bele, tad papildu jau esošajām pilsētas dobēm ir izveidotas divas jaunas apstādījumu vietas - paaugstinājumā pie ozola Rātslaukumā un Zaļās un Dārza ielas krustojumā.Šogad Bauskas pilsētu krāšņo arī pagājušogad iegādātie puķu podi, kas izvietoti uz laternām Rātslaukumā, uz Mēmeles un Mūsas tiltiem, pie rotācijas apļa centrā. Ziedu kastes uzliktas arī pie Bauskas zīmēm - iebraucot pilsētā no Rīgas un Lietuvas puses, kā arī uz sētas pie Slimnīcas ielas puķu tirgotājām. Puķu kastes uzstādīja "Vides serviss", kas visas vasaras garumā nodrošinās arī puķu laistīšanu, savukārt puķes stādīja SIA "Ints un Co". Tuvākajā laikā tiks atjaunoti puķu stādījumi arī ziedu arkās pie iebraukšanas pilsētā no Rīgas puses. Atraitnītes, kas jau pamazām izziedējušas, nomainīs krāšņās samtenes un agerāti.

 

Kopumā pilsētas dobēs sastādīti ap 5000 dažādu puķu stādu - leduspuķes, samtenes, verbēnas, agerāti, kannas un citas vasaras puķes, kas atsvaidzinās pilsētas ainavu. "Vides serviss" puķes stādīja arī Bauskas novada pagastu centros - Īslīcē, Brunavā un Dāviņos. Vairums vasaras puķu stādu tika iegādātas no Bauskas novada audzētājas Ivetas Ļekūnes Brunavas pagastā. Visas vasaras garumā "Vides serviss" darbinieki veiks stādījumu kopšanu un laistīšanu.

 

Aicinām baušķeniekus un Bauskas viesus priecāties par ziedu skaistumu un saudzēt tos!

|2 
Balvu izloze
Klientu aptaujas balvu ieguvēji
17.06.2015

Veiktajā izlozē starp visiem klientu aptaujas dalībniekiem tika izlozēti 4 veiksmīgie (3 no rakstisko aptauju aizpildītājiem, 1 - no elektronisko aptauju aizpildītājiem), kas iegūs pārsteiguma balvas:

 • Aija Priede (Salātu iela 6/2)
 • Anita Fišere (Salātu iela 16/1)
 • Sniedzīte Bugovecka (Plūdoņa iela 58)
 • Salātu iela 20, e-pasts mirdza.rutkovska@****

Ar balvu ieguvējiem sazināsimies personīgi! Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā!


Noslēgusies “Vides serviss” klientu aptauja: ar uzņēmuma darbu apmierināti 68% klientu
19.06.2015

Maijā SIA "Vides serviss" veica namu apsaimniekošanas nodaļas klientu anketēšanu, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par uzņēmuma darbu un saņemtajiem pakalpojumiem. Kopumā tika nosūtītas 2552 aptaujas anketas visiem namu apsaimniekošanas nodaļas klientiem.  

Jūnijā aprit divi gadi kopš SIA "Bauskas namsaimnieks" pievienošanas SIA "Vides servisam". Šajā laikā uzņēmums ir ieguldījis lielu darbu namu apsaimniekošanas nodaļas attīstībā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī uzlabojot komunikāciju ar klientiem. Lai turpinātu iesākto darbu, uzņēmums vēlējās noskaidrot klientu viedokli, lai saprastu, kas ir problemātiskākie jautājumi, kuri jārisina, lai turpinātu uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un informācijas apriti ar klientiem.

 

No visām nosūtītājam aptaujas anketām kopumā tika saņemtas 396 aizpildītas aptaujas anketas, kas sastāda 15% no visiem SIA "Vides serviss" namu apsaimniekošanas nodaļas klientiem (kopumā 2552 klientiem). SIA "Vides serviss" rīcībā nav informācijas par iepriekšējā apsaimniekotāja veiktām klientu apmierinātības aptaujām, tāpēc iegūtos datus nevar salīdzināt ar klientu vērtējumu pirms apsaimniekotāja maiņas. Tomēr esošās aptaujas rezultāti vistiešākā veidā atspoguļo klientu vērtējumu SIA "Vides serviss" darbam.

 

Apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem

 

Atbildot uz jautājumu, kā tiek vērtēts "Vides serviss" darbs namu apsaimniekošanā, salīdzinot ar iepriekšējo apsaimniekotāju, trešdaļa no respondentiem (32%) atzīst, ka jūt uzlabojumus, bet darāmā vēl daudz, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Savukārt 20% no visiem respondentiem ir apmierināti ar SIA "Vides serviss" darbu vairāk nekā ar iepriekšējo apsaimniekotāju. 26% klientu pagaidām izmaiņas nejūt, bet cer, ka būs uzlabojumi. Tikai 17% no visiem aptaujātajiem nekādas izmaiņas nejūt, salīdzinot ar iepriekšējo apsaimniekotāju.

Jautāti izteikt savu viedokli par "Vides serviss" darbu konkrētāk, atzīmējot apmierinātības līmeni, vairāk nekā puse klientu jeb 57% ir drīzāk apmierināti (nekā neapmierināti) ar "Vides serviss" darbu. Pilnībā apmierināti ar apsaimniekotāja darbu ir 11%, savukārt pilnībā neapmierināti - vien 5% un drīzāk neapmierināti - 19%.

 

 

Aptaujātie klienti kopumā pozitīvi vērtē arī uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, informācijas pieejamību, darbinieku atsaucību u.tml. Visvairāk klienti ir apmierināti ar norēķināšanās veidu pieejamību - pilnībā apmierināti 84% klientu un ar darba laiku un darbinieku pieejamību - 70% apmierinātu klientu. Ar informācijas pieejamību par veiktajiem remontdarbiem mājā, par apsaimniekošanas maksas veidošanos u.c. jautājumiem pilnībā vai drīzāk apmierināti ir puse klientu, tikai trešdaļa - pilnībā vai drīzāk neapmierināti. Jautājumu risināšanas ātrums apmierina vairāk nekā 60% klientu.

Sniegto namu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti atzinīgi novērtē kopumā vairāk nekā puse jeb 53% klientu, tikai 20% nav ar to apmierināti. Augstu vērtējumu klienti izsaka arī par iegūtās informācijas vienkāršību un saprotamību (pilnībā vai drīzāk apmierināti 70% klientu), kā arī par darbinieku atsaucību un ieinteresētību - pilnībā vai drīzāk apmierināti 59%.

 

Informācijas iegūšana

 

Būtisks aspekts namu apsaimniekošanas jomā ir komunikācija un pilnvērtīga informācijas sniegšanas klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem un citiem namu apsaimniekošanas jautājumiem, piemēram, par apsaimniekošanas maksu, uzkrājuma veidošanos un parādniekiem. Aptaujā klientiem tika vaicāts, kā viņi saņem informāciju par namu apsaimniekošanu.

Visizplatītākais veids, kā klienti saņem informāciju, joprojām ir tradicionālais - saņemot informatīvus paziņojumus no apsaimniekotāja savās pastkastītēs. Šo variantu atzīmēja 61% klientu. Samērā daudz klientu - 34% - saņem informāciju vietējā laikrakstā "Bauskas Dzīve". 13% respondentu informāciju saņem ar otra lielākā vietējā izdevuma "Bauskas Novada Vēstis" starpniecību, kurā arī regulāri tiek publicēta aktuālā informācija.

Tāpat daļa klientu izmanto internetu, lai iegūtu informāciju par namu apsaimniekošanu - gan "Vides serviss" mājaslapā (19%), gan informatīvos e-pastos no "Vides serviss" (16%). Salīdzinoši mazāk informācija par namu apsaimniekošanu un sniegtajiem pakalpojumiem tiek saņemta "Vides serviss" birojā pie darbiniekiem (9%) un mājas vecākā (8%). 

 

Attiecībā uz informāciju, kas klientiem pietrūkst par namu apsaimniekošanu, atbilžu sadalījums visiem minētajiem variantiem ir diezgan līdzīgs. Vairāk nekā puse klientu (57%) vēlētos saņemt vairāk informācijas par veiktajiem un plānotajiem remontdarbiem mājā. Par papildu iespējām uzlabot mājas tehnisko stāvokli un teritorijas labiekārtošanu (renovācija un Bauskas novada pašvaldības atbalsts pagalma labiekārtošanai) informāciju vēlētos saņemt 46% klientu. Tikpat daudz klientiem pietrūkst informācijas par mājas gada bilanci (kopējo parādu situāciju, mājas uzkrājumu, tā izlietojumu u.tml.) - 42%. 

 

Apkopotie aptaujas rezultāti apskatāmi šeit.

 

Sveicam vasaras saulgriežos!
17.06.2015

 

 

„Vides serviss” darba laiks svētkos

Birojs un kase:

22., 23. un 24. jūnijābrīvs

Sestdien, 27. jūnijāstrādājam.

Atkritumu izvešana:

22. un 23. jūnijātiks veikta saskaņā ar grafiku.

 

24. jūnijāparedzētā atkritumu izvešana
pārcelta uz 25. jūniju.

|2 
Salātu iela 20
Daudzdzīvokļu mājā Salātu ielā 20 sākušies renovācijas darbi
05.06.2015

"Vides serviss" apsaimniekotajā mājā Salātu ielā 20 sākušies renovācijas darbi. Mājas renovācijas projekts "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu iela 20, Bauskā, vienkāršotā fasādes atjaunošana" tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

 

Noslēgtais līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) paredz, ka ap 30% no izmaksām līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Renovācijas darbus veiks vietējais būvniecības uzņēmums SIA "Benson Industry", kam jau ir pieredze renovācijas projektu īstenošanā.Mājai Salātu ielā 20 tiks veikta pilnā renovācija, kas ietver arī mājas apkures sistēmas rekonstrukciju - jauna siltummezgla izbūvi un apkures cauruļvadu nomaiņu. Renovācijas ietvaros tiks veikti šādi darbi:

 • Sienu un cokola siltināšana
 • Augšējā stāva pārseguma siltināšana
 • Jumta renovācija, tajā skaitā virs kāpnēm un izvirzītiem dzīvokļiem
 • Pagraba pārseguma siltināšana
 • Koplietošanas telpu logu atjaunošana vai nomaiņa
 • Koplietošanas telpu durvju atjaunošana vai nomaiņa
 • Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa
 • Siltumapgādes sadales sistēmas renovācija
 • Karstā ūdens sadales sistēmas renovācija
 • Ventilācijas sistēmas šahtu kanālu tīrīšana
 • Koplietošanas telpu remonts.

 

Plānots, ka renovācijas darbi noslēgsies š.g. septembrī. Noslēguma pārskats LIAA ir jāiesniedz līdz š.g. 15. oktobrim.

 

Renovācijas izdevumu segšanai ir noslēgts kreditēšanas līgums ar AS "Swedbank" par aizdevuma saņemšanu uz 10 gadiem. Renovācijas izdevumu segšanai mājas iedzīvotāji veic maksājumu uz atsevišķu kontu, tādējādi apsaimniekošanas maksa paliek nemainīga 0,50 EUR/m2. Papildu par renovāciju iedzīvotāji pirmajā gadā katru mēnesi maksās 0,50 EUR/m2. Savukārt no 2016. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. aprīlim papildu par renovācijas izdevumiem iedzīvotājiem būs jāmaksā 1,05 EUR/m2 mēnesī saistībā ar aizdevuma un procentu maksājumiem bankai.

|1 
Tīrai Bauskai
Ielu putekļsūcējs Bauskas ielās ar jaunu vizuālo noformējumu
04.06.2015

Baušķenieki jau paguvuši novērtēt ielu mehanizēto uzkopšanu ar tā saucamo ielu putekļsūcēju, jo tiek savākti putekļi, smiltis un mitrinātas ielas, kas būtiski uzlabo gaisa kvalitāti pilsētā. Šogad ielu putekļsūcējs ielās brauc ar jaunu vizuālo noformējumu - uzrakstu "Tīrai Bauskai".

 


Ielu uzkopšanas grafiks izstrādāts, ņemot vērā ielu noslogojumu. Tīrīšanas darbus putekļsūcējs sāk ap plkst. 3-4 rītā un parasti pabeidz līdz pusdienas laikam. Vispirms tiek tīrītas centrālās ielas, tad - mazāk noslogotās ielas. Ielu uzkopšana notiek, ņemot vērā dažādus apstākļus. Piemēram, pilsētas centrālās ielas ar visintensīvāko satiksmi - Kalna iela, Zaļā iela, abi tilti tiek uzkopti ļoti agrās rīta stundās, lai netraucētu satiksmi. Savukārt dzīvojamo rajonu ielas tiek uzkoptas pēc plkst. 9, lai netraucētu iedzīvotāju nakts mieru, turklāt agrā rītā gar ielas malu vēl stāv automašīnas, kas neļauj veikt uzkopšanu.

 

Lai atvieglotu ielu uzkopšanas darbus, divās apdzīvotākajās ielās noteikts stāvēšanas aizliegums darbdienu pāra datumos no plkst. 9 līdz 12 divos posmos Dārza (no Slimnīcas līdz Salātu ielai) un Salātu ielā (no Dārza līdz Vītolu ielai). Nereti iedzīvotāji to neievēro, tāpēc putekļsūcējam, veicot darbu, grūti izmanevrēt tā, lai netraucētu satiksmi un vēl kārtīgi veiktu savu darbu. Stāvēšanas aizliegumi vajadzīgi tikai tāpēc, lai ielu varētu pienācīgi iztīrīt. Ja tos ievērosim, darbi ritēs raitāk un netiks kavēta satiksme.

 

Šajā sezonā tīrīšanas intensitāte salīdzinājumā ar pērno gadu ir daudz mazāka. "Vides serviss" saņēma Bauskas novada pašvaldības uzdevumu ielas uzkopt pagājušā gada budžeta apmērā. Pērn daudzās Bauskas ielās notika apjomīgi remontdarbi. Šogad tīrāmo ielu platība ir par pusi lielāka, tāpēc tā tiek veikta retāk.

 

Tā kā Bauskas ielu uzkopšana notiek mehanizēti ar putekļsūcēju, no 1. maija "Vides serviss" sētnieki vairs neveic ielu braucamās daļas uzkopšanu viena metra platumā no ietves. 

|1 
 
Šeit ir darbs - aktuālās vakances
13.05.2015

Piedāvājam darbu santehniķim/metinātājam un darbu vadītājam.

Sīkāka informācija par vakancēm un prasības pretendentiem skatiet šeit

 

Namu apsaimniekošanas klientu aptauja
08.05.2015

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā! Aptauja ir noslēgusies. Šobrīd tiek apkopoti rezultāti. 

 

Aicinām namu apsaimniekošanas klientus aizpildīt klientu aptauju. Aicinām aptauju aizpildīt tikai vienu reizi.

 

|1 
 
Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijā - liels apjoms sadzīves atkritumu
05.05.2015

Šogad vairāk nekā citus gadus tika novērots, ka lielgabarīta akcijas laikā savākšanas vietās tika novietots liels apjoms sīku sadzīves atkritumu, kuri nav klasificējami kā lielgabarīta, otrreizēji pārstrādājami vai videi bīstami atkritumi.

Vēlamies atgādināt, ka lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas galvenā ideja ir atvieglot iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta un videi kaitīgos atkritumus, kurus ikdienā ir grūtāk realizēt vai nogādāt "Vides serviss" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b.

Tomēr šī gada akcijā mūsu darbinieki novēroja, ka dažos savākšanas punktos iedzīvotāji dažāda veida atkritumu, t.sk. sadzīves atkritumus un bioloģiskos atkritumus pat atveda ar pašizgāzējiem. Savākto atkritumu daudzums šogad bija uz pusi lielāks nekā pagājušajā gadā, bet lielāko daļu no šiem atkritumiem nebija iespējams sašķirot un nodot otrreizējai pārstrādei, bet nācās sapresēt ar sadzīves atkritumu izvešanas automašīnu un nogādāt poligonā "Grantiņi". 

Lielgabarīta akcijas laikā savākto atkritumu izvešanu apmaksā Bauskas novada pašvaldība, taču pašvaldībai nebūtu jāapmaksā iedzīvotāju radīto sadzīves atkritumu izvešanu.

Šogad "Vides serviss" darbinieki vāca atkritumus vēl vairākas dienas pēc akcijas. Vēršam uzmanību uz to, ka akcijas norise ir tikai vienu dienu. Atkritumus var novietot savākšanas vietās dienu ātrāk, bet vēlāk gan vairs to nevajadzētu darīt.

Atgādinām, ka jebkura veida lielgabarīta atkritumus, otrreizējai pārstrādei nododamos atkritumus lielā apjomā, videi bīstamos atkritumus un arī vieglo automašīnu riepas ikdienā var bez maksas nodot "Vides serviss" dalītu atkritumu savākšanas laukumā Biržu ielā 8b katru dienu no plkst. 8:00-18:00. 
Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcijā savāc trīsreiz vairāk atkritumu nekā pērn
27.04.2015

Sestdien, Lielās talkas dienā Bauskā notika ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija. Arī šogad iedzīvotāju atsaucība bija liela, un kopumā tika savākts divreiz vairāk lielgabarīta atkritumu nekā pērn. Atkritumu savākšanas darbi dažviet pilsētā turpinājās vēl šodien.

Kopā savākti un poligonā nogādāti 440 m3 (pagājušogad 162 m3lielgabarīta atkritumu jeb 66,96 tonnas (pagājušogad 20,58 t). Visvairāk šogad nodotas automašīnu riepas un dienas gaismas lampu, mazāk - otrreizēji izmantojamā materiāla.

Foto no akcijas norises galerijā.

 

akcija 

 

Akcijas laikā "Vides serviss" savāca:

Otrreizēji izmantojamu materiālu:

Makulatūra - 2 m3

PET pudeles - 1,8 m3

Plēve - 2 m3

Stikla iepakojums - 5,5 m3

 

Nolietotu sadzīves tehniku:

Televizori - 8 gab.

Monitori, procesori - 7 gab.

Ledusskapji - 2 gab.

Citas sīkās elektr. iek. - 30 gab.

 

Videi kaitīgos atkritumus:

Dienas gaismas lampas - 260 gab.

Automašīnu riepas - 970 gab.

Sadzīves ķīmiju - 73 kg.

 

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu notika jau divpadsmito gadu. Tās mērķi ir rosināt Bauskas novada iedzīvotājus sakopt savus īpašumus un apkārtējo vidi, kā arī veicināt atkritumu šķirošanu un atvieglot iespēju iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta un videi kaitīgos atkritumus, nepieļaujot to nonākšanu apkārtējā vidē.  

|1 
 
Lai talkošana droša pašam un apkārtējiem
24.04.2015

Savācot atkritumus gan Lielās talkas ietvaros, gan lielgabarīta akcijai, "Vides serviss" aicina iedzīvotājus ievērot vienkāršus drošības pasākumus, lai talkošana būtu patīkams pasākums ikvienam.


Pie jebkuru atkritumu savākšanas noteikti jālieto darba cimdi. Atkritumus vēlams ievietot maisos - talkā savāktos speciāli tam paredzētos maisos, savukārt akcijā nododamos atkritumus - pašu sagādātos maisos vēlams sašķirot pēc to veida. Aicinām nepārvērtēt savus spēkus - celt un nest smagus atkritumus maisus, lai nesavainotos.

 

Jābūt uzmanīgiem savācot stiklu, izlietotas šļirces un traukus, kuros ir nezināmas izcelsmes šķidrumi vai ķīmiskas vielas. Ja lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijā plānots nodot bīstamas vielas, piemēram, krāsu bundžas, ķīmiskas vielas u.tml., tad traukiem jābūt cieši noslēgtiem, lai pārvietojot, tos nevar izliet. Vēlams arī norādīt, kas tā par vielu (ja nav etiķetes).

 

Talkojot aicinām atcerēties, ka jau aktivizējušās ērces un čūskas. Tāpēc aicinām būt uzmanīgiem un izvēlēties atbilstošu apģērbu.

 

Ja talkošana notiek pie ceļa, vēlams lietot atstarojošās vestes. Tāpat jābūt uzmanīgiem, lietojot dažādus darbarīkus - grābekļus, lāpstas, nažus, šķēres u.tml., lai nesavainotu ne sevi, ne apkārtējos talkotājus.

 

Aicinām īpaši pieskatīt bērnus un pārrunāt ar viņiem drošības pasākumus.

 

Vēlreiz atgādinām, ka atkritumus nav atļauts dedzināt! Visi talkas laikā savāktie atkritumi tiks savākti.

24.04.2015

|1 
 
"Vides serviss" piedāvā darbu
13.04.2015

Piedāvājam darbu apzaļumošanas strādniekam/krūmgrieža operatoram un darbu vadītājam. 

 

Sīkāka informācija par vakancēm pieejama šeit.

 

Mēs piedāvājam stabilu darbu vienā no lielākajiem uzņēmumiem Bauskā, atsaucīgā un profesionālā komandā, kā arī iespēju darot savu darbu, ieguldīt Bauskas pilsētas sakopšanā un attīstībā.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas norise pagastos
09.04.2015

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu bezmaksas savākšanas akcija Bauskas novada pagastos notiks nedēļā pēc Lielās talkas.

Līdz norādītajam laikam atkritumiem ir jābūt sagatavotiem izvešanai. Sīkāku informāciju par akcijas norisi iedzīvotājiem pagastos aicinām jautāt vietējās pagastu pārvaldēs, kas organizēs izvešanas adreses. 

 

 
Gailīšu pag. 27. aprīlī 10:00
Dāviņu pag. 28. aprīlī 10:00
Vecsaules pag. 28. aprīlī 13:00
Mežotnes pag. 29. aprīlī 10:00
 
Codes pag. 29. aprīlī 13:00
Brunavas pag. 30. aprīlī 10:00
Ceraukstes pag. 30. aprīlī 13:00
Īslīces pag. 5. maijā 10:00

 

|2 
 
Lielās talkas dienā Bauskā notiks ikgadējā lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija
07.04.2015

Lai rosinātu baušķeniekus sakārtot savu apkārtējo vidi un mājokļus, jau divpadsmito gadu pēc kārtas SIA "Vides serviss" ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu organizē lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akciju Bauskas novadā. Bauskas pilsētas teritorijā bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšana no iedzīvotājiem notiks Lielās talkas dienā, 25. aprīlī, 24 vietās pilsētā. Savukārt pagastos bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšana notiks nedēļā pēc Lielās talkas. 


Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažāda veida lielgabarīta atkritumus - vecas mēbeles, matračus, paklājus un citus liela izmēra sadzīves priekšmetus, kā arī nolietotu sadzīves tehniku. Varēs nodot arī otrreizēji izmantojamu materiālu - stikla taru, PET pudeles, makulatūru un videi kaitīgos atkritumus - akumulatorus, baterijas, dienas gaismas lampas un vieglo automašīnu riepas. Ja iespējams, nododamos atkritumus vēlams ievietot maisos, sašķirojot pēc to veida.

 

"Vides serviss" vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka netiks savākti sadzīves atkritumi un būvgruži.

 

Savākšanas vietas:

Dārza iela 12

Dārza iela 18

Dārza iela 19

Dārza iela 23

Dārza iela 62

DzKS "Aizupe A"

Kareivju iela 3

Mēmeles iela 2

Mēmeles iela 10

Skolas iela 15

Pilskalna iela 51

Pionieru iela 1 un 3 (pie Lāčplēša ielas sākuma)

Baznīcas ielas stāvlaukums (pie mēbeļu veikala)

Pļavu iela 2 un 4

Rīgas iela 44 - pie veikala "Saulīte"

Salātu iela 8

Salātu iela 18

Stacijas iela 5

Vītolu iela 2, 6, 10

Zaļā iela 11 (iebrauktuve pret Salātu ielu 33)

 

Lai apskatītu lielāku karti, spied uz tās

Ja ir lielāks savācamo atkritumu apjoms, to izvešanu var pieteikt arī no citas adreses, piesakot vismaz nedēļu iepriekš pa tālr. 639 22713.

 

Iedzīvotāji aicināti BEZ MAKSAS nodot

 • Lielgabarīta atkritumus - vecas mēbeles u.tml.
 • Nolietotu sadzīves tehniku - ledusskapjus, veļas mašīnas, televizorus, datorus u.c.
 • Sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu maisos: - stikla taru, - PET pudeles, plastmasas plēvi (nepiesārņotu, tīru), - makulatūru, kartonu
 • Videi kaitīgos atkritumus: - akumulatorus, - dienas gaismas lampas, - baterijas, - vieglo automašīnu riepas.

 

Pagājušā gada akcijas laikā tika savākti 163 m3 (20,58 t) lielgabarīta atkritumu, vairāk nekā 300 automašīnu riepas un ap 200 vienību nolietotas sadzīves tehnikas un citu bīstamo atkritumu. 

|1 
Siltummezglā uzstādītā programmatūra veic temperatūras automātisku regulēšanu atbilstīgi laikapstākļiem
“Vides serviss” apsaimniekotajās mājās apkures sistēma regulējas automātiski
23.03.2015

Iestājoties siltākam laikam un logos iespīdot saulei, gaisa temperatūra dzīvokļos paaugstinās. Šajā laikā saņemam vairāku iedzīvotāju zvanus, ka dzīvoklī karsti un temperatūru siltummezglā vajadzētu pazemināt. Tomēr ar temperatūras pazemināšanu siltummezglā nav ieteicams steigties, jo laikapstākļi agrā pavasarī vēl ir mainīgi, arī naktīs gaisa temperatūra vēl ir krietni zem nulles. Jāņem vērā arī tas, ka ne visos dzīvokļos ir vienmērīga siltuma padeve radiatoros, un temperatūra vienas mājas dzīvokļos var atšķirties pat par dažiem grādiem.

Siltummezgla programma automatizēti regulē temperatūru

 

Lielākā daļa Bauskas daudzdzīvokļu māju ir aprīkotas ar automātiskiem siltummezgliem ar āra un telpas gaisa temperatūras sensoriem, kas nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanu atbilstīgi āra gaisa temperatūrai.

 

Līdz ar to mājas siltumenerģijas patēriņš ir ekonomisks un atbilstošs laikapstākļiem. Apkures sezonas sākumā "Vides serviss" darbinieki veic visu māju siltummezglu pārbaudi un datorizētajā programmā uzstāda nepieciešamos uzstādījumus.

 

"Apkures sistēmu iestatījumi regulē siltumenerģijas padevi tā, lai vairākumā dzīvokļu īpašumu būtu nodrošināta komforta temperatūra - ne mazāk kā +180C. Apkures sezonas gaitā pārējo darbu programma izdara pati - ņemot vērā āra gaisa temperatūru, automātiski tiek regulēta padeves temperatūra uz radiatoriem, lai dzīvokļos nodrošinātu vajadzīgo temperatūru," skaidro "Vides serviss" ēku iekšējo komunikāciju speciālists Vasilijs Golovčanskis.

 

Ja temperatūra ir virs nulles, padeves t0 uz radiatoriem ir robežās no 340 C līdz 380 C, savukārt ja temperatūra ir zem nulles, tad padeves t0 ir augstāka - no 400 C līdz 450 C. Tāpat programmā ir uzstādīti dienas un nakts režīmi, kas temperatūru regulē atbilstīgi diennakts laikam. Siltummezgls labi silda telpas laikā, kad lielākā daļa iedzīvotāju atrodas mājās, bet dienas vidū un naktī nedaudz pazemina temperatūru, lai tiem pašiem iedzīvotājiem palīdzētu ietaupīt siltumenerģiju un naudu. Apkures temperatūras pazemināšanās mājā par vienu grādu dod siltumenerģijas ietaupījumu 5-7% apmērā.

 

Ja tomēr ir vēlme temperatūru siltummezglā pazemināt, vajadzētu būt vairākuma mājas iedzīvotāju piekrišanai. Pēc viena vai dažu mājas iedzīvotāju lūguma apsaimniekotājs temperatūru nav tiesīgs mainīt.

 

Vispirms ieteicams sazināties ar mājas vecāko, kas pieņem lēmumu par temperatūras maiņu siltummezglā un, ja nepieciešams, veic pārējo mājas iedzīvotāju aptaujāšanu. Ja mājas vecākā nav, tad nepieciešams savākt vairākuma mājas iedzīvotāju piekrišanu (parakstus), ka temperatūru siltummezglā ir jāmaina. Tas skaidrojams ar to, ka ne visos dzīvokļos ir vienāda temperatūra.

 

Lielākajā daļā māju nav veikta apkures sistēmas balansēšana, kas nodrošina vienmērīgu siltuma padevi uz visiem dzīvokļiem. Līdz ar to veidojas jau visiem zināma situācija - vienā dzīvoklī ir karsti, citā - auksti. Diemžēl šī problēma pastāv lielākajā daļā veco daudzdzīvokļu māju.

 

Mājās, kurās temperatūras atšķirības starp dzīvokļiem ir ievērojamas, "Vides serviss" kā apsaimniekotājs iesaka veikt apkures sistēmas balansēšanu. Šādi darbi pirms 2014./2015. gada apkures sezonas uzsākšanas tika veikti Pļavu ielā 2. Iedzīvotāji ir apmierināti, un šajā apkures sezonā sūdzības nav saņemtas. Līdzīgus darbus pirms nākamās apkures sezonas plānots veikt arī citās "Vides serviss" apsaimniekotajās mājās.  

Priecīgas Lieldienas!
02.04.2015

Priecīgas Lieldienas!

Darba laiks svētkos
01.04.2015

|1 
Latvijas Zaļais punkts aicina skolas piedalīties konkursā „Es gribu - es šķiroju! Stiklu!”
18.03.2015

AS "Latvijas Zaļais punkts" sadarbībā ar Valsts izglītības un satura eksaminācijas centru aicina skolas un skolēnus no visas Latvijas piedalīties konkursā "Es gribu - es šķiroju! Stiklu!". Konkurss norisināsies vairākās kārtās, un to laikā skolēni aicināti sagatavot radošus foto un video stāstus, bet skolas tiks nodrošinātas ar mācību materiāliem par atkritumu šķirošanu. Aktīvākajās un radošākajās skolās notiks stikla šķirošanas treniņnodarbības TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā, kā arī oriģinālāko darbu autori saņems individuālas veicināšanas balvas.


„Par to, ka atkritumi ir jāšķiro, lielākā daļa cilvēku būs dzirdējuši. Tomēr dzirdēt vai zināt nav tas pats, kas gribēt un darīt. Tāpēc ar konkursa palīdzību vēlamies skolēniem dot gan jaunas zināšanas, gan ar atraktīviem stikla šķirošanas treniņiem parādīt, ka sākt šķirot ir vienkārši. Vajag tikai gribasspēku un apņemšanos, lai tas kļūtu par labu ikdienas ieradumu," uzsver AS "Latvijas Zaļais punkts" direktors Kaspars Zakulis.

 

Pirmajā konkursa kārtā skolas aicinātas līdz 30. martam izstrādāt un iesūtīt oriģinālus un interesantus video vai foto stāstus, kam jāatbild uz jautājumu "Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?". Iesūtītos radošos darbus vērtēs projekta organizatoru izveidota komisija, kas izvēlēsies divdesmit oriģinālākos un saturiski interesantākos darbus divās vecuma grupās (1.-6.klase un 7.-12.klase).

 

Desmit pašvaldību skolās, kuru skolēni būs sagatavojuši labākos darbus un visaktīvāk iesaistīsies akcijā, notiks 20 stikla šķirošanas treniņnodarbības Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā divām vecuma grupām (1.-6.klase un 7.-12.klase). AS "Latvijas Zaļais punkts" sadarbībā ar Valsts izglītības un satura eksaminācijas centru izstrādā arī metodiskos materiālus skolotājiem, ko izmantot stundās, stāstot par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Metodiskie materiāli jau šopavasar konkursa "Es gribu - es šķiroju! Stiklu!" ietvaros tiks nodrošināti testēšanai skolās, kas pieteiksies dalībai konkursā, bet rudenī tie tiks nodrošināti visās Latvijas skolās. Plašāka informācija par konkursu "Es gribu - es šķiroju! Stiklu!" un nolikums pieejams AS „Latvijas Zaļais punkts" mājaslapā.

 

Par AS „Latvijas Zaļais punkts":

AS „Latvijas Zaļais punkts" ir pirmā un lielākā ražotāju atbildības organizācija Latvijā, kas Latvijā strādā jau 15 gadus. AS „Latvijas Zaļais punkts" rūpējas par izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču šķirošanas, savākšanas un pārstrādes sistēmu izveidi visā Latvijas teritorijā. AS „Latvijas Zaļais punkts" misija ir radīt ilgtermiņa risinājumus tīras vides saglabāšanai nākamajās paaudzēs. Kā viena no galvenajām „Latvijas Zaļā punkta" prioritātēm ir darbs un komunikācija ar sabiedrību, skaidrojot, palīdzot un iedvesmojot cilvēkus šķirot atkritumus.

 

Papildu informācija:   Indra Soika - Dreimane

Konkursa koordinatore, Tālr. 26455823, E-pasts: indra@ekomedia.lv

|1 
Bauskā izvietoti jauni atkritumu šķirošanas konteineri
06.03.2015

Bauskas iedzīvotāju ērtībām pilsētā izvietoti jauni atkritumu šķirošanas konteineri. Kopumā Bauskas novadā iedzīvotājiem ir pieejami 115 šķiroto atkritumu konteineru laukumi, 59 no tiem atrodas Bauskas pilsētā.

 

Pēc Mūsas tilta rekonstrukcijas atkritumu šķirošanas konteineri atgriezušies ierastajā vietā - Pilskalna stāvlaukumā. Savukārt pēc iedzīvotāju ierosinājumiem, atkritumu šķirošanas konteineri pēc ilgāka pārtraukuma atkal tiks izvietoti Mēmeles ielā 2 pie daudzdzīvokļu mājām. 

SIA "Vides serviss" apkalpotie dalīto atkritumu savākšanas punkti ir pieejami bez maksas visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Dalīto atkritumu savākšanas punktos ir izvietoti divu krāsu konteineri. Dzeltenie konteineri paredzēti papīra, PET pudeļu un cita veida iepakojuma savākšanai, savukārt zaļie konteineri paredzēti stikla taras savākšanai.

Par to, kā pareizi šķirot atkritumus lasiet šeit

Dalīto atkritumu savākšanas punktus skatiet šeit

 

Atkritumu šķirošana Bauskā tika uzsākta 2002. gadā, un bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kurā to uzsāka. Atkritumu šķirošana ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt iedzīvotāja maksājumu par radīto atkritumu izvešanu. 

Skiro un maksa mazak

Māju sapulces MARTĀ
02.03.2015

Cienījamie klienti!

"Vides serviss" katru nedēļu organizē savu apsaimniekoto daudzdzīvokļu namu kopsapulces.

Par katru sapulci mājas iedzīvotāji tiek informēti personīgi vismaz 1 nedēļu iepriekš. Sapulces notiek Bauskas 2. vidusskolas telpās. 

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā par savas mājas uzturēšanu!

 

MARTĀ plānotās sapulces:

 

 
2. martā  Salātu iela 20
5. martā  Zaļā iela 21
12. martā  Zaļā iela 19
19. martā  Skolas iela 15/1 un 15/2
17. martā Slimnīcas iela 5 un 1
24. martā Mēmeles iela 3b
26. martā Zaļā iela 11/6

 

|6 
Māju vecāko tikšanās
Atskatās uz paveikto namu apsaimniekošanā un godina māju vecākos
16.02.2015

Ceturtdien, 12. februārī, Bauskas 2. vidusskolā notika SIA "Vides serviss" tikšanās ar apsaimniekojamo māju vecākajiem. Tikšanās laikā māju vecākie tika iepazīstināti ar paveikto namu apsaimniekošanā pagājušajā gadā, kā arī bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus ne tikai apsaimniekotāja pārstāvjiem, bet arī citiem pasākuma dalībniekiem, kuru vidū bija SIA "Bauskas siltums" valdes loceklis Ilmārs Rūsis, SIA "Bauskas ūdenssaimniecība" prokūrists Valērijs Gabrāns un Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais speciālists Voldemārs Čačs.

 

Tikšanās pēcpusdienā atskatījāmies uz paveikto namu apsaimniekošanā pagājušajā gadā. Māju vecākie tika iepazīstināti ar informāciju par nozīmīgākajiem paveiktajiem remontdarbiem "Vides serviss" apsaimniekotajās mājās, realizētajiem un plānotajiem pagalmu labiekārtošanas projektiem, par parādu piedziņu, atkritumu apsaimniekošanu u.c. ar māju apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.

 

Īsu prezentāciju sniedza arī SIA "Bauskas siltums" valdes loceklis Ilmārs Rūsis, skaidrojot māju vecākajiem, kāda metodika tiek izmantota maksas aprēķināšanai par patērēto siltumenerģiju apkurei un siltā ūdens uzsildīšanai, kā arī iemesliem un risinājumiem siltā ūdens patēriņa starpības noteikšanai un mazināšanai. I. Rūsis pastāstīja par plānoto šķeldas apkures katla projektu, ko plānots ieviest līdz š.g. novembrim.

 

Pasākuma noslēgumā "Vides serviss" godināja atbildīgākos māju vecākos, pasniedzot atzinības rakstu. Atzinību par atbildīgu mājas vecākā pienākumu pildīšanu saņēma Pļavu ielas 4. nama mājas vecākā Austra Gulbe, Salātu iela 14. nama mājas vecākā Tatjana Šarkovska un Salātu ielas 20 mājas vecākā Alita Ževneroviča. Pateicību saņēma arī divi ilggadēji māju vecākie no Vītolu ielas - 8. nama mājas vecākais Antons Kotāns un 14. nama mājas vecākais Edmunds Zubāns.

 

Mājas vecākais ir kā starpnieks starp apsaimniekotāju un mājas iedzīvotājiem. Nereti tas nozīmē saņemt pārmetumus, risināt problēmas un darīt vairāk, nekā prasa pienākums. Tāpēc vēlamies šo māju vecāko tikšanos ieviest kā tradīciju, lai reizi gadā kopīgi atskatītos uz paveikto, pateiktos par māju vecāko ieguldīto darbu.

 

"Savā pieredzē redzam, ka mājas, kurās ir labs mājas vecākais, ir aprūpētas, tās iedzīvotāji daudz aktīvāk un atbildīgāk iesaistās mājas uzturēšanā, kā arī retāk ir sastopas problēmas ar maksājumu veikšanu, un pamazām šīs mājas tiek savestas kārtībā. Tāpēc mēs novērtējam ikvienu savu apsaimniekoto māju vecāko, kas savus pienākumus veic pašaizliedzīgi un rūpējas par mājas lietām kā īstens saimnieks, pārstāvot visu mājas iedzīvotāju intereses," uzsver "Vides serviss" valdes loceklis Egils Pukinskis.

 

No 130 "Vides serviss" apsaimniekošanā esošajām mājām aptuveni pusei namu ir māju vecākie. Mājas vecāko ieceļ dzīvokļu īpašnieki, balsojot par to sapulcē vai aptaujā. Dzīvokļu īpašnieki var lemt par atlīdzību mājas vecākajam. Visbiežāk atlīdzības apmērs tiek noteikts apsaimniekošanas maksas apmērā - lielākās mājās pilnā apmērā, mazākās mājās - 25%-50% apmērā no apsaimniekošanas maksas. Ir gadījumi, kad mājas vecākais savus pienākumus veic bez atlīdzības.

Atbildīgi veikti maksājumi par apsaimniekošanu ļauj paveikt nozīmīgus remontdarbus
11.02.2015

Pateicoties māju iedzīvotāju apzinīgi veiktajiem maksājumiem par apsaimniekošanu, iespējams veidot mājas uzkrājumu un veikt vēlamos remontdarbus, uzlabojot mājas tehnisko un vizuālo stāvokli. Kopumā 2013. gada otrajā pusē (pēc SIA "Bauskas namsaimnieks" pievienošanas) un 2014. gadā "Vides serviss" veicis ap 30 apjomīgu remontdarbu vairāk nekā 100 tūkst. eiro apmērā. Ap 60 tūkst. eiro sedz iedzīvotāju uzkrātie mājas līdzekļi, savukārt atlikušo daļu uzņēmums ieguldījis no saviem līdzekļiem. "Apsaimniekotājam, kas ir pašvaldības kapitālsabiedrība, bieži nākas pildīt sociālu funkciju un piedāvāt iedzīvotājiem veikt remontdarbus arī tad, ja mājai nav uzkrājuma. Ar laiku izdevumi tiek segti, sadalot maksājumu uz vairākiem mēnešiem papildu apsaimniekošanas maksai. Ir mājas, kur izveidojusies avārijas situācija, tāpēc darbus atlikt vairs nevar un jārīkojas nekavējoties. Esam pretimnākoši un katrā situācijā meklējam risinājumu," uzsver Egils Pukinskis, "Vides serviss" valdes loceklis.


Nozīmīgi remontdarbi paveikti arī pie namu pagalmu sakārtošanas. "Vides serviss" kā apsaimniekotājs mudinājis māju iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt Bauskas novada pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 24. Nozīmīgākie pagalmu labiekārtošanas projekti īstenoti pie trīs "Vides serviss" apsaimniekotajām mājām - Salātu ielā 12, Salātu ielā 14 un Dārza ielā 6 par aptuveni 14 tūkst. eiro, no kuriem pašvaldība segusi pusi.

 

"Darāmā vēl daudz, mājas jāturpina sakārtot. Tikai ar mājas iedzīvotāju atbildību par savu kopīpašumu un sadarbību ar apsaimniekotāju iespējams panākt vislabāko rezultātu, tāpēc turpināsim strādāt kopīgiem spēkiem," aicina E. Pukinskis.

 

Nozīmīgākie veiktie remontdarbi SIA "Vides serviss" apsaimniekotajās mājās 2013.-2014. gadā


 

Mājas adrese

Veiktie darbi

Slimnīcas iela 1

Siltummezgla rekonstrukcija

Slimnīcas iela 5

Siltummezgla rekonstrukcija

Biržu iela 10

Aukstā ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa

Dārza iela 18

Karstā un aukstā ūdensvada nomaiņa un cirkulācijas ierīkošana pagrabā, apkures cauruļvadu siltināšana

Salātu iela 33

Karstā ūdensvada cirkulācijas sistēmas atjaunošana

Salātu iela 18

3. stāva kāpņu telpas un grīdas remonts

Kalna iela 10

Kāpņu telpu kapitālais remonts, logu nomaiņa

Rūpniecības iela 20

Cokola siltināšana, akmens apmales izbūve, lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas izbūve

Lāčplēša iela 7

Cokola siltināšana, akmens apmales izbūve, lietusūdens novadīšanas sistēmas izbūve

Uzvaras iela 19

Mājas gala sienas atjaunošana – daļēja dēļu nomaiņa, siltināšana un apdare

Plūdoņa iela 29

Kāpņu telpu kapitālais remonts, grīdas un pakāpienu flīzēšana, logu nomaiņa

Dārza iela 62

Kāpņu telpu logu nomaiņa

Vītolu iela 14

Kāpņu telpu logu nomaiņa

Salātu iela 16/1

Karstā ūdens un apkures cauruļvadu siltināšana

Uzvaras iela 15

Sausās tualetes kapitālais remonts – grīdu betonēšana, cauruļvadu nomaiņa, kosmētiskais remonts

Pļavu iela 2

Apkures stāvvadu balansieru uzstādīšana un sistēmas balansēšana

Dārza iela 25

Jumta remonts

Salātu iela 14

Skursteņu remonts

4 mājās uzstādītas jaunas ārdurvis, 10 mājās veikta cirkulācijas sūkņu maiņa karstajam ūdenim un/vai apkurei.

Salātu 20 renovācijas iepirkumā pagarināts iesniegšanas termiņš
06.02.2015

Iepirkuma procedūrai - identifikācijas Nr. VS 2014/4 ERAF-"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 20, Bauskā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", iesniegšanās termiņš tiek pagarināts

 

līdz 2015.gada 23.februārim.


Iesniegšanas termiņš pagarināts, pamatojoties uz izmaiņām tehniskajā specifikācijā, visas izmaiņas tiks iezīmētas ar krāsu.

 

IUB paziņojumu par grozījumiem skatīt šeit. 

 

Aktuālo nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt sadaļā Iepirkumi. 

 

|1 
Māju sapulces FEBRUĀRĪ
10.02.2015

Cienījamie klienti!

"Vides serviss" katru nedēļu organizē Bauskas daudzdzīvokļu namu kopsapulces.

Par katru sapulci mājas iedzīvotāji tiek informēti personīgi vismaz 1 nedēļu iepriekš. Sapulces notiek Bauskas 2. vidusskolas telpās. 

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā par savas mājas uzturēšanu!

 

FEBRUĀRĪ plānotās sapulces:

16. februārī Biržu iela 10
17. februārī Zaļā iela 13
19. februārī Zaļā iela 17
24. februārī Plūdoņa iela 58
26. februārī Zaļā iela 15

 

|1 
Salātu iela 14
Ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu labiekārto namu pagalmus
23.12.2014

Vērienīgāki labiekārtošanas darbi ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu šoruden notikuši pie divām daudzdzīvokļu mājām Bauskā. Nami Salātu ielā 14 un Dārza ielā 6 izpildījuši saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" prasības, lai saņemtu līdzfinansējumu piemājas teritorijas sakārtošanai.

Salātu ielā 14 no jauna tika bruģēti mājai piegulošie gājēju celiņi, kā arī uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas. Iedzīvotājiem būs jāsedz tikai daļa no labiekārtošanas darbu izdevumiem, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā bruģēšanas darbiem un 75% apmērā - soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanai.

 

Labiekārtošanas darbi noslēgušies arī pie Dārza ielas 6. nama, kur savu laiku nokalpojušais asfaltbetona segums tika nomainīts pret bruģi. Šiem darbiem pašvaldība piešķīrusi 50% līdzfinansējumu. Lai gan Dārza ielā 6 sākotnēji bija plānots veikt tikai bedrīšu remontu ar asfaltbetona ieklāšanu, Bauskas novada pašvaldības deputāti ierosināja veikt bruģēšanu, jo tas būs ilgtermiņa ieguvums mājas iedzīvotājiem, kā arī izskatīsies estētiski pievilcīgāk un labāk iekļausies pilsētvidē.

 

Lai pretendētu uz pašvaldības atbalstu atbilstīgi saistošajiem noteikumiem "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai", iedzīvotājiem svarīgi ņemt vērā, ka jāizpilda nosacījumi, lai pašvaldības atbalstu saņemtu. Proti, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo pakalpojumu (apsaimniekošana, siltumenerģija, ūdens) parādu apjoms nedrīkst pārsniegt 25%. Visbiežāk tieši nekustamā īpašuma nodokļa parāds izrādās šķērslis, lai gan maksājumu summas nav tik lielas, kā, piemēram, par apkuri vai apsaimniekošanu.

 

Labiekārtošanas darbu izmaksas Dārza ielā 6 sastāda 4278,00 eiro (ar PVN), no kuriem 2139,00 eiro (ar PVN) - iedzīvotāju daļa, otru pusi sedz Bauskas novada pašvaldība. Savukārt Salātu ielā 14 - 6726,89 eiro (ar PVN), iedzīvotāju līdzfinansējums - 3058,25 eiro, pašvaldības līdzfinansējums - 3668,64 eiro. Abos minētajos gadījumos mājām nav uzkrājuma, tāpēc atlikušo izdevumu daļu sedz iedzīvotāji. Apsaimniekotājs SIA "Vides serviss" nāk pretī iedzīvotājiem, kopējo dzīvokļa maksājumu sadalot uz noteiktu termiņu, minētajām mājām - uz sešiem mēnešiem. Vidējais mēneša maksājums svārstās no 10 līdz 15 eiro atkarībā no dzīvokļa platības papildu apsaimniekošanas maksai.  

 

Līdzīgi labiekārtošanas darbi ar pašvaldības atbalstu tika veikti pagājušogad pie nama Salātu ielā 12. Arī pie mājām Dārza ielā 26/1 un 26/2 "Vides serviss" veica bruģēšanas darbus ar pašvaldības atbalstu, bet šīs mājas nav "Vides serviss" apsaimniekošanā.   

 

Par namu pagalmu labiekārtošanas projektiem un iespēju saņemt Bauskas novada pašvaldības atbalstu lasiet šeit.

Namu apsaimniekošanā paveikti vairāki nozīmīgi remontdarbi
25.12.2014

Vairākās "Vides serviss" apsaimniekotajās mājās pabeigti nozīmīgi remontdarbi.Plūdoņa iela 29 - kāpņu telpas remonts

 

Plūdoņa ielā 29 veikts vērienīgs kāpņu telpu remonts. Kāpņu telpas netika remontētas kopš mājas uzcelšanas 1990. gadā, tāpēc savu laiku jau bija nokalpojušas. Abās mājas kāpņu telpās ielikti jauni logi, veikts kosmētiskais remonts - nolīdzinātas un no jauna nokrāsotas sienas un kāpņu margas, atjaunota elektroinstalācija. Vislielākās pārmaiņas piedzīvojusi kāpņu telpu grīda un kāpnes - tās noflīzētas ar grīdas flīzēm, kas ne tikai izskatās pievilcīgi, bet ir arī praktiskas to kopšanā.

 

Kāpņu telpu remonta izmaksas tika segtas no mājas uzkrājuma. Šī māja ir kā apliecinājums, ka visiem mājas iedzīvotājiem godprātīgi veicot maksājumus par apsaimniekošanu, iespējams veidot mājas uzkrājumu un veikt vēlamos remontdarbus, uzlabojot mājas tehnisko un vizuālo stāvokli.

Kāpņu telpa Plūdoņa 29

Foto - Kāpņu telpas pirms un pēc remonta

 

Uzvaras iela 19 - mājas gala sienas atjaunošana

 

No visām "Vides serviss" apsaimniekotajām mājām gandrīz puse ir vecās apbūves māju. Viena no tādām ir arī māja Uzvaras ielā 19, kas celta 1935. gadā, tāpēc mājas gadu skaits liek par sevi manīt. Visvairāk no laika zoba cietusi mājas gala siena, kas bija avārijas stāvoklī, tāpēc steidzami bija jāatjauno.

 

Siena tika nojaukta līdz dēļu klājumam, daļēji tika nomainīti vecie dēļi un veikta sienas apdare un krāsošana. Darbu ietvaros tika atjaunota arī daļa no mājas priekšējās fasādes pagalma pusē. Ņemot vērā darbu specifiku un mājas vecumu, remontdarbi ilga vairāk nekā divus mēnešus.

 

"Vides serviss" novērtē šīs mājas iedzīvotāju atsaucību, samazinot mājas kopējo parādu, kas, uzsākot darbus, bija salīdzinoši liels tik nelielai mājai. Viens no parādniekiem parādu jau sedzis, savukārt otrs lielākais parādnieks ir nodots parādu piedziņas kompānijai, kas strādā ar parāda atgūšanu. Lai gan remontdarbus "Vides serviss" veicis avansā, jo mājai uzkrājuma šobrīd nav, paredzams, ka, mājas iedzīvotājiem regulāri veicot maksājumus par apsaimniekošanu, ar laiku izdevumus par remontdarbiem izdosies segt.

Uzvaras 19

Foto - Mājas fasāde pirms un pēc remonta

 

Lāčplēša iela 7 - mājas pamatu atjaunošana

 

Nozīmīgi remontdarbi notikuši arī Lāčplēša ielā 7, kur mājai tikai veikti pamatu siltināšanas un atjaunošanas darbi. Arī šī ir viena no vecākajām "Vides serviss" apsaimniekotajām mājām. Mājas pirmā stāva dzīvokļos ilgstoši bija ļoti augsts mitruma līmenis, kas ietekmēja mikroklimatu visā mājā.

 

Remontdarbu ietvaros tika atsegti mājas pamati, izbūvēta drenāža, veikti siltināšanas darbi, apdare un krāsošana. Tika sakārtota arī lietusūdens novadīšanas sistēma. Remontdarbu kopējās izmaksas tika segtas no mājas uzkrājuma.

Lāčplēša 7

Foto - Mājas pamatu atjaunošana

 

Priecīgus svētkus!
22.12.2014

Ziemassvētkos

Atvērt e-kartīti

Gaismu, dvēseles mieru un saskaņu Ziemassvētkos!

Jauniem atklājumiem bagātu 2015. gadu!

Paldies mūsu klientiem un sadarbības partneriem par uzticību un sadarbību!

Darba laiks svētkos
22.12.2014

Darba laiks

|1 
Gaismas dekori Plūdoņa ielā
Bauska pamazām tiek saposta svētkiem
27.11.2014

Tuvojoties gadu mijas svētkiem, Bauskas pilsētā pamazām tiek izvietoti svētku rotājumi. Pagaidām gaismas dekori uz ielu apgaismojuma balstiem ir izvietoti Dārza un Plūdoņa ielā.


Šogad baušķeniekus un pilsētas viesus priecēs arī jauni svētku rotājumi, kurus plānots uzstādīt nākamajā nedēļā. Svētku dekori uz ielu apgaismojuma balstiem tiks izvietoti Kalna, Zaļā un Uzvaras ielā. No jauna dekoratīvie spuldzīšu rotājumi tiks uzstādīti visā Rīgas ielas garumā (no Biržu ielas līdz Brīvības bulvārim), kā arī uz jaunā Mūsas tilta.

 

Pilsētas centrālo egli Rātslaukumā "Vides serviss" darbinieki uzstādīs nākamnedēļ. Kā ierasts, tā tiks veidota no vienas lielas un vairākām mazām eglītēm. Šogad Bauskas galvenā egle ietērpsies jaunos spuldzīšu rotājumos. Egles svinīgā iedegšana notiks ceturtdien, 4. decembrī plkst. 17.30.

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!
14.11.2014

Sveicam svētkos!

Darba laiks Valsts svētkos
14.11.2014

Darba laiks

Bezmaksas lapu izvešanu var pieteikt līdz 7. novembrim
30.10.2014

SIA "Vides serviss" ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu piedāvā iedzīvotājiem iespēju bezmaksas izvest savāktās lapas no saviem īpašumiem. 


Lapu savākšanu var pieteikt līdz 7. novembrim, zvanot pa tālr. 639 22713 katru dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Vienojoties par ērtāko laiku un ņemot vērā noslogotību, "Vides serviss" darbinieki lapas izvedīs vēlākais nedēļas laikā.

lapas

 

 

Lapas ieteicams ievietot maisos, lai to savākšana būtu operatīvāka un ērtāka. Tomēr aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka lapās nedrīkst ievietot zarus, ābolus, kartupeļus, citus dārzeņus un augļus, būvgružus un sadzīves atkritumus (pat ja tie ir bioloģiskie atkritumi, kas sadalās), pretējā gadījumā lapas ar piemaisījumiem netiks izvestas. Bioloģiskos atkritumus privātmāju iedzīvotāji var ievietot parastajos sadzīves atkritumu konteineros vai pieteikt bioloģisko atkritumu konteineru.

 

Kā jebkurus sadzīves atkritumus, arī lapas Bauskas novada teritorijā nav atļauts dedzināt. Lapu dedzināšana ne tikai piesārņo gaisu, bet var būt nedroša. Par lapu un citu atkritumu dedzināšanu var tikt piemērots administratīvais sods. 

|1 
Apkure pieslēgta visās “Vides serviss” apsaimniekotajās mājās
23.10.2014

Šobrīd apkure ir pieslēgta visās SIA "Vides serviss" apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās, kurās tiek nodrošināta centrālā apkure - kopskaitā 64 namos. 60 namos ir centrālā apkure, un siltumenerģiju piegādā SIA "Bauskas siltums", savukārt četros namos siltumapgādi nodrošina lokālā gāzes apkure. Dažas no mājām apkures pieslēgšanu pieteica pagājušajā nedēļā, bet lielākajā daļā māju apkure pakāpeniski tika pieslēgta šonedēļ.


Apkures pieslēgšanas process nav vienkāršs, un to nav iespējams izdarīt vienas dienas laikā visās mājās. Kā stāsta "Vides serviss" ēku iekšējo komunikāciju speciālists Vasilijs Golovčanskis, tad vispirms "Vides serviss" darbiniekiem jāpārbauda spiediens apkures sistēmā, jāveic siltummezgla datorprogrammas uzstādījumu pārbaude, un tikai tad ir iespējams ieslēgt siltumsūkni, kas palaiž apkuri. Apkures pieslēgšanu mājās veic "Vides serviss" santehniķu brigāde sešu darbinieku sastāvā.

 

Lai normalizētu ēkas iekšējās apkures sistēmas darbību un pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma (zvanot tālr. 639 60656, 639 22713), divu nedēļu laikā pēc daudzdzīvokļu ēkas pieslēgšanas apkurei tiks veikta pakāpeniska apkures stāvvadu atgaisošana. Arī šis process notiek pakāpeniski. Dienas laikā nevar veikt atgaisošanas darbus pārāk daudz mājās pēc kārtas, jo gaisošana samazina spiedienu siltumtrasē, un līdz ar to samazinās arī ūdens cirkulācija. Vienai mājai gaisošanas darbu veikšana aizņem divas līdz trīs stundas. 

 

Apkures pieslēgšanas laiks noteikti ir visdarbietilpīgākais "Vides serviss" santehniķu darba brigādei. Papildu apkures pieslēgšanai jāveic daudz remontdarbu, kas saistīti ar radiatoru maiņu un bojājumiem, kā arī jāveic ikdienas plānotie darbi. Neparedzēti remontdarbi notika Dārza ielā 22/2, kur plīsa apkures sistēmas caurule. No nozīmīgākajiem remontdarbiem var minēt Pilskalna ielu 51, kur līdz apkures sezonas uzsākšanai bija jāpabeidz apkures cauruļu maiņa no bēniņiem līdz pagrabam. Pļavu ielā 2 apkures sistēmai tika uzlikts balansieris, lai spiediens un cirkulācija apkures caurulēs būtu vienāda visā mājā. Savukārt Pļavu ielā 4 tika remontēta apkures sistēma, lai uzlabotu ūdens cirkulāciju tajā. 

Kā pieteikt lapu izvešanu
09.10.2014

|1 
Baušķenieki var pieteikt bezmaksas lapu izvešanu
09.10.2014

Rūpējoties par pilsētas sakoptību un iedzīvotāju ērtībai SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību piedāvā iedzīvotājiem iespēju bezmaksas izvest savāktās koku lapas no saviem īpašumiem.

 

Lapu savākšanu pilsētas iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālr. 639 22713 katru dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Vienojoties par ērtāko laiku un ņemot vērā noslogotību, "Vides serviss" darbinieki lapas izvedīs vēlākais nedēļas laikā.

 

Lapas ieteicams ievietot maisos, lai to savākšana būtu operatīvāka un ērtāka. Tomēr aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka lapās nedrīkst ievietot zarus, ābolus, kartupeļus, citus dārzeņus un augļus, un sadzīves atkritumus (pat ja tie ir bioloģiskie atkritumi, kas sadalās), pretējā gadījumā lapas ar piemaisījumiem netiks izvestas. Bioloģiskos atkritumus privātmāju iedzīvotāji var ievietot parastajos sadzīves atkritumu konteineros vai pieteikt bioloģisko atkritumu konteineru, kas izmaksu ziņā ir izdevīgāks nekā sadzīves atkritumu konteiners.

 

Atgādinām, ka praktiskāk un dabai draudzīgāk ir ierīkot kompostēšanas vietu mājsaimniecības teritorijā, kur lapas un citi bioloģiskie atkritumi satrūd un pēc tam ir izmantojami saimniecībā. Kā jebkurus sadzīves atkritumus, arī lapas Bauskas novada teritorijā nav atļauts dedzināt. Lapu dedzināšana ne tikai piesārņo gaisu, bet var būt nedroša. Par lapu un citu atkritumu dedzināšanu var tikt piemērots administratīvais sods. 

|1 
Daudzdzīvokļu namu pagalmos notiek labiekārtošanas darbi
06.10.2014

Gatavojoties ziemai, Bauskas daudzdzīvokļu namu pagalmos SIA "Vides serviss" veic labiekārtošanas darbus, lai uzlabotu gan braucamās daļas, gan gājēju ietvju stāvokli. Nelabvēlīgi laikapstākļi ir kā pārbaudījums daudzdzīvokļu māju iekšpagalmiem, kuru sliktā un bieži vien avārijas stāvoklī esošā seguma dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās gan automašīnām, gan gājējiem. Māju pagalmos galvenokārt tiek labotas bedrītes, bet divi pagalmi šoruden piedzīvos lielākas pārmaiņas.

Namu Zaļā ielā 11/4, Salātu ielā 28, Pionieru ielā 1, Pilskalna ielā 51 un Upmalas ielā 4 iekšpagalmos jau veikts asfaltbetona seguma bedrīšu remonts, veicot atputekļošanu, gruntēšanu ar bituma emulsiju un asfaltbetona ieklāšanu. Šajos pagalmos braucamās daļas seguma stāvokli varēja raksturot kā kritisku, kas nopietni apdraudēja ne tikai transportlīdzekļu, bet arī gājēju drošību. Darbus plānots veikt arī namu Dārza ielā 17 un Ceriņu ielā 3 pagalmos, kur asfaltēs iebraucamos ceļus, kā arī Salātu ielā 18 un 20 un Plūdoņa ielā 29.

 

Remontdarbu izdevumi tiek segti no mājas uzkrājuma. Gadījumos, kad uzkrājuma nav, izdevumus sedz iedzīvotāji, jo pagalma seguma remontdarbi neietilpst apsaimniekošanas maksā. Apsaimniekotājs SIA "Vides serviss" nāk pretī iedzīvotājiem, maksājumus sadalot uz vairākiem mēnešiem. Lai mazinātu iedzīvotāju izdevumus, daļa no remontdarbu projektiem tiks iesniegti Bauskas novada pašvaldībā, lai pretendētu uz pašvaldības atbalstu atbilstoši saistošajiem noteikumiem "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai". Tomēr iedzīvotājiem svarīgi ņemt vērā, ka jāizpilda nosacījumi, lai pašvaldības atbalstu saņemtu, proti, nekustamā īpašuma nodokļa un komunālo pakalpojumu (apsaimniekošana, siltumenerģija, ūdens) parādu apjoms nedrīkst pārsniegt 25%. Visbiežāk tieši nekustamā īpašuma nodokļa parāds izrādās šķērslis, lai gan maksājumu summas nav tik lielas, kā, piemēram, par apkuri vai apsaimniekošanu.

 

Vērienīgāki labiekārtošanas darbi ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu šoruden plānoti pie divām daudzdzīvokļu mājām Bauskā. Nami Salātu ielā 14 un Dārza ielā 6 izpildījuši saistošo noteikumu prasības, lai saņemtu līdzfinansējumu piemājas teritorijas sakārtošanai. Salātu ielā 14 no jauna tiks bruģēti mājai piegulošie gājēju celiņi, kā arī uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas. Iedzīvotājiem būs jāsedz tikai daļa no labiekārtošanas darbu izdevumiem, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā bruģēšanas darbiem un 75% apmērā - soliņu un urnu uzstādīšanai. Arī pie Dārza ielas 6. nama savu laiku nokalpojušo asfaltbetona segumu nomainīs bruģis. Šajā gadījumā pusi no izdevumiem segs pašvaldība, otru daļu - mājas iedzīvotāji.

 

Līdz šim veikto bedrīšu remontu mājas pagalmos kopējās izmaksas sastāda 7648,92 eiro (ar PVN), savukārt labiekārtošanas projektu ar pašvaldības atbalstu kopējās izmaksas - 11 004, 89 eiro (ar PVN), no kuriem iedzīvotāju finansējums - 5197,25 eiro.

|1 
Apkures pieslēgšana notiks pakāpeniski
07.10.2014

SIA "Vides serviss" apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās pakāpenisku pieslēgšanu apkurei* uzsāks pie nosacījuma, ja vidējā diennakts āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas būs +8 0C (vai zemāka) un dzīvokļu īpašnieki nebūs nolēmuši savādāk.

Saskaņā ar Dzīvokļa  īpašuma likuma 16. pantu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopība var noteikt citu apkures perioda sākuma un beigu kārtību.

 

Mājai var pieslēgt  apkuri pēc mājas vecākā pieprasījuma, vai saskaņā ar mājas iedzīvotāju rakstisku iesniegumu, kurā parakstās vismaz 51% mājas iedzīvotāju. Apkure daudzdzīvokļu mājai tiks pieslēgta iesniegumā norādītajā dienā.

 

Lai normalizētu ēkas iekšējās apkures sistēmas darbību un pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma (zvanot tālr. 639 60656, 639 22713), divu nedēļu laikā pēc daudzdzīvokļu ēkas pieslēgšanas apkurei tiks veikta pakāpeniska apkures stāvvadu atgaisošana.

 

Tuvojoties apkures sezonai, dzīvokļu īpašnieki steidz nomainīt radiatorus. Visas darbības sakarā ar radiatoru demontāžu, nomaiņu, kā arī apkures sistēmas un santehnikas komunikācijām remontdarbu laikā dzīvoklī lūdzam iepriekš saskaņot ar apsaimniekotāju. Nesaskaņotu remontdarbu dēļ tiek traucēta mājas apkures sistēmas darbība, kā rezultātā nav pieejams karstais ūdens un apkure. Aicinām būt atbildīgiem un atcerēties, ka māja ir kopīpašums, par kuru rūpes jāuzņemas ikvienam dzīvokļa īpašniekam!

 

*Ministru kabineta noteikumi Nr. 971 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" vairs nenosaka apkures perioda sākumu un beigas.

Aicinām darbā namu apsaimniekošanas speciālistu
03.09.2014

Attīstot un sakārtojot namu apsaimniekošanas nozari Bauskā un veicot būtisku apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, "Vides serviss" aicina darbā namu apsaimniekošanas speciālistu. Sīkāka informācija par prasībām un darba pienākumiem pieejama šeit.

 

Mēs piedāvājam stabilu un izaicinošu darbu atsaucīgā un profesionālā komandā, kā arī iespēju, darot savu darbu, ieguldīt Bauskas pilsētas sakopšanā un attīstībā.  

|4 
Slimnīcas ielā uzsākti darbi
Slimnīcas ielā notiek gājēju ietves rekonstrukcija
14.08.2014

Vakar, 13. augustā, "Vides serviss" sāka gājēju ietves rekonstrukciju Slimnīcas ielā virzienā no Dārza ielas uz Plūdoņa ielu. Darbu ietvaros tiks demontētas vecās betona plātnes un uzlikts jauns bruģa segums. Gājēju ietve tiks sašaurināta par vienu metru.

Vasara ir rosīgākais laiks "Vides serviss" bruģētāju brigādei. Jūlijā jauns bruģa segums uzlikt gājēju ietvei arī Baznīcas ielā, kur iepriekš notika ielas rekonstrukcijas darbi. Savukārt augustā jauns bruģa seguma uzlikts arī Parka ielā posmā no Kareivju ielas līdz Bauskas novada administrācijas ēkas stāvlaukumam.

 

|1 
Pabeigti labiekārtošanas darbi Saules dārzā
01.08.2014

Divas dienas pirms izcilā novadnieka Vila Plūdoņa pieminekļa atklāšanas Saules dārzā "Vides serviss" pabeidzis labiekārtošanas darbus parkā. Labiekārtošanas darbu ietvaros mūsu darbinieki sagatavoja pamatni pieminekļa novietošanai, no jauna bruģēja gājēju celiņu, kas ved no Plūdoņa ielas, kā arī izveidoja jaunus apstādījumus.Pieminekļa pamatnes izveide bija sava veida izaicinājums, jo mākslinieka izvēlētā tehnika un vairāku slāņu pamats prasīja ļoti rūpīgu plānošanu un darbu. Turklāt darbi bija jāpaveic salīdzinoši īsā laika posmā. Pieminekļa pamatne veidota no slīpētām dolomīta plāksnēm divos līmeņos. Arī apstādījumus caurvij dolomīta plākšņu rindas.

 

Apstādījumus veido dažādu krāsu samtenes, zilie Meksikas agerāti un Japānas spirejas. Lai papildinātu pieminekli visā to krāšņumā, ziediem un krūmiņiem vēl jāieaugas un jāsakuplo. No jauna iesēts arī zālājs ap pieminekļa teritoriju, kam jāsazaļo.

 

Labiekārtošanas darbi Saules dārzā ilga trīs nedēļas. Galerijā varat apskatīt darbu gaitu.

 

Aicinām baušķeniekus un pilsētas viesus saudzēt šo īpašo vietu, kas Bauskas pilsētā ienesīs jaunus vaibstus! Priecāsimies un leposimies ar to, ka mums ir par vēl kādu skaistu vietu vairāk, turklāt veltītu tik īpašam cilvēkam! 

|6 
Māja pirms un pēc renovācijas
Daudzdzīvokļu mājā Plūdoņa ielā 58 noslēgušies renovācijas darbi
01.08.2014

Bauskā, Plūdoņa ielā 58 noslēgušies mājas siltināšanas darbi. Mājas renovācijas projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Plūdoņa iela 58, Bauskā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" tika uzsākts 2013. gada pavasarī, kad namu apsaimniekoja DzĪKS "Bauska". 2013. gada rudenī projekta realizāciju un nama apsaimniekošanu pārņēma SIA "Vides serviss". Pēc dzīvojamās mājas renovācijas iedzīvotāji iegūst ne tikai sakārtotu apkārtējo vidi, bet būtiski tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi apkurei.

Renovācijas ietvaros tika veikti šādi darbi:

 • norobežojošās fasādes un gala sienu siltināšana,
 • cokola siltināšana,
 • jumta pārseguma siltināšana (t.sk. ventilācijas skursteņu remonts, kāpņu telpu jumtiņu siltināšana, notekcauruļu un reņu nomaiņa),
 • pagraba pārseguma siltināšana (t.sk. nenomainīto pagraba logu nomaiņa),
 • koka rāmju logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņutelpās,
 • koka ārdurvju un pagraba durvju nomaiņa,
 • apkures sistēmas uzlabošana,
 • ventilācijas sistēmas  sakārtošana, ēkas ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana.

 

Noslēgtais līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) paredz, ka līdz 50% no izmaksām līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Līdz 23. augustam jāsagatavo projekta noslēguma pārskats un dokumentācija iesniegšanai LIAA, lai saņemtu līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Tas, kādā apmērā tiks piešķirts līdzfinansējums, būs zināms tikai pēc LIAA vērtējuma saņemšanas.

 

Renovācijas izdevumu segšanai 2014. gada janvārī tika parakstīts kreditēšanas līgums ar AS "SEB Banka" par aizdevuma saņemšanu uz 10 gadiem. Renovācijas izdevumu segšanai mājas iedzīvotāji veic maksājumu uz atsevišķu kontu, tādējādi apsaimniekošanas maksa paliek nemainīga 0,50 EUR/m2. Papildu par renovāciju iedzīvotāji katru mēnesi maksā 0,75 EUR/m2. Pēc LIAA vērtējuma saņemšanas šī maksa var mainīties. 10 dzīvokļu īpašnieki uz dzīvokli attiecināmos izdevumus renovācijas veikšanai samaksājuši pilnā apmērā.

 

Veicot energoefektivitātes pasākumus, pievilcīgāks kļūst ne tikai ēkas vizuālais izskats. Vislielākais ieguvums ir samazināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri. Tāpat uzlabojas ēkas mikroklimats - konstrukcijas kļūst sausākas un telpās paliek siltāk. Pēc renovācijas paaugstinās dzīvokļu komforta līmenis un tirgus vērtība.

 

LIAA

 

Kas attiecas uz citiem renovācijas projektiem Bauskā, tad šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums projektam "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi". Ja iepirkums noslēgsies veiksmīgi, tad iespējams, ka renovācijas darbi Biržu ielā 10 varētu sākties jau septembrī.  

 

|7 
Vasaras apstādījumi
Bauskā krāšņi zied puķu dobes
11.07.2014

Bauskā ziedu apstādījumi saziedējuši krāšņos ziedos. Kā jau rakstījām iepriekš, papildu ierastajām puķu dobēm, šogad pilsēta ieguvusi arī jaunas puķu rotas - puķu kastes, kas izvietotas uz laternām Rātslaukumā, uz Mēmeles tilta un pie rotācijas apļa centrā. Ziedu kastes uzliktas arī pie Bauskas zīmēm - iebraucot pilsētā no Rīgas un Lietuvas puses, kā arī uz sētas pie Slimnīcas ielas puķu tirgotājām.Jaunus ziedu akcentus ieguvušas arī arkas uzkalniņā pie iebraukšanas pilsētā no Rīgas puses. Akmens arkās tika demontēti vecie akmeņi un sastādītas puķes. Kopumā pilsētas dobēs sastādīti ap 3200 dažādu puķu stādu - leduspuķes, samtenes, cinerārijas, kleomes un citas vasaras puķes, kas nu ir pašā ziedu pilnbriedā.

 

Aicinām baušķeniekus un Bauskas viesus priecāties par ziedu krāšņumu un saudzēt tos!

|4 
Pamatu atjaunošana
Mājai Rūpniecības ielā atjaunoti pamati
03.07.2014

"Vides serviss" pabeidzis darbus pie mājas Rūpniecības ielā 20 cokola atjaunošanas, pamatu hidroizolācijas izbūves un lietus ūdens savācēju uzstādīšanas. Atsedzot cokola daļu, mūsu darbinieki atraka veco bruģi. Tas tika atjaunots un izlikts pa mājas perimetru gar mājas pamatiem.

Darba laiks svētkos
22.05.2014

|3 
Puķu stādīšana arkās
Bauska ieguvusi jaunu ziedu vizītkarti
12.06.2014

Ne vienam vien baušķeniekam un Bauskas viesim pilsēta asociējas ar senajām akmens arkām, kas izvietotas uz pakalniņa, iebraucot pilsētā no Rīgas puses. Vecie dolomīta akmeņi savu laiku jau bija nokalpojuši, tāpēc tika demontēti, bet arkas ieguvušas jaunu izskatu - saziedēs krāšņos vasaras ziedos. Iespējams, tās kļūs par jaunu Bauskas vizītkarti, sveicinot visus, kas ieradīsies pilsētā.Kopskaitā jaunajās puķu dobēs tika iestādītas 1200 samtenes, 270 baltās alisītes un 113 Meksikas agerāti.

 

Vecie dolomīta akmeņi nogāzēs tika demontēti pavasarī. Daļu darbu veica Bauskas novada pašvaldības darbinieki Lielās talkas laikā, savukārt atlikušo teritorijas sakopšanu veica "Vides serviss" darbinieki. Šovasar plānots atjaunot arī vienas no trepēm, kas ved augšup pa kalnu.

 

Bauskas novada pašvaldībai ir iecere nākotnē sakārtot nogāzes un veikt labiekārtošanas darbus. Tiks izstrādāts tehniskais projekts, kurā tiks risināta lietusūdens novadīšana, lietusūdens kanalizācijas izbūve, kā arī nogāžu stiprināšana un labiekārtošana.

Māju sapulces JŪNIJĀ
22.05.2014

Cienījamie klienti!

"Vides serviss" katru nedēļu organizē Bauskas daudzdzīvokļu namu kopsapulces. Par katru sapulci mājas iedzīvotāji tiek informēti personīgi vismaz 1 nedēļu iepriekš. Sapulces notiek Bauskas 2. vidusskolas telpās.

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā par savas mājas uzturēšanu!

 

JŪNIJĀ PLĀNOTĀS SAPULCES:

5. jūnijā

Salātu iela 6/2

10. jūnijā

Salātu iela 8

12. jūnijā

Salātu iela 30

16. jūnijā

Zaļā iela 11/2

 

 
|5 
Bruģa likšana
Noslēgusies akmens bruģa uzlikšana pie Rundāles pils
23.05.2014

Šonedēļ noslēgušies darbi akmens bruģa uzlikšanai pie Rundāles pils. 

«Vides serviss» darbinieki veikuši atbildīgu un rūpīgu darbu pie bruģa uzlikšanas Rundāles pilī. Liekot akmeni pie akmeņa, atjaunots bruģis 120 m2 platībā pie vēsturiskajiem staļļiem pie ieejas pils teritorijā. Lai saglabātu autentisko, vēsturisko izskatu, tika izmantoti akmeņi no vecā bruģa, kurš bija jādemontē un jāuzliek no jauna. Lietus ūdeņu novadīšanai tika restaurētas divas vecās gūlijas un uzstādītas divas jaunas. Darbu Rundāles pilī, kā jebkuru mums uzticēto darbu, uztveram atbildīgi un tas tika veikts ļoti rūpīgi, uzticot to mūsu prasmīgajiem darbiniekiem. Bruģēšanas darbus veica pieci "Vides serviss" darbinieki - Verners Čerņevskis, Viktors Vorobjovs, Ainārs Tumuļkalns, Arnis Vīksna un Georgijs Bruža. Darbs prasīja gandrīz mēnesi laika, jo ik pa laikam traucēja stiprās lietus gāzes, turklāt darbs bija jāveic ļoti rūpīgi, sastiķējot akmeni vienu pie otra, lai veidotos gluds klajums. 

|6 
Puķu kastes Bauskā
Bauskā pabeigta vasaras apstādījumu veidošana
27.05.2014

Šogad vasarīgi laikapstākļi iestājās ļoti strauji, tāpēc SIA "Vides serviss" darbinieki visu pagājušo nedēļu cītīgi strādāja pie vasaras apstādījumu veidošanas. Kā pastāstīja SIA "Vides serviss" apzaļumošanas nodaļas vadītāja Aina Bele, tad jaunas puķu dobes netika veidotas, vien atjaunotas un papildinātas jau esošās. Jaunu apstādījumu veidošana plānota tikai Saules dārzā, kad kur tiks uzstādīts Viļa Plūdoņa piemineklis.

Šogad Bauskas pilsēta ieguvusi jaunu puķu rotu - 28 ziedu kastes, kas izvietotas uz laternām Rātslaukumā, uz Mēmeles tilta un pie rotācijas apļa centrā. Puķu kastes uzstādīja "Vides serviss", kas visas vasaras garumā nodrošinās arī puķu laistīšanu, savukārt puķes stādīja SIA "Ints un Co". Jaunas vasaras puķu rotas novietotas arī pilsētas centrā - deviņi lielie puķu podi izvietoti saliņās pie rotācijas apļa pilsētas centrā. Ziedu kastes uzliktas arī pie Bauskas zīmēm - iebraucot pilsētā no Rīgas un Lietuvas puses, kā arī uz sētas pie Slimnīcas ielas puķu tirgotājām.

 

Kopumā pilsētas dobēs sastādīti ap 2000 dažādu puķu stādu - leduspuķes, samtenes, cinerārijas, kleomes un citas vasaras puķes, kas atsvaidzinās pilsētas ainavu. "Vides serviss" puķes stādīja arī Bauskas novada pagastu centros - Īslīcē, Brunavā un Dāviņos. Vairums vasaras puķu stādu tika iegādātas no Bauskas novada audzētājas Ivetas Ļekūnes Brunavas pagastā. Visas vasaras garumā "Vides serviss" darbinieki veiks stādījumu kopšanu un laistīšanu.

 

Apzaļumošanas nodaļas vadītāja A. Bele aicina baušķeniekus sagaidīt, kad puķu dobes saziedēs košos ziedos, un novērtēt to skaistumu, kādā tās ietērpj mūsu pilsētu vasarā.  

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijas rezultāti
29.04.2014

akcija

Aicinām piedalīties Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcijā!
22.04.2014

Lai rosinātu baušķeniekus sakārtot savu apkārtējo vidi un mājokļus, jau vienpadsmito gadu pēc kārtas SIA "Vides serviss" ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu organizē lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akciju Bauskas novadā. Bauskas pilsētas teritorijā bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšana no iedzīvotājiem notiks Lielās talkas dienā, 26. aprīlī, 20 vietās pilsētā. Savukārt pagastos par savākšanas datumu un vietu iedzīvotājus informēs vietējās pārvaldes.


Akcijas laikā iedzīvotāji bez maksas varēs nodot dažāda veida lielgabarīta atkritumus - vecas mēbeles, matračus, paklājus un citus liela izmēra sadzīves priekšmetus, kā arī nolietotu sadzīves tehniku. Varēs nodot arī otrreizēji izmantojamu materiālu - stikla taru, PET pudeles, makulatūru un videi kaitīgos atkritumus - akumulatorus, baterijas, dienas gaismas lampas un vieglo automašīnu riepas. Ja iespējams, nododamos atkritumus vēlams ievietot maisos, sašķirojot pēc to veida.

 

"Vides serviss" vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka netiks savākti sadzīves atkritumi un būvgruži. To savākšanai iedzīvotāji aicināti izmantot "Vides serviss" piedāvātos maksas pakalpojumus.

 

atkritumu akcija

 

Savākšanas vietas:

 • Dārza iela 12, 18 un 19
 • Pārupes iela 7 (DzKS "Aizupe A")
 • Kareivju iela 3
 • Mēmeles iela 2 un 10
 • Pilskalna iela 51
 • Pionieru iela 1
 • Plūdoņa iela 22 (Baznīcas ielas stāvlaukums)
 • Pļavu iela 4
 • Pasta iela 7 (Rātslaukums)
 • Rīgas iela 44 (pie veikala "Saulīte")
 • Salātu iela 8 un 18
 • Skolas iela 15
 • Stacijas iela 5
 • Vītolu iela 2, 6 un 10.

 

Spied uz kartes, lai to apskatītu lielāku

Savākšanas punti Bauskā

 

Pagājušā gada akcija tika savākti gandrīz 100 m3 (16 tonnas) lielgabarīta atkritumu, ap 200 automašīnu riepu un gandrīz 100 vienību nolietotas sadzīves tehnikas un citu bīstamo atkritumu. 

|2 
Ielu putekļsūcējs darbībā
Pilsētā darbu atsāk ielu putekļsūcējs
23.04.2014

Pagājušajā nedēļā Bauskas pilsētā "Vides serviss" uzsācis ielu uzkopšanas darbus ar specializēto automašīnu jeb tā saucamo ielu putekļsūcēju. Speciāli aprīkotā automašīna veic mehanizētu ielu uzkopšanu, kas nodrošina gan ielu mazgāšanu, gan putekļu un smilšu savākšanu ar jaudīgu vakuumsūkni.  

Ielu un laukumu tīrīšana Bauskā notiek regulāri pēc uzkopšanas grafika. Noslogotākās ielas paredzēts uzkopt divreiz nedēļā, mazāk izmantotajās brauktuvēs mašīna strādās reizi nedēļā. Tīrīšanas darbus putekļsūcējs sāk ap plkst. 4 rītā un parasti pabeidz līdz pusdienas laikam. Vispirms tiek tīrītas centrālās ielas, tad - mazāk noslogotās ielas.

 

"Vides serviss" aicina transportlīdzekļu vadītājus uz sadarbību un sapratni, ievērojot izvietotās pagaidu apstāšanās aizlieguma zīmes. Stāvēšanas aizliegums darbdienu pāra datumos no plkst. 9 līdz 12 noteikts divos posmos Dārza (no Slimnīcas līdz Salātu ielai) un Salātu ielā (no Dārza līdz Vītolu ielai). Citās ielās tīrīšana tiek veikta, ņemot vērā noslogotību. "Vides serviss" darbinieks Dzintars Čehovičs, kas vada specializēto automašīnu, ir pieredzējis, ielu tīrīšanu darbus veic arī ziemā, tāpēc labi pārzina Bauskas ielas un to noslogotību.

 

Specializētā ielu uzkopšanas automašīna tika iegādāta 2013. gadā ar Bauskas novada pašvaldības atbalstu, lai mazinātu pilsētas ielu un gaisa piesārņojumu, kas rodas tranzīta satiksmes rezultātā. Vasaras sezonā automašīna veic laukumu un ietvju, kas atrodas pie braucamās daļas mazgāšanu ar augstspiediena strūklu, smilšu un putekļu savākšanu. Paredzams, ka automašīnu varētu izmantot arī puķu stādījumu laistīšanai un lapu savākšanai. Savukārt ziemas periodā tā veic sniega šķūrēšanu un kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

Darba laiks maija brīvdienās
10.04.2014

darba laiks

|2 
Zaļo atkritumu konteineros nedrīkst izmest sadzīves atkritumus!
28.03.2014

Baušķenieki noteikti ir pamanījuši un izmanto pie Bauskas pilsētas kapsētām "Vides serviss" izvietotos lielos brūnos bioloģisko atkritumu konteinerus, kas paredzēti visa veida zaļo atkritumu savākšanai, kas radušies pēc kapu kopiņu un teritorijas uzkopšanas - vecajiem ziediem, lapām, zālei, zariem, saslaukām u.tml. Lielie septiņu kubikmetru konteineri bioloģisko atkritumu savākšanai izvietoti pie Vecajiem, Jaunajiem un Plosta kapiem.


Konteineri pirms pieciem gadiem tika izvietoti, lai uzturētu sakoptu apkārtni un veicinātu atkritumu šķirošanu. Tomēr ne visi iedzīvotāji izlasa norādījumus uz konteinera vai tos ignorē, kā rezultātā lielajos konteineros nonāk arī sadzīves atkritumi. Bauskas Jauno kapu pārzine Žaneta Suroveca novērojusi, ka kapu apmeklētāji lielajā konteinerā met visu pēc kārtas - gan trauciņus no kapu svecēm, gan lapas, saslaukas un vecās puķes plastmasas maisiņos. Nereti gadās situācijas, kad piebrauc automašīna un izmet savu atkritumu maisu. Tāpat novērots, ka pie kapiem esošajos konteineros savus atkritumus izmet tuvējo dārza māju iedzīvotāji. "Vides serviss" vērš uzmanību uz to, ka pie kapiem esošie atkritumu konteineri (gan bioloģiskajiem atkritumiem, gan sadzīves atkritumiem) paredzēti tikai kapu apmeklētāju vajadzībām.

 

Atgādinām, ka brūnajos lielajos bioloģisko atkritumu konteineros drīkst ievietot tikai zaļos atkritumus - lapas, vecos ziedus, nopļauto zāli, zarus, saslaukas u.tml.. Šajos konteineros nedrīkst izmest plastmasas maisiņus un pudeles, stikla un keramikas izstrādājumus, tai skaitā kapu sveces. Sadzīves atkritumus var izmest pie kapiem izvietotajos zaļajos konteineros. 

|4 
Koku zāģēšana Bauskā
Bauskā tiek sakopti apstādījumi un veikta koku vainagu veidošana
28.03.2014

Iestājoties pavasarim, "Vides serviss" uzsācis pilsētas sakopšanas darbus. Šobrīd Bauskā tiek zāģēti veci un bīstami koki, veidoti koku zaru vainagi, kā arī veikta apstādījumu sakopšana pie "Vides serviss" apsaimniekošanā esošajām mājām, kā arī citur pilsētā."Vides serviss" speciālisti izvērtē katru nepieciešamību nozāģēt kokus, bet ja vien tas nav nepieciešams, koki tiek atstāti, lai veidotu pilsētas zaļo ainavu. Vecie lielie koki bojā māju fasādes, kā arī ir bīstami lielāku vēju un vētras gadījumā. Pie daudzdzīvokļu namiem tiek sakārtoti apstādījumi - izzāģēti pāraugušie krūmi, savukārt nelielajiem kokiem tiek izzāģēti vecie zari, veidoti zaru vainagi. 

 

Marta sākumā lieli bīstami koki tika nozāģēti pie daudzdzīvokļu nama Pļavu ielā 4, kur tie bojāja mājas fasādi un lielāku vēju gadījumā apdraudēja mājas iedzīvotājus. Kā atceras šīs mājas vecākā Austra Gulbe, lielās papeles un liepas pie mājas aug jau dažus desmitus gadu. Ziedēšanas laikā tās patīkami smaržojušas, taču drošība ir pirmajā vietā - piekrīt mājas vecākā. Mājas teritorijā tika izzāģēti arī pāraugušie krūmi un vecie zari ābelēm. Liepas, kas nebojā mājas fasādi un nav bīstamas, turpina augt pie mājas.

 

Koku zāģēšanas darbus "Vides serviss" darbinieki februārī un martā veikuši arī Uzvaras, Pionieru, Pilskalna, Mazā Kalna un Slimnīcas ielā. Dārza, Salātu un Skolas ielās liepām veikta vainagu veidošana; arī pie Mūsas upes, Krasta ielā, starp tiltu un atpūtas vietu vītoliem veikta zaru vainagu veidošana. Vītoliem vijīgie zari tika nozāģēti pilnībā, jo tie ātri ataug - pat divus līdz trīs metrus gada laikā.

 

Ja privātpersonas un uzņēmēji vēlas zāģēt kokus sava īpašuma teritorijā, tas jāsaskaņo ar Bauskas novada pašvaldību. "Vides serviss" piedāvā koku zāģēšanas, atsevišķu zaru izzāģēšanas un zaru vainaga veidošanas pakalpojumus gan vienkāršos apstākļos, gan sarežģītākās situācijās, izmantojot pacēlāju. Koku zāģēšanu pilsētas teritorijā finansē Bauskas novada pašvaldība.

 

Pie "Vides serviss" apsaimniekošanā esošajām mājām apstādījumu sakārtošana un koku zāģēšana tiek segta no mājas apsaimniekošanas maksas. Izvērtējot nepieciešamību zāģēt kokus pie mājās, tiek ņemts vērā arī mājas iedzīvotāju viedoklis, ja vien koks nav vecs un nebojā mājas fasādi, savukārt apstādījumu sakopšana ietilpst mājai piesaistītās teritorijas kopšanas darbu sarakstā un notiek plānveidā.

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija
27.03.2014

26. aprīlī, Lielās talkas dienā, SIA „Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību rīko ikgadējo lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanu no Bauskas pilsētas iedzīvotājiem.

Iedzīvotāji aicināti BEZ MAKSAS nodot:

 • Lielgabarīta atkritumus - mēbeles
 • Nolietotu sadzīves tehniku - ledusskapjus, veļas mašīnas, televizorus, datorus u.c.
 • Sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu maisos - stikla taru; PET pudeles; plastmasas plēvi (nepiesārņotu, tīru); makulatūru, kartonu
 • Videi kaitīgos atkritumus - akumulatorus; dienas gaismas lampas; baterijas; vieglo automašīnu riepas.

akcijas diena

 

 Savākšanas vietas skaties kartē

|1 
Māju sapulces APRĪLĪ
27.03.2014

Cienījamie klienti!


"Vides serviss" katru nedēļu organizē Bauskas daudzdzīvokļu namu kopsapulces. Par katru sapulci mājas iedzīvotāji tiek informēti personīgi vismaz nedēļu iepriekš. Sapulces notiek Bauskas 2. vidusskolas telpās.

 

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā par savas mājas uzturēšanu!

 

APRĪLĪ PLĀNOTĀS SAPULCES:

 

3. aprīlī

Dārza iela 13

10. aprīlī

Salātu iela 14

15. aprīlī

Upmalas iela 4

16. aprīlī

Dārza iela 10

24. aprīlī

Dārza iela 25

29. aprīlī

Salātu iela 16/1

|2 
Sapulces norise - LV portāla infografika
Lai justu pārmaiņas, lēmumu pieņemšanā jāpiedalās dzīvokļu īpašniekiem
18.02.2014

No iepriekšējā Bauskas namu apsaimniekotāja SIA "Vides serviss" mantojis vēsturiski izveidojušos uzskatu, ka namu apsaimniekotājs neko nedara un ja dara - tad mājas iedzīvotājiem tāpat nav skaidrs, kur paliek maksātā nauda par mājas uzturēšanu, un kādi darbi tad īsti tiek veikti. Pārņemot namu apsaimniekošanu Bauskā, "Vides serviss" vēlas mainīt šo uzskatu, taču tas iespējams tikai ar mājas iedzīvotāju atbalstu un atsaucību.

 

Viena no komunikācijas formām - turklāt vistiešākā un personiskākā - namu apsaimniekotājam ar saviem klientiem ir mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces. Turklāt sapulcēm ir praktiska un pat juridiska loma - lai namu apsaimniekotājs varētu veikt būtiskus remontdarbus mājā vai citas ar mājas apsaimniekošanu saistītas darbības, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku lēmums. Tomēr sapulču apmeklējums "Vides serviss" kā Bauskas namu apsaimniekotājam kļuvis par problēmu. Dzīvokļu īpašnieki sapulces apmeklē kūtri, un reti kad ierodas vairāk nekā 50 procenti īpašnieku, kas vajadzīgs, lai sapulce būtu lemtspējīga.

 

Mājas dzīvokļu īpašnieki nereti aizmirst, ka daudzdzīvokļu māja, kurā viņi dzīvo, ir kopīpašums. Lielākā daļa mājas iedzīvotāju uzskata, ka ar mājas uzturēšanu saistītie jautājumi ir tikai apsaimniekotāja atbildība. Tomēr Dzīvokļa īpašuma likums skaidri nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības kompetenci un lēmumu pieņemšanas kārtību. Atbilstoši šī likuma 16. panta (2) daļas 9. apakšpunktam un 17. panta (9) daļai - lēmumus attiecībā uz veicamajiem darbiem savā īpašumā pieņem mājas dzīvokļu īpašnieki. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem dzīvokļu īpašniekiem (arī tiem, kas nav piedalījušies sapulcē un balsošanā), ja "par" balsojuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vismaz 51% dzīvokļu īpašumu attiecīgajā mājā (atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta (3) daļai).

 

Skats no malas

 

Sapulcē mājas iedzīvotāji uz savu māju var paskatīties it kā no malas, no namu apsaimniekotāja redzes punkta. Mēs savu māju ikdienā redzam katru dienu, bet, iespējams, ir lietas, kuras ikdienas steigā nepamanām un tādas telpas mājā, kurās nekad pat neesam ielūkojušies. Sapulcē mājas iedzīvotāji tiek informēti par mājas tehnisko stāvokli, finanšu bilanci, par paveiktajiem un plānotiem darbiem mājā, apskatei tiek piedāvātas fotogrāfijas no mājas apsekošanas. Mājas lietās ikdienā nereti iedziļinās tikai mājas vecākais vai kāds cits aktīvs mājas iemītnieks, bet sapulcē ikvienam mājas iedzīvotājam ir iespēja uzzināt visas detaļas par savu māju un aktuāliem jautājumiem namu apsaimniekošanā. Kā veidojas apsaimniekošanas maksa; kas ietilpst obligāti veicamo darbu sarakstā; kāda ir situācija ar parādiem, mājas uzkrājumu; kādi darbi veicami - tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem var rast atbildes, atnākot uz sapulci.

 

"Vides serviss" aicina piedalīties sapulcē arī tad, ja klients nav apmierināts ar apsaimniekotāja darbu vai ir priekšlikumi, kā to uzlabot. Saruna klātienē noteikti ir produktīvāka, un kopīgi iespējams rast ātrāku risinājumu problēmām.

 

Ja nepiedalās dzīvokļa īpašnieks - vajadzīga pilnvara

 

Pēdējā laikā arvien vairāk Bauskas daudzdzīvokļu namu dzīvokļos dzīvo īrnieki, nevis paši dzīvokļu īpašnieki, tāpēc nereti ir situācijas, ka it kā ierodas vajadzīgais skaits sapulces apmeklētāju, taču izrādās, ka šīs personas nav lemtspējīgas. Kā nosaka Dzīvokļa īpašuma likums, attiecībā uz jautājumiem par lielāku remontdarbu veikšanu, apsaimniekošanas maksas maiņu vai citiem būtiskiem lēmumiem, sapulces balsojumā var piedalīties tikai dzīvokļa īpašnieks personīgi. Ja sapulcē piedalās cita persona, kas pārstāv īpašnieku, viņam nepieciešama brīvā formā rakstīta un parakstīta pilnvara no dzīvokļa īpašnieka. Tas attiecas ne tikai uz īrniekiem, bet arī uz īpašnieka radiniekiem.  

 

Informācija par sapulcēm

 

Visbiežāk lēmumu par sapulces organizēšanu pieņem "Vides serviss", taču rosināt mājas sapulci ir aicināti arī māju vecākie un iedzīvotāji. 

 

Informācija par sapulces norises laiku un vietu tiek izvietota mājas kāpņu telpā, kā arī personīgi katram dzīvokļu īpašniekam pastkastītē. Atkarībā no tā, kad tiek pieņemts lēmums par sapulces laiku (nereti mājas vecākais vēlas sapulci sasaukt pēc iespējas ātrāk vai ir kādi steidzami jautājumi, kas jāizskata nekavējoties), "Vides serviss" cenšas par sapulci informēt vismaz piecas dienas iepriekš. Iespēju robežās tiek izsūtītas atgādinājuma īsziņas uz mobilajiem telefoniem, ja dzīvokļa īpašnieks ir norādījis savu telefona numuru.

 

Ja sapulce tomēr nav lemtspējīga, "Vides serviss" organizē mājas dzīvokļu īpašnieku aptauju par jautājumiem, kuros nepieciešams pieņemt lēmumu. Aptaujas norises laiks ir divas nedēļas. Visbiežāk aptaujas lapas tiek ievietotas pastkastītēs vai aptaujājot katru dzīvokļa īpašnieku personīgi.

 

"Vides serviss" apsaimnieko 131 daudzdzīvokļu namu Bauskas pilsētā. Pārņemot namu apsaimniekošanu tikai 2013. gada jūnijā, īsā laika posmā nācies sakārtot māju lietas, kas nebija darītas gadiem.

 

"Kā namu apsaimniekotājs jūtam lielu atbildību savu klientu priekšā un cenšamies atbildēt uz katru sūdzību, iesniegumu, lai sakārtotu Bauskas daudzdzīvokļu namus. Atbilstoši noteiktajai likumdošanai izpildām savas saistības un nodrošinām visus obligāti veicamos darbus māju uzturēšanā, taču tikpat būtiska ir katras mājas dzīvokļu īpašnieku līdzdalība. Tas attiecas gan uz savlaicīgu maksājumu veikšanu, gan mājas uzkrājuma veidošanu, ko var ieguldīt sava kopīpašuma sakārtošanā, gan uz dalību lēmumu pieņemšanā. Aicinām dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un pašiem līdzdarboties savas mājas sakārtošanā," uzsver SIA "Vides serviss" valdes loceklis Egils Pukinskis.

 

Saņemtie priekšlikumi, ierosinājumi un atgriezeniskā saite ne tikai māju sapulcēs, bet arī ikdienā "Vides serviss" palīdzēs uzlabot pakalpojumu kvalitāti, sadarbību un komunikāciju ar māju iedzīvotājiem.  

|3 
Mobilā brigāde darbā
Darbu daudzdzīvokļu namos sākusi Mobilā brigāde
24.01.2014

Decembrī darbu uzsākusi "Vides serviss" Mobilā brigāde, kas turpmāk Bauskas pilsētas daudzdzīvokļu namos veiks plānveida santehnikas komunikāciju remontdarbus.

 

Galvenais mērķis Mobilās brigādes izveidei ir savest kārtībā Bauskas pilsētas daudzdzīvokļu namu santehnikas komunikācijas. Lai visi nepieciešamie instrumenti būtu uz vietas rokas stiepiena attālumā, brigādei iegādāts speciāls mikroautobuss, kas aprīkots ar nepieciešamajiem instrumentiem un tehniskajiem līdzekļiem darbu veikšanai. Busiņā ērti var ievietot garās ūdens caurules un citus darbam nepieciešamos materiālus.

 

Šobrīd "Vides serviss" darbinieki strādā pie ūdens cauruļu maiņas, kā arī ūdens cauruļu un apkures sistēmas cauruļu izolācijas maiņas. Pirmais vērienīgais Mobilās brigādes darbs pavisam drīz noslēgsies Dārza ielā 18, kur tika pilnībā nomainītas aukstā un karstā ūdens caurules līdz stāvvadiem, kā arī veikta šo cauruļu izolācija.

Paralēli vīri strādāja arī Salātu ielā 16/1, kur gan aukstā, gan karstā ūdens, kā arī apkures sistēmas caurulēm tika nomainīta izolācija.

 

Pakāpeniski darbu veikšana notiks arī citās Bauskas daudzdzīvokļu mājās. Veicot regulāru "Vides serviss" apsaimniekojamo namu apsekošanu vai pēc iedzīvotāju ierosinājumiem, tiek izvērtēta nepieciešamība veikt remontdarbus. Lēmumu par darbu veikšanu pieņem mājas dzīvokļu īpašnieki sapulcē. Visi darbi tiek veikti no mājas uzkrājuma. Ja izdevumi remontdarbiem ir lielāki, "Vides serviss" atlikušo maksājumu sadala pa mēnešiem un iekļauj ikmēneša apsaimniekošanas rēķinā. 

|3 
Kas notiek Bauskas daudzdzīvokļu namu pagrabos?
24.01.2014

Veicot regulārus remontdarbus SIA "Vides serviss" apsaimniekojamajās mājās, mūsu darbinieki saskaras ar visai nepatīkamu situāciju - pagrabu slikto stāvokli, nekārtību un nehigiēniskiem darba apstākļiem. Galvenokārt šos apstākļus rada paši mājas iedzīvotāji pagrabu telpās sanesot nevajadzīgas mantas, mēslojot un rūpējoties par klaiņojošiem dzīvniekiem.

 

Pagraba koridori nav noliktava!

Pagrabu koplietošanas telpās un t.s. pagrabu koridoros (kur izvietotas ūdens caurules un apkures caurules) iedzīvotāji sanes visu, kam citur vietas nav vai slinkums iznest uz atkritumu konteineru. "Vides serviss" darbinieki pagrabos atrod vecas mēbeles, durvis, logu rāmjus, dēļus, kastes u.c. sadzīves priekšmetus. Pagrabi regulāri tiek piemēsloti arī ar atkritumiem. Aicinām iedzīvotājus pagrabā neveidot noliktavu nevajadzīgām mantām un nemēslot tos!

 

Dzīvnieku uzturēšanās pagrabos

Saprotama ir cilvēku vēlme parūpēties par klaiņojošiem dzīvniekiem, tomēr tam vajadzētu rast risinājumus, kas netraucē citus mājas iedzīvotājus. Mājas pagrabu nevajadzētu pārvērst par kaķu un suņu patveršanās vietu, jo dzīvnieki rada nekārtību un nehigiēniskus apstākļus. "Vides serviss" darbinieki pat konstatējuši gadījumus, kad dzīvnieku mīļotāji speciāli bojājuši no jauna uzstādītās pagrabu ventilācijas restes, lai klaiņojošie dzīvnieki varētu iekļūt pagrabā. Kaķu uzturēšanās pagrabos pasliktina pagrabu jau tā slikto stāvokli. Nevēlamie iemītnieki šeit ne tikai kārto savas dabiskās vajadzības, bet regulāri sabojā ūdensvadu un apkures sistēmas izolāciju. Ik pa laikam kāds dzīvnieks pagrabā dodas "uz labākiem medību laukiem", un dzīvnieka ķermeni nav, kas izvāc. Vislielākās problēmas darbiniekiem sagādā blusas un citi kaitēkļi, kurus pagrabos galvenokārt ievazā kaķi.

 

Norādīt pagrabu numurus

"Vides serviss" aicina dzīvokļu īpašniekus savest kārtībā arī privāto pagrabu telpas. Veicot ūdensvadu remontdarbus, mūsu darbinieki saskaras ar situāciju, ka nav iespējams iekļūt privāto pagrabu telpās, lai nomainītu caurules vai veiktu izolācijas maiņu. Tāpēc aicinām iedzīvotājus uz pagrabu durvīm norādīt dzīvokļu numurus, lai nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties ar pagraba lietotāju. Pat ja privātais pagrabs netiek izmantots, tas jāuztur kārtībā - nepieciešamības gadījumā jāizvāc nevajadzīgās mantas, sabrukušie plaukti un/vai durvis, ja tādi ir.

 

Mēs katrs cenšamies uzturēt kārtībā savu dzīvojamo platību, tad parūpēsimies, lai arī citas mājas koplietošanas telpas ir tādā stāvokli, lai tajās patīkami uzturēties! Janvārī "Vides serviss" darbinieki veica namu Salātu ielā 16/1, Salātu ielā 18 un Salātu ielā 20 pagrabu tīrīšanu, lai kaut cik uzlabotu pagrabu stāvokli. Tomēr atgādinām, ka māju pagrabu uzturēšana kārtībā ir katras mājas iedzīvotāju pienākums.

|1 
Šeit ir darbs - mums ir jaunas vakances
08.01.2014

Attīstot un sakārtojot namu apsaimniekošanas jomu Bauskā un veicot būtisku apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, "Vides serviss" paplašina namu apsaimniekošanas nodaļu. Lai veiksmīgi realizētu jaunas idejas un veiktu darbus vajadzīgajā apjomā, aicinām darbā namu apsaimniekošanas speciālistu un santehniķi - metinātāju.

Sīkāka informācija par darba pienākumiem un prasībām pretendentiem pieejama šeit.

 

Mēs piedāvājam stabilu un izaicinošu darbu atsaucīgā un profesionālā komandā, kā arī iespēju darot savu darbu, ieguldīt Bauskas pilsētas sakopšanā un attīstībā.  

|2 
Līdz 14. janvārim arī „Vides serviss” kasē vēl var norēķināties latos
28.12.2013

Lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku skaidrās naudas norēķinu apriti pēc eiro ieviešanas 2014. gada 1. janvārī, vēl divas nedēļas līdz 14. janvārim arī „Vides serviss" kasē (Salātu ielā 7a) varēs norēķināties ar latiem. Tomēr atlikumu kasiere izdos tikai eiro.

Aicinām klientus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka šajā periodā maksājumu veikšana var aizņemt nedaudz vairāk laika. Ja iespējams, aicinām jau laikus sagatavot pēc iespējas precīzu naudas summu maksājumu veikšanai.

 

Visas "Vides serviss" pakalpojumu cenas gan latos, gan eiro būs pieejamas vēl sešus mēnešus šeit mūsu mājaslapā katrā no sadaļām. Nepieciešamības gadījumā varat izmantot eiro kalkulatoru mūsu mājaslapas kreisajā malā.

 

Iespēja vēl divas nedēļas norēķinos izmantot latus paredzēta tādēļ, lai iedzīvotāji varētu pakāpeniski iztērēt paredzētos skaidrās naudas līdzekļus, neuztraucoties par nepieciešamību veikt naudas apmaiņu. Latu banknotes un monētas no apgrozības pakāpeniski izņems un aizstās ar eiro monētām un banknotēm. No 2014. gada 15. janvāra eiro skaidrā nauda kļūs par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli Latvijā. Plašāka informācija par eiro un tā ieviešanu pieejama www.eiro.lv

|1 
Bauskas novadā mainīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu
29.12.2013

SIA "Vides serviss" informē, ka no 2014. gada 1. janvāra par 2,8% palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Bauskas novadā. 

Saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu (pēc 2013. gada 6. novembra grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajā poligonā "Grantiņi", kur visus Bauskas novadā savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA "Vides serviss".


Dabas resursu nodoklim palielinoties par 20%, atkritumu deponēšanas maksa poligonā palielinās par 6,3%, kā rezultātā atkritumu apsaimniekošanas tarifs SIA "Vides serviss" klientiem palielināsies par 2,8%. 

 

Šo izmaiņu rezultātā no 2014. gada 1. janvāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu "Vides serviss" klientiem:

 

 

Līdzšinējais tarifs (spēkā no 01.01.2012.) /LVL/

Jaunais tarifs (spēkā no 01.01.2014.) /LVL/

Jaunais tarifs (spēkā no 01.01.2014.) /EUR/

1.0 m3 sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas maksa /bez PVN/

9,32

9,58

13,63

1.0 m3 sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas maksa /t.sk. PVN/

11,28

11,59

16,49


Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido trīs daļas:

 • sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa 
 • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA "Zemgale Eko" atkritumu poligonā "Grantiņi"
 • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

 

Atkritumu apsaimniekošanas tarifā SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa netiek mainīta. Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Grantiņi", kas stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

 

 

 

 

Līdzšinējā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,71

2,78

3,96

Konteinera 1.1 m3 izvešanas maksa

12,40

12,75

18,14

 

Privātmāju īpašniekiem maksa par vienu mazā konteinera izvešanas reizi palielināsies par septiņiem santīmiem. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmēneša maksa par atkritumiem palielināsies aptuveni par trīs santīmiem, bet tas var mainīties atkarībā no mājas kopējo izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto cilvēku skaita.   

 

Laimīgu Jauno gadu!
20.12.2013

apsveikums

Mūsu darba laiki svētkos
17.12.2013

Cienījamie klienti!

Informējam par mūsu biroja (Salātu ielā 7a) darba laiku svētkos:

 

23., 24., 25., 26., kā arī 30., 31. decembrī un 1. janvārī svinam svētkus un atpūšamies.

 

27. un 28. decembrī strādājam - esat laipni aicināti!

 

Savukārt atkritumu izvešana svētkos notiks pēc paredzētā grafika, izņemot 2014. gada 1. janvāri - tā pārcelta uz 2. janvāri.

 

Gaišus un sirsnīgus jums svētkus!

Ziemas dienests uzsācis darbu
09.12.2013

SIA „Vides serviss" Ziemas dienests šajās brīvdienās uzsācis aktīvu darbu pie sniega tīrīšanas Bauskas pilsētas ielās.

Ielas tika kaisītas jau no 2. decembra, savukārt sestdien, 7. decembrī līdz ar straujo snigšanu sākta ielu tīrīšana no sniega. „Vides serviss" darbinieki seko laika prognozēm un brauktuvju stāvoklim, lai operatīvi veiktu pilsētas ceļu uzturēšanu atbilstoši ziemas apstākļiem.

 

Šogad pirmo gadu sniega tīrīšanas darbi un ielu kaisīšana tiek veikta arī ar jauniegādāto automašīnu MAN. Tā darbus ļauj paveikt krietni ātrāk un kvalitatīvāk. Brauktuves tiek kaisītas ar sāls un smilts maisījumu. Kopumā Bauskas pilsētas ceļu uzturēšanu ziemā veic 10 transporta līdzekļi. 

 

Savukārt sniega tīrīšanu no trotuāriem un kaisīšanu veic "Vides serviss" sētnieki.

 

Liekā sniega izvešana no pilsētas tiks veikta pēc nepieciešamības, par to informācija būs pieejama mūsu mājaslapā. 

|1 
Salātu ielā 12 realizēts pagalma labiekārtošanas projekts
28.12.2013

Novembra sākumā noslēdzās Salātu ielas 12 mājas pagalma labiekārtošanas darbi, kas ietvēra pievedceliņu kāpņu telpām bruģēšanu, kā arī jaunu soliņu un atkritumu urnu uzstādīšanu. Projekts ir iesniegts Bauskas novada pašvaldībā, kas, balstoties uz izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 24, lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. 

 

Salātu ielas 12 mājas priekšpagalma labiekārtošanas darbus pamudināja veikt Bauskas novada pašvaldības finansētie mājai pieguļošā trotuāra remontdarbi. Šī trotuāra atjaunošana visas Salātu ielas garumā notika ilgākā laika posmā vairākos etapos. Tāpēc pavisam likumsakarīgi bija trotuāra remontdarbu laikā sakārtot arī Salātu ielas 12 mājas kāpņu telpu pievedceliņus, kas jau bija savu laiku nokalpojuši un radīja neērtības mājas iedzīvotājiem. Bauskas novada dome pieņēma lēmumu pilnībā finansēt arī divu kāpņu telpu pieejas celiņu bruģēšanu, jo šajās kāpņu telpās dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem.

 

Salātu ielas 12 mājas labiekārtošanas projekta ietvaros tika bruģēti pievedceliņi kāpņu telpām, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Visus darbus, tai skaitā Salātu ielas gājēju trotuāra bruģēšanu, veica SIA "Vides serviss". Lielā trotuāra un divu kāpņu telpu celiņu remontdarbus finansē Bauskas novada pašvaldība, savukārt pārējo darbu līdzfinansēšanai ir iesniegts labiekārtošanas projekts pašvaldībā.  Diemžēl pagaidām Salātu ielas 12 māja neizpilda nepieciešamos nosacījumus, jo nekustamā īpašuma parāds pārsniedz 25%. Tāpēc mēs aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atbildīgiem un segt visus maksājumus, lai pēc iespējas ātrāk saņemtu apstiprinājumu no Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. 

 

SIA "Vides serviss" aicina dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem un interesēties par iespējām realizēt mājas labiekārtošanas projektus. „Ja pirmajā brīdī liekas, ka parādu nasta ir pārāk liela, uzreiz nevajag padoties, bet interesēties pie mums, kādas ir iespējas projektu iesniegt un realizēt. Bieži vien projekta iesniegums ir mudinājums vismaz daļai parādnieku sarosīties segt savus maksājumus," mudina Egils Pukinskis, SIA "Vides serviss" valdes loceklis. "Vides serviss" vienmēr cenšas rast risinājumus, kā mazināt šķēršļus projekta realizēšanai, tāpēc galvenais ir projektu sagatavot un iesniegt.

 

Projektu sagatavo un pašvaldībai iesniedz "Vides serviss", no mājas iedzīvotājiem (dzīvokļu īpašniekiem) nepieciešama tikai piekrišana (ne mazāk kā 51% no visiem dzīvokļu īpašniekiem). Ja projekts tiek apstiprināts, mājas iedzīvotājiem jāsedz daļa no projekta izmaksām, kas katrā gadījumā, protams, ir individuālas. Atlikusī summa no projekta izmaksām tiek sadalīta pa dzīvokļiem, rēķinot izmaksas uz 1 m2 un attiecīgi iekļaujot to ikmēneša apsaimniekošanas rēķinā. "Vides serviss" saviem klientiem piedāvā iespēju atlikušo summu sadalīt vienādos maksājumos uz noteiktu termiņu, piemēram, trīs mēnešiem. 

|1 
Izmaiņas maksas aprēķināšanai par atkritumiem neskars Bauskas daudzdzīvokļu mājas
02.12.2013

Š.g. 1. oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, kas paredz kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks, dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, un izdarīti grozījumi, kas skar arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju.

Attiecībā uz jaunajiem grozījumiem jāņem vērā, ka šie noteikumi ir piemērojami tikai specifiskos gadījumos un nav attiecināmi uz visām daudzdzīvokļu mājām. Proti, MK noteikumi Nr. 1013 ir izdoti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", līdz ar to nav vispār attiecināmi uz tām daudzdzīvokļu mājām, kurām nav veikts privatizācijas process. Saskaņā ar norādītā likuma 50. panta 5. daļu, MK noteikumi ir piemērojami tikai gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieki savā starpā nav vienojušies par kārtību, kādā tiek veikta apmaksa par komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanu.

 

Tas nozīmē, ka gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieki pārvaldīšanas līgumā ir vienojušies par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmaksas kārtību, piemēram, ir noteikuši, ka tā aprēķināma, ņemot vērā dzīvoklī dzīvojošo personu skaitu, MK noteikumi nav piemērojami.

 

Informējam savus klientus, ka šo grozījumu izdarīšana Ministru kabineta noteikumos neietekmē SIA „Vides serviss" esošo samaksas kārtību par atkritumu apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās, proti, samaksa par atkritumiem arī turpmāk tiks aprēķināta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita.

 

Ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji tomēr vēlas mainīt esošo kārtību, tad iespējams lemt par to, lai turpmāk maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiktu aprēķināta pēc dzīvokļu skaita mājā. Tādā gadījumā jāsasauc mājas sapulce un jābalso par jaunās kārtības ieviešanu, kam nepieciešams vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku atbalsts. Ja jums ir šāda vēlme, lūdzu, sazinieties ar mums - e-pasts: pasts@videsserviss.lv, tālr. 639 60613.

|6 
Egles uzstādīšanas darbi
Rātslaukumā uzstādīta Bauskas Ziemassvētku egle
28.11.2013

„Vides serviss" darbinieki šodien Rātslaukumā veica Bauskas galvenās Ziemassvētku egles uzstādīšanu. Lielā „egle" patiesībā sastāv no vienas lielas un 25 mazākām eglītēm, kuras saliktas īpašā metāla konstrukcijā. Darbus veica „Vides serviss" darbinieki brigadiera Vernera Čerņevska vadībā. 

 

Bauskas galvenā svētku egle svinīgi tiks iedegta 5. decembrī. 

 

 

|4 
Kalna iela 10 - pirms un pēc
Kalna ielā 10 pārmaiņas
24.11.2013

Septembrī un oktobrī Kalna ielas 10 mājā notika rosība - SIA „Vides serviss" veica remontdarbus abās kāpņu telpās, kas jau savu laiku bija nokalpojušas un radīja neērtības iedzīvotājiem. Tā kā mājas iedzīvotāji apzinīgi veic maksājumus, mājas fondā izveidojās uzkrājums, kas ļāva veikt remontdarbus.

Abās kāpņu telpās tika veikts kosmētiskais remonts, nomainīti logi, sakārtota elektroinstalācija un nomainīti apgaismes ķermeņi. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, iespējams, tiks remontēti arī mājas uzjumteņi.

 

Apsekojot Kalnu ielas 10 māju, SIA „Vides serviss" darbinieki konstatēja, ka lietus laikā ūdens sakrājas pie mājas lieveņa, veidojot peļķes. Vienojoties ar mājas vecāko, tika pieņemts lēmums veikt arī lietus ūdens notekcauruļu ievadīšanu kanalizācijā.

 

SIA „Vides serviss" saka paldies mājas iedzīvotājiem par pacietību remontdarbu laikā un priecājas kopā par patīkamo rezultātu - sakārtotu apkārtējo vidi, lai turpmāk tajā būtu patīkami uzturēties un dzīvot.

Mirušo piemiņas diena Bauskas pilsētas kapsētās
20.11.2013

Svecīšu vakars

|1 
 
Var pieteikties lapu izvešanai
31.10.2013

SIA «Vides serviss» sadarbībā ar Bauskas novada domi aicina iedzīvotājus pieteikt lapu savākšanu no saviem īpašumiem līdz ceturtdienai, 7. novembrim, zvanot pa tālruni 639 22713. Vienojoties par ērtāko laiku un ņemot vērā pieprasījumu, uzņēmuma darbinieki lapas izvedīs nedēļas laikā.

Atgādinām, ka praktiskāk un dabai nekaitīgāk būtu ierīkot kompostēšanas vietu mājsaimniecības teritorijā, kur lapas satrūd. Ja nav iespējas vai nav vēlmes to darīt, iedzīvotāji var izmantot SIA «Vides serviss» piedāvāto risinājumu vai regulārai zaļo atkritumu savākšanai pieteikt bioloģisko atkritumu konteineru. Klientam bezmaksas lietošanā tiek nodots konteiners bioloģisko atkritumu uzkrāšanai. Maksa par 0.24 m3 bioloģisko atkritumu konteinera iztukšošanu ir Ls 1.52 (ar PVN), tā ir ievērojami zemāka nekā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Pakalpojuma pieteikšana pa tālr. 639 60737.  

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā Rundāles novadā
01.11.2013

Informējam savus klientus, ka no 1. novembra atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novadā vairs nenodrošinās SIA „Vides serviss”. Saskaņā ar atklātā konkursa rezultātiem, turpmāk sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rundāles novadā veiks SIA „Ragn-Sells”. Latvijas likumdošana nosaka, ka atklāta iepirkuma procedūrā pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kuram vienīgajam ir tiesības sniegt šo pakalpojumu pašvaldības teritorijā. 

 

Vēršam klientu uzmanību uz to, ka līgums ar SIA „Vides serviss” no 1. novembra automātiski tiek pārtraukts, un klientam nekādas darbības nav jāveic. Arī atkritumu konteineri paliek pie klienta, jo jaunais uzņēmums tos iegādājies no „Vides serviss”, lai iedzīvotājiem tie nebūtu jāmaina.

 

Vēlamies pateikties saviem klientiem par veiksmīgo sadarbību un uzticību vairāku gadu garumā!

 

 

|1 
 
Jauni noteikumi maksai par ūdens patēriņu un ūdens skaitītāju uzstādīšanu
23.11.2013

SIA „Vides serviss” informē savus klientus par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” par sadaļu par ūdens patēriņa skaitītājiem.

 

Līdz šim Ministru kabineta noteikumi paredzēja, ka skaitītāja nomaiņa bija katra dzīvokļa īpašnieka ziņā – skaitītāja uzstādīšanu vai nomaiņu apmaksāja dzīvokļa īpašnieks, līdz ar to tas bija viņa īpašumā.

 

Savukārt jaunie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” paredz, ka no 2013. gada 1. oktobra ūdens patēriņa skaitītāja iegāde un nomaiņa būs pārvaldnieka kompetencē. Veicot vienotu pakāpenisku nomaiņu, skaitītāji kļūs par dzīvokļa īpašnieku kopīpašumu.

 

No tā izriet, ka lēmumu par to, vai dzīvojamā mājā ir veicama vienota atsevišķos dzīvokļos uzstādīto skaitītāju nomaiņa vai uzstādīšana, būs jāpieņem mājas dzīvokļu īpašniekiem kopīgi. Tāpat īpašnieki varēs lemt par to, kas veiks šo ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu.

 

Tā kā līdz 2014. gada 30. jūnijam ir noteikts pārejas posms jaunās kārtības sekmīgai ieviešanai, pagaidām spēkā ir iepriekšējā kārtība par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, pārbaudi un verificēšanu. Līdz 2014. gada 30. jūnijam mājas iedzīvotājiem kopīgi ir jāvienojas, par ūdens skaitītāju nomaiņas kārtību, ņemot vērā divus svarīgus nosacījumus:

 • Skaitītāju nomaiņas un uzstādīšanas izmaksas tiek segtas no mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem;
 • Kalendārā gada laikā tiek nomainīti tikai tie skaitītāji, kuriem attiecīgajā gadā beidzas verificēšanas termiņš. Atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 40 (09.01.2007.) „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” atkārtota ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana jāveic reizi četros gados.

 

Ja dzīvokļu īpašnieki nespēs vienoties par ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu, tad MK noteikumu noteiktajā kārtībā SIA „Vides serviss” pieņems lēmumu, kā veikt skaitītāju nomaiņu, iekļaujot šīs izmaksas mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumos.

 

Jaunie grozījumi paredz, ka ūdens patēriņa starpību sadalīs atbilstoši uz atsevišķiem dzīvokļiem (nevis uz visiem dzīvokļiem, kā tas bija līdz šim) šādos gadījumos:

 • Ja nav iesniegta informācija par ūdens skaitītāju rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
 • Ja dzīvoklī nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs;
 • Ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti nav ļāvis veikt sava dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi;
 • Ja ūdens skaitītāju pārbaudē konstatēs, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti trīs mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

 

SIA „Vides serviss” tuvākajā laikā informēs savus klientus un māju vecākos par turpmāko kārtību, kā nodrošināt MK noteikumu izpildi. 

|4 
Renovēto māju kvartāls Ventspilī
Gūst vērtīgu pieredzi un idejas pie Ventspils kolēģiem
27.10.2013

Oktobrī SIA „Vides serviss" darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili, lai pie saviem kolēģiem pašvaldības uzņēmumos SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" un SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts" gūtu vērtīgu pieredzi gan namu apsaimniekošanās jomā, gan atkritumu apsaimniekošanā. „Vides serviss" darbinieki iepazinās ar uzņēmumu ikdienas darbu un pārrunāja aktuālos jautājumos, rodot jaunas idejas gan pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, gan domājot par komunikāciju ar klientiem.

Tā kā „Vides serviss" tikko pārņēmis namu apsaimniekošanu Bauskā, strādājam pie tā, lai šo jomu būtiski uzlabotu. Tāpēc mums ir svarīgi mācīties no saviem kolēģiem citur Latvijā. Ventspils šajā ziņā ir lielisks piemērs - gan renovēto daudzdzīvokļu māju, gan klientu attiecību veidošanas ziņā. Kā minēja SIA „Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Valdis Lesiņš, tad uzņēmuma ikdienas darba galvenais vadmotīvs ir klients - dzīvokļa saimnieks, kas pieņem visus lēmumus, apsaimniekošanas uzņēmumam tikai jānodrošina šo lēmumu kvalitatīva izpilde. Ventspils ir viena no pašvaldībām, kas izceļas ar renovēto māju apjomu.

 

Ventspils pašvaldības uzņēmuma apsaimniekošanā šobrīd ir 177 nami, no kuriem 97 atbilst kritērijiem, kas ļauj šīm ēkām veikt siltināšanas darbus. Pēdējo četru gadu laikā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu renovētas 17 dzīvojamās mājas, vēl apstiprināšanai iesniegti 35 projekti, no kuriem šogad tiek renovēta 21 māja. Pārņemot namu apsaimniekošanu Bauskas dzīvojamās mājās, arī mēs vēlamies iespēju robežās atbalstīt māju siltināšanas projektus un izglītot savus klientus par šiem jautājumiem.

 

Savukārt Ventspils atkritumu poligons „Pentuļi" Latvijā izceļas ar savām inovatīvajām atkritumu apstrādes tehnoloģijām, kur atkritumus ar lielu spiedienu sapresējot, tiek atdalīts to šķidrais sastāvs, ko izmanto biogāzes iegūšanai, savukārt cieto atlikumu izmanto kurināmo brikešu ražošanai. Tādējādi atkritumi tiek lietderīgi izmantoti, nevis vienkārši apglabāti poligonā.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens SIA „Vides serviss" darbiniekiem ļāvis izvērtēt savu darbu no malas un rast jaunas idejas turpmākai uzņēmuma attīstībai, kura galvenais mērķis, protams, ir strādāt iedzīvotāju labā.

Līdz 30. novembrim pagarināts termiņš izlīguma noslēgšanai par parāda atmaksu
28.10.2013

Informējam savus klientus, kuriem ir izveidojies parāds par nama apsaimniekošanu - līdz 30. novembrim tiek pagarināts termiņš, lai noslēgtu izlīgumu par pakāpenisku parāda atmaksu. Klientam tiks sastādīts individuāls atmaksas grafiks ar termiņu līdz diviem gadiem, un būtiski, ka nebūs jāatmaksā kavējuma nauda, bet tikai parāda summa.

 

Svarīgs klienta ieguvums – ikmēneša maksājums būtiski nemainīsies, ņemot vērā, ka iepriekš ikmēneša maksājuma lielu daļu sastādīja tieši šie soda procenti par laikā neapmaksātiem rēķiniem. Piemēram, klientam, kura parāds ir virs 1000 latiem, aptuveni 40% no summas sastāda līgumsods. Ja parāds ir 1000 latu, tad noslēdzot līgumu uz diviem gadiem, ikmēneša izlīguma maksājums būs 25 lati mēnesī, papildu tekošajam rēķinam par apsaimniekošanu un citiem pakalpojumiem. 

 

Izlīgumu var noslēgt SIA „Vides serviss" biroja ēkā Salātu ielā 7a, Bauskā. Tālrunis informācijai 63960657.

 

Līdz šim noslēgti jau 187 līgumi par parādu kopējo summu 100 tūkstoši latu, no kuriem 11 tūkstoši latu sastāda līgumsodi, kas tiks dzēsti.

 

Aicinām savus klientus būt atsaucīgiem un nokārtot savas līgumsaistības, kā arī savlaicīgi veikt ikmēneša maksājumus. 

Ērtākam rēķinu pārskatam izmanto mans.videsserviss.lv
28.10.2013

Lai atvieglotu klientu pieeju namu apsaimniekošanas rēķiniem jebkurā vietā un laikā, SIA "Vides serviss" aicina izmantot sadaļu Mans Videsserviss. Šeit ātri un ērti iespējams apskatīt visus savus rēķinus, veiktās apmaksas un nesamaksātos rēķinus, kā arī ievadīt ūdens skaitītāja rādījumus (to var izdarīt tikai sekojošo māju iedzīvotāji - Dārza iela 9, Mēmeles iela 3b, Upes iela 3 un Zemgaļu iela 30/2). Ietaupiet savu laiku un reģistrējieties mans.videsserviss.lv

Mans Videsserviss šobrīd ir pieejams tikai namu apsaimniekošanas klientiem! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Atkritumu apsaimniekošanas klienti var pieteikt rēķinu saņemšanu e-pastā, rakstot uz info@videsserviss.lv. 

Jaunumi rēķinu apmaksas kārtībā
08.10.2013

Jau septembrī SIA „Vides serviss" klienti saņēma rēķinu jaunā formā. Esam uzlabojuši rēķinu, lai tas klientiem būtu pārskatāmāks un saprotamāks.

Esam ieviesuši arī vairākus jauninājumus rēķinu apmaksas kārtībā:

 • Rēķinu apmaksas termiņš tiek pagarināts līdz nākamā mēneša 15. datumam
 • Veiktais maksājums tiek sadalīts proporcionāli - tiek segta gan rēķina pamatsumma, gan līgumsods
 • Klientu ērtībai rēķinus tagad ir iespējams apmaksāt arī "Maxima" lielveikalos (komisijas maksa par šo pakalpojumu ir 0.25 Ls).

Ja jums ir neskaidrības par jauno rēķina formu vai citi ar rēķinu apmaksu saistīti jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums - tālr. 63960657, e-pasts nami@videsserviss.lv.    

|1 
Izlīgumu par parāda atmaksu var noslēgt vēl līdz 31.oktobrim
07.10.2013

Klientiem, kuriem ir izveidojies parāds par nama apsaimniekošanu, SIA „Vides serviss" piedāvā noslēgt izlīgumu par pakāpenisku parāda atmaksu, nepiemērojot soda procentus. 

Klienta ieguvumi:

 • Nav jāmaksā kavējuma nauda, tikai parāda summa
 • Individuāls atmaksas grafiks ar termiņu līdz diviem gadiem
 • Netiks uzsākta parāda piedziņas procedūra.

Izlīgumu līdz 31.oktobrim var noslēgt SIA „Vides serviss" biroja ēkā Salātu ielā 7a, Bauskā. Tālrunis informācijai 63960657.

Mūsu darba laiki: pirmdienās no plkst. 8:00-18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00-17:00, piektdienās no plkst. 8:00-16:00.

Pret klientiem, kuri nebūs noslēguši izlīguma līgumu, tiks uzsākta parāda piedziņas procedūra.

 

Iesnieguma veidlapa

Darba laika izmaiņas
29.07.2013

Cienījamie SIA „ Vides serviss" klienti! Paziņojam, ka no 2013.gada 1.augusta Jūsu ērtībām tiek mainīts administrācijas  ēkas (Salātu  ielā 7a) darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00  

Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00  

Trešdienās  no plkst. 8.00 līdz 17.00  

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00        

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00     

 

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.

|2 
Zaļā punkta distance 2013
Zaļā punkta distances uzvarētāji
17.07.2013

Sestdien, 13.jūlijā, laukumā pie RIMI lielveikala notika "Zaļā punkta distance". Paldies visiem par iesaistīšanos!

 


Tallink ceļojumus uz Stokholmu ģimenei laimēja - Dāvis Arājs, Linda Ieva Šumina un Evija Volodka.

 

Veicināšanas balvas ieguva - Kristiāna Trolīmova, Voldemārs Visockis un Mārīte Agruma.

 

Paldies visiem par iesaistīšanos un aicinām turpināt šķirot atkritumus!

|1 
 
Piedalies Zaļā punkta distancē
03.07.2013

 

SPĒLĒ „ZAĻĀ PUNKTA DISTANCI" BAUSKĀ
UN  LAIMĒ JŪRAS CEĻOJUMU UZ STOKHOLMU 

 

 

Sestdien, 13.jūlijā Bauskā pie veikala RIMI no plkst.12.00 līdz 15.00 Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar SIA „Vides serviss"  piedāvā „Kantrī mūzikas festivāla" dalībniekiem piedalīties spēlē „Zaļā punkta distance" un laimēt vienu no 3 Tallink jūras ceļojumiem uz Stokholmu 4 personām.  

 

„Zaļā punkta distance" ir spēle, kurā dalībnieki var pārbaudīt savas zināšanas par videi draudzīgu dzīvesveidu: videi draudzīgu iepirkšanos veikalā, saimniekošanu mājās un atpūtu dabā, kā arī atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Spēle veicama aptuveni 15 minūtēs, un tajā vienlaicīgi var piedalīties 3 individuāli dalībnieki vai komandas.  

 

Dalībnieki, kuri uz pārbaudes jautājumiem atbildēs visprecīzāk plkst. 15.15 piedalīsies izlozē par galvenajām balvām - 3 Tallink jūras ceļojumiem 4 personām uz Stokholmu, kā arī 3 veicināšanas balvām no Latvijas Zaļā punkta. 

 

„Zaļā punkta distances" dalībniekus, nonākot uz noteiktiem spēles lauciņiem, gaida pārsteiguma balvas no „Zaļā punkta distances" atbalstītājiem - veikalu tīkla „RIMI", nacionālā e-dienesta „Inbox.lv", dabīgais minerālūdens „Sigulda" un SIA „Kronis".  

 

Izglītojošo spēli „Zaļā punkta distance" piedāvā Latvijas Zaļais punkts, un tās mērķis ir gan mudināt cilvēkus ikdienā saimniekot videi draudzīgi, gan vienlaicīgi sniegt zināšanas par zaļu dzīvesveidu.    

 

Uz tikšanos ZAĻĀ PUNKTA DISTANCĒ!

Maksājumi par namu apsaimniekošanu
01.07.2013

Ir veikta uzņēmumu SIA „Bauskas namsaimnieks" un SIA „Vides serviss" apvienošana.

Turpmāk namu apsaimniekošanas pakalpojumus Bauskas novadā veic SIA „Vides serviss".  

 

 

Maksājumus veikt uz SIA „Vides serviss" norādītajiem rekvizītiem!

 

SIA "VIDES SERVISS"

Reģ. Nr. LV 43603000807

Salātu iela 7a, Bauska, LV-3901  

 

 

Norēķinu konti:  

 

 

Banka: AS Swedbank , Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV55 HABA 0551 0290 0047 5  

 

Banka: AS SEB banka , Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV86 UNLA 0050 0163 2178 4

 

Banka: AS Citadele banka , Kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV47 PARX 0012 4621 5000 1  

 

  Kontaktinformācija  
Abonentu daļa: 639 60657
Birojs: 639 60613
Fakss: 639 60614

 

Bojājumu pieteikšana

 
Darba laikā: 639 60656
Ārpus darba laika, diennakts: 639 22713

  

e-pasts

Abonentu daļa: nami@videsserviss.lv
Birojs: pasts@videsserviss.lv

 

Kase, Abonentu daļa

Salātu ielā 7a, Bauska

 

Darba laiks,  I-V: 8.00-17.00
Pusdienas laiks: 12.00-13.00
Brīvdienas VI, VII
   
Gaidīsim Jūsu ierosinājumus. Par veiksmīgu turpmāku sadarbību!
Piedāvājam mehānisku teritorijas kopšanu
27.06.2013

 

SIA „Vides serviss" piedāvā mehānisku teritorijas kopšanu jebkurā Jums vēlamā diennakts laikā:  

 • Mitrināšana
 • Slaucīšana
 • Saslauku sasūkšana
 • Darba platums - 2.3 metri

Vienas darba stundas izmaksas:

 

  27.87 Ls bez PVN 21%
  33.72 Ls ar PVN 21%

 

Piedāvātā cena ir spēkā līdz 1.augustam. 

 

Tālr: 2641 9605; 639 22713 

Norēķinu konts Citadele banka
25.06.2013

Lai atvieglotu klientu maksājumus, SIA "Vides serviss" ir atvēris jaunu norēķinu kontu AS Citadele Banka. 

|1 
 
Līgo, līgo
20.06.2013

Līgotāji, līgotāji, 
Nav vairs tālu Jāņu diena: 
Šī dieniņa, rīt dieniņa, 
Parīt pati Jāņu diena. 


Atkritumu izvešana saskaņā ar izvešanas grafiju 24.jūnijā netiks veikta.

Pakalpojumu sniegsim otrdien, 25.jūnijā.

 

Sveicieni svētkos!

 

SIA "Bauskas namsaimnieks" ir apvienots ar SIA "Vides serviss"
19.06.2013

Pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vides serviss" un SIA „Bauskas namsaimnieks" darbinieku sapulce, kurā uzņēmumu vadība un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips stāstīja par abu uzņēmumu apvienošanu, kā tā ietekmēs darbinieku ikdienu turpmāk un tās mērķiem ilgtermiņā, notika 14.jūnijā Bauskas Kultūras centrā.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips klātesošajiem skaidroja uzņēmumu apvienošanas gaitu, argumentēja tās nepieciešamību.  Pēc uzņēmumu apvienošanas, SIA „Vides serviss", kura līdzšinējās darbības jomas bija labiekārtošana, apzaļumošana un atkritumu apsaimniekošana, tiks izveidota jauna nozare, kas nodarbosies ar namu apsaimniekošanu.

 

 

Turpmākie lēmumi, kas saistīti ar uzņēmuma darbību jāpieņem vadībai. Tā kā krietni palielināsies SIA „Vides serviss" darbinieku skaits, būs jādomā par darba organizāciju, nodaļu un tehniskās bāzes izvietojumu. Pakāpeniski tiks pārslēgti darba līgumi ar darbiniekiem.

 

 

E.Pukinskis kā galveno mērķi minēja panākt klientu apmierinātību, lai, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, klients saņemtu maksimāli daudz informācijas. Pēc apvienošanas plānots risināt komunikācijas problēmas. Viņš minēja, ka namu apsaimniekošanas jomā ir paveikts daudz labu darbu, taču iedzīvotāji par tiem neuzzina, tādējādi rodas aizdomas un neapmierinātība. Domes priekšsēdētājs V.Veips pauda cerību, ka pēc apvienošanas uzlabosies pakalpojumu kvalitāte, tie būs pieejamāki iedzīvotājiem un ieguvēji būs visi - iedzīvotāji, darbinieki un novads kopumā.


Lelde Podniece,

Bauskas novada Domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

 • 18.jūnijā Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs ir pieņēmis Lēmumu Nr.12-10/92688 par reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā - apvienošanu, pievienojot SIA „Vides serviss" komercsabiedrību SIA „Bauskas namsaimnieks".
 • SIA „Bauskas namsaimnieks" ir izslēgts no Uzņēmumu komercreģistra.
|1 
 
Bauskas pilsētas ielu mehāniska tīrīšana
17.06.2013

Tīras ielas = tīrāks gaiss = tīrāki notekūdeņi.


Jau 2011.gadā tika aktualizēta problēma par pilsētas ielu un gaisa piesārņojumu, kas rodas tranzīta satiksmes rezultātā. Ņemot vērā ēku blīvo izvietojumu, putekļi (kvēpi, smiltis un citas cietās daļiņas) paliek Bauskas pilsētā. Kā risinājums tika izvēlēts ieviest mehanizētu ielu uzkopšanu, kas nodrošinātu gan ielu mitrināšanu, gan putekļu savākšanu ar vakuumsūkni. 2011.gada nogalē pašvaldība nolēma līdzfinansēt šādas specializētas automašīnas iegādi un 2013.gada maija vidū SIA „Vides serviss" saņēma jaunu ielas kopšanas transporta tehniku.


Līdz šim Bauskas pilsētā braucamās daļas nomales kopšanu veica pieguļošo teritoriju īpašnieki, no tiem 20% bija pašvaldības atbildībā, kur kopšanu veica SIA „Vides serviss" sētnieki, 80% citas fiziskas un juridiskas personas. Jāatzīst, ka situācija nebija vienlīdzīga visā pilsētā un slaucīšana izmantojot slotu nespēj aizstāt ielu mehānisku mitrināšanu un saslauku savākšanu. Darbs tika organizēts vairākās pakāpēs - sētnieki veica braucamās daļas smilšu saslaucīšanu 1 metra platumā no apmales, atsevišķi tika organizēta traktortehnika un krāvēji smilšu kaudzīšu savākšanai. 

Veicot šo darbu mehāniski ar vienu automašīnu visā pilsētā, izmaksas ir līdzvērtīgas līdzšinējai ielu kopšanai 20% apmērā. Ieguvēji būs visi pilsētas iedzīvotāji, kā arī nekustamo īpašumu valdītāji, kuru pienākums bija veikt pieguļošās teritorijas kopšanu, kas atradās blakus īpašumam. 

Uzlaboti tiks visu iesaistīto darbinieku darba drošības apstākļi. Sētniekiem darba pienākumos joprojām ietilps lielāku atkritumu un zaru uzlasīšana.

 

 Šī automašīna varēs veikt arī laukumu un ietvju, kas atrodas pie braucamās daļas mazgāšanu ar augstspiediena strūklu, puķu stādījumu laistīšanu, lapu iesūkšanu ar jaudīgu vakuumsūkni. Ziemas periodā tā tiks izmantota sniega šķūrēšanai un kaisīšanai ar pretslīdes materiāliem (sāls un sāls šķīdumu vai sāls un smilts maisījumu).

 

Darbs Bauskas pilsētā tiks organizēts regulāri, sadalot ielas pēc to noslogojuma un prioritātes. Ir paredzēta arī Bauskas novada pagastu ciemu centru ielu kopšana.
Aicinām transportlīdzekļu vadītājus uz sadarbību un sapratni, respektējot izvietotās pagaidu apstāšanās aizlieguma zīmes. 

|1 
 
Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija
02.04.2013

7.maijā - Gailīšu pagastā

 

8.maijā - Codes pag. no plkst.11.00

 • Jauncodē - Draudzības iela 3, Elektriķi, Jauncodes sākumskolas laukums.
 • Vecā Codē - pie mājām Virsaiši un Saulstari. 

 

8.maijā - Brunavas pag. ~ 15.00

 

9.maijā - Dāviņu pag., Dāviņos no plkst.11.00

 

10.maijā - Vecsaules pag.

 

10.maijā - Ceraukstes pag., ~ 15.00

 

Iedzīvotāji aicināti BEZ MAKSAS nodot:

 

1. Lielgabarīta atkritumus - mēbeles;

2. Elektrisko iekārtu atkritumus - ledusskapjus, televizorus, datorus, veļas mašīnas;

3. Sašķirotu otrreizēji izmantojamu materiālu, maisos:

 • Stikla taru,
 • Logu stiklu, logu stiklu koka rāmjos,
 • PET pudeles, tīru plastmasas plēvi;
 • Makulatūru, kartonu. 

4. Videi kaitīgos atkritumus:

 • Akumulatorus
 • Dienas gaismas lampas
 • Baterijas
 • Vieglo automašīnu riepas

 

Akcijas dienā līdz plkst. 10.00 nevajadzīgās lietas jānovietu uz ietves vai ielas malā savākšanas vietā (skat. attēlā).

 

Netiks vākti nešķiroti sadzīves atkritumi un būvgruži!

Tālr. informācijai - 639 22713

Akcijas rezultāti
29.04.2013

Šeit ir darbs krūmgrieža vadītājam
16.04.2013

SIA „Vides serviss" piedāvā darbu KRŪMGRIEŽA vadītājam

 

Prasības:

 • Obligāta iepriekšējā darba pieredze specialitātē;
 • Krūmgrieža un motorzāģa vadītāja apliecība;
 • Apliecība par tiesībām vadīt  automašīnu  un/vai  traktoru;
 • Atbildības sajūta pret veicamajiem darba pienākumiem;
 • Priekšrocība darbiniekiem ar iepriekšējā darba devēja rakstisku atsauksmi.

 

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: pasts@videsserviss.lv vai ienest personīgi birojā Salātu ielā 7a, Bauskā 9.kab. līdz š.g.26.aprīlim.

 

Tālrunis : 63960613

Piedāvājam zaru šķeldošanu
02.04.2013

SIA „Vides serviss" piedāvā zaru smalcināšanu līdz 10 cm resniem zariem. 

Šķeldotāja nomas maksa 18.38 Ls stundā ar PVN.

Maksā iekļauti arī zaru smalcinātāja operatora pakalpojumi.

 

Papildus jāparedz transportēšanas izdevumi līdz objektam.

 

 

Ja klientam šķelda nav nepieciešama, atsevišķi jāparedz tās savākšanas izdevumi (krāvēja un transporta tehnikas pakalpojumi).

 

 Pasūtījuma gadījumā, lūdzam sazināties pa tālr. 639 22713

Kā Bauskas novada iedzīvotāji šķiro atkritumus?
11.02.2013

|2 
 
Atkritumu izvešana svētkos
18.12.2012

24., 25., 26. un 31. decembrī tiks veikta saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku.2013.gada 01.janvārī - netiks veikta. 

Atkritumu izvešana pārcelta uz 2.janvāri. 

|1 
 
KO darīt ar rudens lapām?
16.10.2012

1. Praktiskākā un dabai draudzīgākā rīcība - kompostēšanas vietas ierīkošana mājsaimniecības teritorijā.

 

2. Ja nav iespējas vai vēlmes to darīt, iesakām  izmantot ,,Vides serviss" pakalpojumu -  bioloģisko atkritumu savākšanu: piesakot šo pakalpojumu, klientam bez maksas lietošanā tiek nodots konteiners bioloģisko atkritumu uzkrāšanai. Maksa par 0.24 m3 bioloģisko atkritumu konteinera iztukšošanu ir Ls 1.52 ar PVN, tā ir ievērojami zemāka kā maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Pakalpojuma pieteikšana 639 60737

    

Līdz šim ,,Vides serviss" un Bauskas novada domes kopēji organizētajās akcijās tika iekļauti tie atkritumu veidi, no kuriem iedzīvotājiem ir problemātiski atbrīvoties to gabarītu vai ķīmiskā sastāva dēļ. Lai palīdzētu iedzīvotājiem un  novērstu iespējamo vides piesārņošanu, pašvaldība finansē lielgabarīta un sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas akcijas.

 

 

Kritušo lapu savākšanas akcijas organizēšana būtu iespējama, ja kļūtu zināms aptuvens mājsaimniecību skaits, kuras vēlētos šādā akcijā iesaistīties, uzkrājot savā teritorijā lapas līdz akcijas dienai. Uzzinot iesaistīto mājsaimniecību skaitu varētu veikt iespējamo akcijas  izmaksu aprēķinu, lai paredzētu finansējumu no Bauskas novada budžeta. Akcijas piedāvājums attiektos tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras ir noslēgušas līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši Bauskas novada saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" prasībām.

 

 

Aicinām līdz š.g. 1.novembrim iedzīvotājus izteikt viedokli un apliecināt vēlmi iesaistīties šādā iespējamā ,,Rudens lapu" savākšanas akcijā, zvanot 639 22713, rakstot pasts@videsserviss.lv vai klātienē SIA „Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, 1.kabinetā. 

|1 
 
Vēl vairāk šķirošanas punktu
25.09.2012

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, esam uzstādījuši dalīto atkritumu savākšanas konteinerus:

 

1. Jauncode, Sākumskolas laukums

2. Brunavišķi, Gailīšu pag.

 

 

 

Konteinerā lūdzam ievietot tikai pārstrādājamu izlietoto iepakojumu.

Ko var ievietot? - Skatīt šeit.

Šķiro tetrapakas!
27.08.2012

 

Aicinām šķirot sulas un piena pakas!

 

Saplacinātas, izskalotas un tīras ievieto tās dzeltenajā konteinerā.

 

 

 

Šogad esam noslēguši sadarbības līgumu ar papīrfabriku "Līgatne" par tetrapaku nodošanu otrreizējai pārstrādei. 

 

Šis iepakojums sastāv no aptuveni 75 procentiem augstvērtīga kartona, 20% polietilēna un 5% alumīnija, līdz ar to pārstrādes procesā iegūtais papīrs ir ļoti kvalitatīvs. 

|2 
Baznīcas ielas stāvlaukums - 22.08.2012
Par konteineru slēgšanu
22.08.2012

Bauskas pilsētā sētnieku objektos ir izvietoti atkritumu konteineri, kas paredzēti tikai ielu atkritumiem, taču vairāk kā puse no to satura veido iedzīvotāju ievietotie sadzīves atkritumi. Par šo atkritumu izvešanu maksā pašvaldība.

 

Situācijas uzlabošanai Bauskas pilsētā konteineri Ielu atkritumu izvešanai ir slēgti un tos izmantos tikai konkrētās apkalpojamās teritorijas sētnieks. Kontroles veikšanai tiks iesaistīta pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļa.

 

Saistošo noteikumu neievērošana paredz administratīvo atbildību. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantā teikts: „Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 50 līdz 500 Ls, bet juridiskajām personām — no 300 līdz 1000 latiem.”

 

Iespējams, ka reāla pašvaldības sabiedriskās kārtības nodaļas sodu uzlikšana disciplinēs negodprātīgo iedzīvotāju daļu.

 

Kā Bauskas novada atkritumu apsaimniekotājs aicinām:

 

1. Privātmājas un komersantus, kuru apsaimniekošanā esošajam īpašumam vēl nav konteinera atkritumu savākšanai, noslēgt līgumu – zvanot 639 60737 vai tiešsaistē www.videsserviss.lv

2. Izmantot tikai sev paredzēto nešķiroto atkritumu konteineru.

3. Šķirot atkritumus un samazināt maksu par nešķiroto atkritumu izvešanu.

Fotokonkurss noslēdzies
15.08.2012

 

 

Lai popularizētu labās prakses piemērus, Latvijas Zaļais punkts AS, atkritumu apsaimniekošanas operators SIA "VIDES SERVISS" un Bauskas novada dome aicināja iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā par atkritumu šķirošanu mājās!

 

Konkursa dalībnieks Centis Gerdāns savā foto stāstā raksta: „Dzīvojam lauku mājā, taču atkritumus šķirojam tik un tā. Vienā miskastē liekam papīrus un dažādus plēves iepakojumus - tos sadedzinām. Otrā miskastē nonāk ēdienu pārpalikumi (tos palīdz likvidēt arī suns un kaķi), kartupeļu, gurķu mizas, bojāti augļi, dārzeņi, olu čaumalas. To visu nesam uz komposta kaudzi dārzā. Trešajā miskastē- viss pārējais, kas nedeg un nesadalās- to nesam uz lielo, zaļo konteineri, ko reizi mēnesī iztukšo „Vides servisa" mašīna. Atsevišķā kastē sakrājam tukšās pudele s- tās vedam nodot uz Bausku. Lai nesajuktu, Eduards (7 gadi) ar datoru uzzīmēja glītas piktogrammas, kuras piestiprinājām pie miskastēm: "Lietas uz ugunskuru", "Lietas uz konteineri", "Lietas uz dārzu".

 

Centis saņems veicināšanas balvu no Latvijas Zaļā punkta - auduma iepirkuma maisiņu, bet galveno balvu - dāvanu karti no veikala Rimi saņems Agita Eglinska, kura nesen ir kļuvusi par daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieci un savā pārziņā uzņēmusies arī rūpes par atkritumu šķirošanu.

 

Visu dalībnieku foto aplūkojami:

http://dra.lv/gHYhv2

 

Lai iedvesma dzīvot zaļi!

 

Informāciju sagatavoja un uzvarētājus noteica: Fotokonkursa „Parādi, kā šķiro Tu!" Latvijā koordinatore: Indra Soika - Dreimane, indra@ekomedia.lv 

 

|2 
 
Zaļā punkta distances uzvarētāji
23.07.2012

 

 

Paldies Bauskas novada iedzīvotājiem par aktīvo iesaistīšanos Zaļā punkta distancē.

 

Tallink dāvanu kartes ceļojumam uz Stokholmu 4 personām laimēja:

 

 1. Māris Ponomarjovs
 2. Diāna Kuzmiča
 3. Zigurds Kalējs

 

Tērvetes dabas parka ģimenes ieejas biļetes laimēja:

 

 1. Dzidra Strautiņa
 2. Indra Bluša-Ārmane
 3. Kitija Biķerniece
Fotokonkurss - Parādi, kā sķiro Tu!
06.06.2012

Atkritumu šķirošana sākas jau virtuvē. No tiem, kuri to nedara, bieži dzirdams arguments par pārāk mazu virtuvi, kurā nav iespējams izvietot trīs vai vairākas atkritumu tvertnes. Taču ierobežotā telpa nav šķērslis atkritumu šķirošanai. Šķirot atkritumus mājās var pavisam vienkārši un pat radoši!

Lai popularizētu labās prakses piemērus, Latvijas Zaļais punkts AS, atkritumu apsaimniekošanas operators SIA "VIDES SERVISS" un Bauskas novada dome aicina Tevi piedalīties fotokonkursā par atkritumu šķirošanu mājās!

 

Uzdevums: portālā Draugiem.lv  http://dra.lv/gHYhv2  augšupielādē vai uz e-pastu sandra@ekomedia.lv atsūti nelielu aprakstu un fotogrāfiju, kas ataino, kā Tu savās mājās šķiro atkritumus.

 

Sūtot foto uz e-pastu, lūdzu, norādi arī savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un pilsētu/ novadu, kurā Tu dzīvo.


Foto iesūtīšana: no 11. jūnija līdz 31. jūlijam (ieskaitot).


Fotogrāfiju max izmērs un formāts: līdz 8 MB, JPG.

 

Balvas: visradošākais atkritumu šķirotājs saņems dāvanu karti 30 Ls vērtībā no veikala RIMI.

 

Latvijas Zaļais punkts piešķirs arī trīs veicināšanas balvas: auduma iepirkuma maisiņus un īpašus T-kreklus. 

 

 

Spēlē un laimē Jūras ceļojumu uz Stokholmu
03.07.2012

 

 

Sestdien, 14.jūlijā Bauskā pie lielveikala RIMI no plkst.12.00 līdz 15.00 ikviens „Kantrī mūzikas festivāla" dalībnieks aicināts izmēģināt veiksmi un pārbaudīt savas zināšanas vides izglītībā, izspēlējot „Zaļā punkta distanci" un piedaloties izlozē par vienu no trim Tallink jūras ceļojumiem uz Stokholmu 4 personām.

 

ZAĻĀ PUNKTA DISTANCE" ir veicama aptuveni 15 minūtēs. Katrā kārtā visātrāk finišējušais dalībnieks saņems veicināšanas balvu no Latvijas Zaļā punkta. Savukārt tie, kuri uz pārbaudes jautājumiem būs atbildējuši visprecīzāk, plkst. 15:30 piedalīsies izlozē par galvenajām balvām - 3 Tallink jūras ceļojumiem 4 personām uz Stokholmu, kā arī 3 AS „Latvijas valsts meži" piedāvātajām ieejas biļetēm Tērvetes dabas parkā.

 

Līdzīgi kā ikvienā spēlē, arī „Zaļā punkta distancē" spēlētājus sagaida pārsteigumi - nonākot uz noteiktiem spēles lauciņiem, dalībnieks neveiks uzdevumu, bet iegūs zaļu veicināšanas balvu no „Zaļā punkta distances" atbalstītājiem - veikalu tīkla „RIMI", nacionālā e-dienesta „Inbox.lv", AS „Latvijas valsts meži". PET pudeļu pārstrādes uzņēmuma AS „PET Baltija" un SIA "Vides serviss".

 

Izglītojošo spēli „Zaļā punkta distance" piedāvā Latvijas Zaļais punkts, un tās mērķis ir gan mudināt cilvēkus ikdienā saimniekot videi draudzīgi, gan vienlaicīgi sniegt zināšanas par zaļu dzīvesveidu.

 

Visas vasaras garumā spēle aizceļos uz vēl  6 pilsētām: 21.jūlijā uz „Dzīrēm Kuldīgā", 28.jūlijā uz Gulbenes pilsētas svētkiem, 3.augustā uz „Ventspils pilsētas svētkiem 723", 4.augustā uz mūzikas festivālu „LabaDaba" Līgatnē, 17.augustā uz Rīgas pilsētas svētkiem un 25.augustā uz „12. vispārējiem piena un maizes svētkiem" Jelgavā.

 

Tiekamies ZAĻĀ PUNKTA DISTANCĒ!

|1 
 
Šķirot ir viegli! Dari to pareizi!
12.06.2012

 

Līdz 2018. gadam Latvija ir apņēmusies kļūt par zaļāko valsti pasaulē. Izlietotā iepakojuma šķirošana, otrreizējo izejvielu pārstrāde un atbildība pret vidi ir nozīmīgas darbības, kas veicamas, lai sasniegtu šo mērķi. Tāpēc "Latvijas Zaļais punkts" sadarbībā ar 28 Latvijas pašvaldībām un vadošajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem no šodienas līdz 16. septembrim organizē izglītojošu pasākumu kopumu "ŠĶIROT IR VIEGLI. DARI TO PAREIZI!". Tā mērķis ir mudināt iedzīvotājus aktīvi izmantot pieejamos šķirošanas konteinerus, turklāt darīt to pareizi. Bauskā kampaņa tiek realizēta sadarbībā ar uzņēmumu „Vides serviss" un Bauskas novada domi.

 

Sabiedrība joprojām saskaras ar vairākiem mītiem, viens no tiem – lai šķirotu atkritumus, ir nepieciešama liela virtuve un speciālas kastes katram no šķirojamajiem materiāliem. Patiesībā pietiek ar vienu tvertni, kurā mest visas šķirojamās lietas. Lai dalītos ar šķirošanas pieredzi un iedvesmotu rīcībai cilvēkus, kas līdz šim nav mēģinājuši šķirot, piedalies fotokonkursā ar balvām. 

 

Lai nostiprinātu iedzīvotāju zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, visās kampaņas norises vietās uz krāsainajiem konteineriem šovasar tiks līmētas īpašas uzlīmes ar zīmējumiem, kas uzskatāmi parādīs, ko drīkst mest konkrētajā konteinerā.

 

Rimi "Bauska" ir izvietots informatīvais punkts ar detalizētu un uz mājām līdzi ņemamu instrukciju par pareizu un atbildīgu atkritumu šķirošanu.

|1 
Akcija
Akcijas rezultāti
25.05.2012

 

Ir noslēgusies akcija "Iztīri māju un atver durvis pavasarim!". 

To organizēja SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada Domi. 

 

Bauskas novadā kopā tika savākti 207 m3 lielgabarīta atkritumi.

Pārstrādei tiks nodoti 55m3 otrreizēji pārstrādājami materiāli un 220 elektropreces. 

 

 

Akcijas rezultātus pagastu teritorijās skatīt ŠEIT

Papildus atkritumu izvešana
09.04.2012

Kā samazināt maksu par atkritumu izvešanu?
26.03.2012

 

 

1) Sadarbojies  - Noslēdz līgumu par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu. 


2) Esi atbildīgs - Nešķirotos sadzīves atkritumus ievieto konteinerā, kas paredzēts tikai Tev!


3) Līdzdarbojies - Fotogrāfē un ziņo pašvaldības policijai par personām, kuras izmanto tev paredzēto konteineru, vai sūti foto uz pasts@videsserviss.lv

 

Par atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā
15.12.2011

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta prasībām 2011.gada 8.augustā starp Bauskas novada Domi un SIA „Vides serviss" ir noslēgts Līgums par atkritumu apsaimniekošanu. SIA „Vides serviss" ir vienīgais atkritumu apsaimniekotājs, kuram piešķirtas tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā.


Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta 8. daļa nosaka, ka līgumi ar citiem apsaimniekotājiem zaudē spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Tas nozīmē, ka visi līgumi, kuri Bauskas novada teritorijā ir bijuši noslēgti ar SIA „L&T" ir zaudējuši spēku.


Lai varētu nodrošināt sniegtā pakalpojuma nepārtrauktību, lūdzam SIA „L&T" klientus būt saprotošiem un pretimnākošiem veicot līguma pārslēgšanu. Sīkāku informāciju par līguma slēgšanu var saņemt zvanot uz SIA „Vides serviss" tālr. 639 60737.


Šī līguma ietvaros ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksa - 9.32 Ls/m3, kas stājas spēkā 01.01.2012. Maksas palielinājums ir saistīts tikai ar Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu izmaiņām.


Vēršam uzmanību, ka Bauskas novada saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" 12.pants nosaka, ka ikviena pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un juridiskas personas pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Informācija Iecavas novada klientiem
30.11.2011

Pamatojoties uz Iecavas novada Domes 17.11.2011. lēmumu Nr. 3-17/13-2075 par līguma slēgšanu ar SIA „ Dzīvokļu komunālā saimniecība" par tiesībām sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām Iecavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta 8.punkta prasībām, SIA „ Vides serviss" paziņo:

 

 • visi līgumi ar SIA ,,Vides serviss" par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu zaudē spēku, jo uzņēmumam 3  mēnešu laikā jāpārtrauc sava darbība Iecavas novada administratīvajā teritorijā.
 • atkritumu apsaimniekošanas nodošana SIA,, Dzīvokļu komunālā saimniecība" notiks pakāpeniski, līdz 2012.gada 17.februārim, nodrošinot pakalpojuma nepārtrauktību.
 • lūdzam savlaicīgi un pilnā apmērā veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem
 • saņemot informāciju par pēdējo izvešanas reizi, lūdzam nodot uzņēmumam piederošos atkritumu konteinerus.

 

Pateicamies par ilggadīgo sadarbību visiem SIA ,,Vides serviss" klientiem.

 

Par organizatoriskajiem jautājumiem lūdzam sazināties ar atkritumu apsaimniekošanas nodaļas klientu apkalpošanas speciālisti tālr. 639 60737 vai nodaļas vadītāju Dzintaru Kļavu tālr. 639 22713, mob.tālr. 2944 8028.

 

 

Atkritumu izvešanas grafiki
10.11.2011

Tiek gatavoti jauni atkritumu izvešanas grafiki 2012.gadam. Līdz 2012.gada sākumam tos savās pasta kastēs saņems visi mūsu klienti. 

 

Šogad uz otras lapas puses esam sagatavojuši informāciju kā maksāt mazāk un to, kas jāliek krāsainajos konteineros.

 

Ja nepieciešams veikt atkritumu regularitātes maiņu, lūdzam sazināties zvanot 639 60737 vai rakstot liene@videsserviss.lv

 

|1 
200 Ls ir ieguvis
200 Ls ir laimējis...
25.08.2011

Š.g. 25.augustā tika noskaidrots laimīgais šķirotājs, kurš ieguva galveno balvu - Rimi veikala dāvanu karti 200 Ls vērtībā.

 

Apsveicam Vjačeslavu Budovu un aicinām šķirot atkritumus arī turpmāk. 

 

Pirms galvenās balvas izlozes, tika noskaidroti pēdējie 3 laimīgie, kuri pretendēs uz galveno balvu.

 

Veicināšanas balvu ieguva (6 mēnešu abonementu kādam no Abonēšanas centra Diena žurnāliem): 

 

Nr. Veids Veiksminieks
1 PET pudeles Vjačeslavs Budovs
2 Stikla tara Sandra Balode
3 Elektrokrāmi Anita Mazjāne

Jaunākie fakti par atkritumu šķirošanu
22.08.2011

 

1.      2010.gadā Latvijā tika savākti un pārstrādāti 54% no visiem iepakojuma atkritumiem.

 

2.      Visas Latvijā sašķirotās PET pudeles tiek pārstrādātas Ziemeļeiropā modernākajā rūpnīcā
„PET BALTIJA" Jelgavā.

 

3.      10 sašķirotas stikla pudeles = 10 jaunas pudeles. Stikls ir pārstrādājams bezgalīgi!

 

4.      1 tonna makulatūras glābj 14 kokus, kas auguši vismaz 20 gadus. Glābšana notiek
Līgatnes papīrfabrikā. 2010.gadā izglābti 168 000 koki!

 

5.      Eurobarometer dati liecina, ka atkritumus šķiro 53% Latvijas iedzīvotāju, un tā ir
visbiežāk praktizētā zaļā rīcība.

 

6.      10 Latvijas Zaļā punkta darba gadu laikā pārstrādei nogādātas 469 394 tonnas
iepakojuma atkritumu - vidēji viens Latvijas iedzīvotājs šo gadu laikā ir sašķirojis
200 kg iepakojuma. Šāda atkritumu daudzuma pārvadāšanai būtu nepieciešami
16 000 dzelzceļa kravas vagoni jeb 320 dzelzceļa sastāvi.

 

7.      Šīs vasaras Latvijas Zaļā punkta atkritumu šķirošanas kampaņā „Šķiro pa tīro!"
jau piedalījušies vairāk nekā 30 000 iedzīvotāji, kuri trīs mēnešu laikā ir sašķirojuši
1045 m3 atkritumu, kas pielīdzināmi aptuveni 19 lielajiem kravas furgoniem.

 

 

Aptauja
10.08.2011

 

Plašākā logā aptauju skatīt ŠEIT

 

SIA "Vides serviss" pirmo reizi iesaistījās Hipotēku bankas rīkotajā konkursā studentiem "Labā prakse!", nodrošinot ar vienu prakses vietu. Jūlija mēnesi LLU studente Madara Turka praksē varēja pielietot savas iegūtās zināšanas Sociālajās zinātnēs un viens no darba rezultātātiem ir šī anketa. 

Atkritumu apsaimniekošanas maksa
01.08.2011

 

SIA „Vides serviss" informē, ka 2011.gada 1.augustā Bauskas novada Domē ar Lēmumu Nr.13 tika apstiprināta jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa:

 

1.      No 2011.gada 1.septembra - 8.96 Ls/m3, bez PVN.

2.      No 2012.gada 1.janvāra - 9.32 Ls/m3, bez PVN.

 

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido 3 daļas:

 

      Pakalpojumu nodrošina
1.   Pašvaldības apstiprināta sadzīves atkritumu
savākšanas un pārvadāšanas maksa 
 SIA "Vides serviss"
2.    Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā „Grantiņi" 
 SIA "Zemgales Eko"
3.    Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu   

 

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka SIA "Vides serviss" savas pakalpojumu izmaksas nepaaugstina.

 

Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi", kuru apsaimnieko SIA „Zemgales eko". Vienas tonnas apglabāšana poligonā «Grantiņi» no 2011.gada 16.augusta maksās Ls 20.79 (bez PVN), t.sk. dabas resursu nodoklis 5 Ls. No nākamā gada 1. janvāra vienas tonnas apglabāšana maksās - Ls 22.79 (bez PVN), t.sk. dabas resursu nodoklis 7 Ls. Iepriekš 1 tonnas apglabāšana maksāja Ls 13.30 (ar dabas resursu nodokli).

 

 

|1 
3.izloze
Šķiro pa tīro! - 3. izloze
28.07.2011

Šā gada 28.jūlijā noslēgusies trešā „Šķiro pa tīro!" izloze. Veicināšanas balvu - abonementu no Dienas žurnāliem uz 6 mēnešiem iegūst:

 

Nr. Veids Veiksminieks
1 PET pudeles Sandija Spundiņa
2 Elektrokrāmi Mareks Purgailis
3 Stikla tara
Sandris Spundiņš

 

Trešajā akcijas „Šķiro pa tīro!" posmā tika savākts 1,5m3 stikla taras. 25 iedzīvotāji bija nodevuši elektrokrāmus t.sk. 6 TV un 4 monitori. Uzcītīgie akcijas dalībnieki bija nodevuši ~ 500 PET pudeles.


Akcijas organizētāji - Latvijas Zaļais Punkts un SIA "Videss serviss" aicina visus Bauskas novada un pilsētas iedzīvotājus piedalīties atkritumu šķirošanā un pēdējā izlozē 25.augustā, Biržu ielā 8b. Pēdējā izlozes kārtā viens no veicināšanas balvas ieguvējiem iegūs galveno balvu- RIMI veikala dāvanu karti 200 Ls vērtībā.

|1 
2.izloze
Otrās izlozes rezultāti
30.06.2011

Šā gada 30. jūnijā noslēgusies otrā „Šķiro pa tīro!" izloze. Veicināšanas balvu - abonementu no Dienas žurnāliem uz 6 mēnešiem iegūst:

 

Nr. Veids Veiksminieks
1 PET pudeles Evita Ķivere
2 Stikla tara Vilnis Mednis
3 Elektrokrāmi Nijole Zakriene

Otrajā akcijas „Šķiro pa tīro!" posmā  tika savākta 5m3 stikla taras, kuru bija nodevuši 35 cilvēki.Tika nodotas 49 elektroiekārtas, no kurām 16 bija televizori un 9 monitori. Čaklie akcijas dalībnieki bija nodevuši ~ 1000 PET pudeles.


Kopā mēs padarīsim vidi ap mums zaļāku un apkārtni,

kurā dzīvojam sakoptāku!

 

 

Atkritumu izvešana svētku dienās
31.05.2011

23.jūnijā  - saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku;
24.jūnijā  - netiks veikta;
25.jūnijā

 - tiks apkalpoti visi tie klienti, kuriem atkritumu izvešana bija paredzēta 24.jūnijā.

 

Tālr. informācijai: 639 22713

|2 
Pirmā izloze
Pirmā izloze noslēgusies
26.05.2011

Š.g. 26.maijā noslēdzās pirmā "Šķiro pa tīro!" izloze.


Veicināšanas balvu no "Dienas žurnāli", abonementu 6 mēnešiem, iegūst:

 

Nr. Veids Veiksminieks
1 PET pudeles Edijs Ķivers
2 Stikla tara Uldis Bušs
3 Elektrokrāmi Ainārs Bērziņš

 

Pēdējā izlozē, š.g. 25.augustā, no visiem veicināšanas balvu ieguvējiem tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš saņems akcijas galveno balvu - dāvanu karti 200 Ls vērtībā no veikalu tīkla "Rimi".


Pirmā mēneša laikā ir savākts un pārstrādei tiks nodots:

 • 1 m3 (~ 500 gab.) PET pudeles;
 • 3 m3 stikla taras;
 • 45 vienības elektrokrāmu.

Visvairāk tika atnesti:

 • Televizori - 12 gab.;
 • Datori - 7 gab.;
 • Monitori - 4 gab.; 
 • Ledusskapji-3 gab..

Cita veida sadzīves elektrotehnika - gludekļi, fēni, veļasmašīna, urbis, kopētājs, kases aparāts utt.

|2 
Šķiro pa tīro!
Šķiro pa tīro!
21.04.2011

 

Šķiro par tīro un saņem vērtīgas dāvanas no RIMI

 

SIA "Vides serviss" sadarbībā Latvijas Zaļo punktu un Bauskas novada Domi no maija organizē atkritumu šķirošanas kampaņu „Šķiro pa tīro!".


Akcijas vienlaicīgi norisināsies 25 Latvijas pilsētās līdz pat augusta beigām. Akcijas mērķis ir iztīrīt Latviju un ierādīt iedzīvotājiem, ka šķirot PET pudeles, stikla taru un elektrokrāmus ir vienkārši. Kampaņas rezultātā viss savāktais iepakojums un nolietotās elektropreces tiks pārstrādātas, tādējādi piešķirot lietām „otru dzīvi" un taupot neatjaunojamos dabas resursus.


Reizi mēnesī katrā akcijas pilsētā tiks izlozētas veicināšanas balvas - 6 mēnešu abonements vienam no desmit „Dienas žurnāli" izdevumiem pēc laimētāja izvēles. Savukārt pēdējā izlozē no visiem veicināšanas balvu ieguvējiem katrā pilsētā tiks izlozēts viens dalībnieks, kurš saņems akcijas galveno balvu - dāvanu karti 200 Ls vērtībā no veikalu tīkla Rimi.


Kā rīkoties?


1. Saplacinātā PET pudelē ievieto zīmīti ar savu vārdu & telefona numuru -> uzskrūvē korķi -> pudeli ievieto dzeltenajā konteinerā vai nogādā uz Dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu Biržu ielā 8B, Bauskā


2. Stikla taru un/vai neizjauktus elektrokrāmus nogādā dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā -> pie uzrauga aizpildi zīmīti ar savu vārdu & telefona numuru.


Pirmā izloze - 26.maijā plkst.1000 Biržu ielā 8B, Bauskā.


Atkritumu otrreizējā pārstrāde ir veids, kā piešķirt lietām otru dzīvi un samazināt dabas resursu izmantošanu iepakojuma ražošanai. Visas akcijā savāktās PET pudeles pārstrādās rūpnīcā „PET Baltija", kas atrodas Jelgavā; stikla taru pārkausēs un izgatavos jaunas pudeles un burkas uzņēmumā „Warta Glass" Paņevežā; sulu un piena kartona pakas - papīrfabrikā „Līgatne", bet nolietotās elektropreces tiks pārstrādātas rūpnīcā „EMP" Viļņā.


Akcijas veiksmīgu norisi nodrošina „Vides serviss", Bauskas novada dome, veikalu tīkls RIMI, inbox.lv un JCDecaux.

 

Iztīrīsim savas mājas no nevajadzīgām lietām un palīdzēsim pasaulei elpot!


|2 
 
Akcija Brunavā
25.05.2011

 

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija Brunavas pagastā noslēgusies!


Š.g. 21.maijā Brunavas pagasta Ērgļu un Grenctāles ciemos tika savākti šādi atkritumu veidi.

 

Otrreizēji pārstrādājami materiāli:

 • Makulatūra - 1m3;
 • PET pudeles - 0.5 m3;
 • Stikla iepakojums - 3m3;
 • Riepas - 8 m3.

Elektrokrāmi:

 • Televizori - 5 gab.
 • Monitori - 2 gab.
 • Ledusskapji - 4 gab.
 • Dienasgaismas lampas - 30 gab.
 • Citi - 11 gab.

Lielgabarīta atkritumi - 16 m3 (gultas, mēbeles)

|2 
Zaļais ceļvedis
Zaļais ceļvedis
18.04.2011

Pavasaris ir īstais laiks, lai sakoptu vidi sev apkārt.


SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Hipotēku Banku ir izdevis bukletu "Zaļais ceļvedis". Tajā ir atrodama informācija par atkritumu apsaimniekošanu un iespējām kā maksāt mazāk par nešķiroto atkritumu izvešanu.


Bukletā pieejama detalizēta informācija par otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem kurus var ievietot krāsainajos konteineros vai nodot dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā.


Hipotēku banka bukleta vienā pusē piedāvā aizpildīt Eko testu un saņemt kabatas formāta ekoloģijas rokasgrāmatu "Zaļais ceļvedis".


Ar Bauskas novada Domes atbalstu buklets kopā ar novada pašvaldības laikrakstu "Bauskas Novada Vēstis" nonāks pie visām mājsaimniecībām.

 

|1 
Lielā Talka
Lielā Talka
03.05.2011

 

Bauskas pilsētā Lielās talkas ietvaros tika veikti vides labiekārtošanas darbi. SIA "Vides serviss" darbinieki kopā ar Bauskas novada Domes atbildīgajiem speciālistiem koordinēja šo darbu veikšanu. Talciniekus nodrošinājām ar visiem nepieciešamajiem materiāliem -  stādiem, melnzemi, smilti, mulču, kā arī instrumentiem.

 

Veiktie darbi:

1. Pilskalna ielā pret stadionu iestādītas kļavas un ozoliņi, kopā 8 stādi.

2. Bauskas pamatskolas audzēkņi pie skolas iestādīja 3 dižskābaržus.

3. Divās atpūtas vietās - Dambja ielas laukumā, kas atrodas pret Plūdoņu ielu un pilsētas pludmalē iestādītas 47 hortenzijas un 13 ceriņi, lai aizsegtu tehniskās būves un nākotnē šīs vietas kļūtu vizuāli pievilcīgākas.

|1 
Akcija
Akcijas rezultāti
02.05.2011

30.aprīlī SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada Domi organizēja lielgabarītu un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akciju.


Pārstrādei tiks nodots:

 • Makulatūra - 2.5 m3;
 • PET pudeles - 2 m3;
 • Plēve - 3.5 m3;
 • Stikla tara - 4.5 m3;
 • Logu stikls (t.sk. rāmjos) - 3 m3;
 • Elektrisko iekārtu atkritumi:
  • Televizori - 8 gab.
  • Monitori, procesori - 4 gab.
  • Dienasgaismas lampas - 82 gab.
  • Citi - 10 gab.

Lielgabarīta atkritumi - 65 m3

 

Videi kaitīgie atkritumi:

 • Riepas - 154 gab.;
 • Sadzīves ķīmija - 37 litri.
|1 
Akcija
Akcija Bauskā
19.04.2011

Lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanas akcija


Kur: Bauskas pilsētā

Kad: 2011.gada 30.aprīlī

Organizē: SIA „Vides serviss" sadarbībā ar Bauskas novada Domi

Info: 639 22713

 

Iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot:


• Lielgabarīta atkritumus- mēbeles.
• Elektrisko iekārtu atkritumus - ledusskapjus, televizorus, datorus, veļas mašīnas u.c.
• Sašķirotu, otrreizēji pārstrādājamu materiālu, maisos:

 • Stikla taru - pudeles, burkas bez metāla vāciņiem;
 • Logu stiklu;
 • saplacinātas PET pudeles, plastmasas plēvi;
 • Makulatūru, kartonu (grāmatas bez vākiem).

• Videi kaitīgos atkritumus:

 • Akumulatorus;
 • Dienas gaismas lampas;
 • Baterijas;
 • Riepas.

Akcijas dienā līdz plkst. 10.00 nevajadzīgās lietas jānovieto uz ietves vai ielas malā savākšanas vietā.

 

Savākšanas vietas:

Biržu iela 20 Mēmeles iela 2 Pļavu iela 4 Skolas iela 15
Dārza iela 12 Mēmeles iela 10 Rātslaukums Stacijas iela 5
Dārza iela 18 Pilskalna iela 51 Rīgas iela 32 Vītolu iela 2
DzKs "Aizupe A" Pionieru iela 1 Salātu iela 8 Vītolu iela 6
Kareivju iela 3 Plūdoņa iela 22 Salātu iela 18 Vītolu iela 10

 

Netiks vākti nešķiroti sadzīves atkritumi un būvgruži!


|1 
 
Vide audzina, laiks sakārtot!
03.02.2011

 

Mūsu apkārtējās vides kvalitāte ir atkarīga no katra cilvēka attieksmes, rīcības, zināšanām un līdzdalības. Ikviena iedzīvotāja dalība un atbalsts, dzīvojot sakārtotā vidē, ir nenovērtējama.


2008.gadā Bauska kļuva par konkursa "Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008" uzvarētāju. Tomēr joprojām ir vietas, kuras ir nepieciešams sakopt un kuru sakārtošana reizēm neprasa ievērojamus līdzekļus.


Tādēļ aicinām Tevi kā aktīvu iedzīvotāju iesaistīties un informēt par visām nepievilcīgajām vietām ne tikai pilsētā, bet arī visā Bauskas novada teritorijā.


Tā var būt jebkāda veida informācija par nesakārtotām vietām un iedzīvotāju negodprātīgu rīcību:

 • piesārņotām vietām,
 • savu laiku nokalpojušām ceļa zīmēm,
 • "graustiem" jeb ēkām, kas apdraud cilvēku dzīvību,
 • nekoptiem īpašumiem,
 • pilsētas teritorijā ilgstoši nepļautu zāli uc.

Pārkāpumiem:

 • atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās (arī citiem iedzīvotājiem paredzētos konteineros),
 • apstādījumu bojāšanu,
 • vides elementu bojāšanu - soliņu, ceļa zīmju utt.

 

Kopīgi apzinot, meklēsim veidus un risinājumus kā sakārtot norādītās vietas.


Sadarbosimies ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, novada Domi, pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem.

 

Esi aktīvs, ziņo mums!


Izmanto sadaļu - Ziņo mums


Aicinām pievienot un sūtīt bildes. Tās ievietosim mūsu mājas lapā.


Gaidīsim arī citus Jūsu ierosinājumus pilsētvides sakārtošanā.

|1 
Koku zāģēšana
Koku zāģēšana
03.02.2011

Š.g. 2. un 3. februārī Bauskas pilsētā veicam koku zāģēšanu izmantojot pacēlāju.

 

Koku vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu veicam:

 • Baznīcas,
 • Pilskalna,
 • Uzvaras,
 • Salātu,
 • Rijas ielās.

 

|2 
Dārza iela
Sniega izvešanas darbi pilsētā ir veikti
 

20.janvārī


Pionieru ielā - no Zaļās ielas līdz Pilskalna ielai.

 

7.janvārī no plkst. 900- 2400

 • Dārza ielā - no Nr.22-26 (no "Maximas" līdz Salātu ielai);
 • Salātu ielā - no Nr.12-20 (no Dārza ielas līdz Vītolu ielai). 

Paldies Dārza ielas iedzīvotājiem par savlaicīgu ielas atbrīvošanu no automašīnām. 

 

6.janvārī no plkst. 1300 - 2400

 • Rīgas iela - no Salātu ielas līdz Rātslaukumam;
 • Plūdoņa iela - no Slimnīcas ielas līdz Salātu ielai;
 • Skolas iela - no Uzvaras ielas līdz Brīvības bulvārim.

 

|4 
 
Apsveikums
21.12.2010

Gaišus, klusus Ziemassvētkus!

Labām domām un labiem

darbiem bagātu Jauno 2011.gadu!


 

Apsveicam visus mūsu draugus - klientus un sadarbības partnerus svētkos!

 

Pievienotajā attēlu galerijā aicinām apskatīt kā pilsētai tika gādātas Ziemassvētku eglītes.

|1 
 
Aktualitātes atkritumu apsaimniekošanā
20.12.2010
 • 23. decembrī Rundāles nov., Svitenes pagastā tiks veikts papildus reiss sadzīves atkritumu savākšanai.

Tālr. izvešanas pieteikšanai - 639 22713.

Lūdzam informēt līdz 22.decembra plkst 16.30.

Nākošā atkritumu izvešanas reize ir 2011.gada 6.janvārī.


 • Š.g. 24. un 31.decembrī atkritumu izvešana tiek veikta saskaņā ar grafiku.
 • Informējam, ka SIA "Vides serviss" ir izsūtījis  atkritumu izvešanas grafikus 2011.gadam. Kalendārā ir atzīmētas dienas, kurās sadzīves atkritumu konteiners līdz plkst. 8.00 ir jānovieto ārpus sētas, šoferim labi redzamā un pieejamā vietā.

Tālr. informācijai - 639 60737

|6 
Sniega izvešana
Uzsākam sniega izvešanu
15.12.2010

Š.g. 13.decembrī ir uzsākta sniega izvešana no Bauskas pilsētas ielām. Sniega izvešana tiek veikta šaurākajās Bauskas vecpilsētas ielās, laukumos, atsevišķos ielu posmos un krustojumos. Darbi noris pēc Bauskas pilsētas pārvaldes norādījumiem.


Trīs dienās kopā ir  izvesti ~ 2000 m3 sniega.


Savāktais sniegs tiek novietots Dambja ielas galā esošajā laukumā. Nepieciešamības gadījumā tiks izmantots laukums aiz Salātu ielas 7. Sniega izvešanā papildus ir piesaistīts vietējo uzņēmēju transports.

 

|3 
 
Biroja papīra savākšana
24.11.2010

 

 

Paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, SIA „Vides serviss" sadarbībā ar AS "Latvijas Zaļais Punkts" Bauskā uzsāk biroja papīra savākšanu no iestādēm.


Aicinām arī Jūsu uzņēmumu iesaistīties atkritumu šķirošanā!

Papīra nodalīšana veicinās Jūsu iestādes atbildīgu attieksmi pret vides jautājumiem, un šķirojot tiks samazināti arī izdevumi par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Savāktais papīrs tiks nodots otrreizējai pārstrādei.

 

Piedāvājam Jūsu iestādē izvietot kartona kastes biroja papīra savākšanai, kas paredzētas izlietota papīra, bukletu, makulatūras, grāmatu savākšanai. Pirms grāmatu ievietošanas kastē tām ir jānoņem cietie vāki. Smalcinātu papīru pirms ievietošanas lūdzam ievietot atsevišķā polietilēna maisā.

Kastes paredzētas vairākkārtējai lietošanai.

 

Kastes izmērs - 23x32x60cm.

 

Kastēs iepildītais materiāls ir jāievieto tuvākajā dalīto atkritumu savākšanas konteinerā, kurš paredzēts papīra savākšanai.

 


Piedāvātais pakalpojums ir īpaši saistošs valsts iestādēm un kapitālsabiedrībām, pašvaldībām, to iestādēm un kapitālsabiedrībām, jo 2010.gada 23.jūlijā ir izdots Ministru Kabineta rīkojums Nr.422, kas iesaka tām nodrošināt izlietotā papīra nodošanu atkārtotai lietošanai vai pārstrādei.


Kartona kastes biroja papīram var pieteikt:


P.S. Piedāvājam arī kastītes bateriju savākšanai un iespēju atsevišķi vienoties par elektronisko atkritumu savākšanu.


Saite -  Ministru Kabineta Rīkojums Nr.422 no 23.07.2010

 

Konts SEB Bankā
16.11.2010

Ņemot vērā esošo klientu un piegādātāju lielo īpatsvaru, kuri izmanto SEB bankas pakalpojumus, esam izveidojuši, papildus esošajiem, jaunu norēķinu kontu:

 

Turmāk rēķinus var apmaksāt:

 

AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X

Konts: LV86 UNLA 0050 0163 2178 4
|2 
Sētnieku sveikšana
Sētnieku godināšana
27.10.2010

Š.g. 27.oktobrī notika Bauskas pilsētas labāko sētnieku godināšana, ko organizēja Bauskas pilsētas pārvalde. Pasākumā piedalījās SIA "Vides serviss" un SIA "Bauskas namsaimnieks" sētnieki. Šī tradīcija, kura turpinās piekto gadu, ir pārņemta no Bauskas pilsētas Domes.


Bauskas pilsētas pārvaldnieks Jānis Mičulis īpaši uzteica sētnieku darbu un to nozīmi pilsētas tīrās vides saglabāšanā.


Šogad īpašu atzinību saņēma četri SIA "Vides serviss" darbinieki:

 • Maruta Zunda;
 • Ļuda Dauģīte;
 • Laimdota Grantiņa;
 • Ivars Ērksītis.

Noslēgumā tika uzklausīti sētnieku priekšlikumi un ieteikumi turpmākā darba uzlabošanai.

Nomas maksas atcelšana
07.09.2010

 

Ar 2010.gada 1.septembri tiek atcelta sadzīves atkritumu konteineru nomas maksa.

 

Visām juridiskām personām (komersantiem un iestādēm) sadzīves atkritumu konteineri lietošanā turpmāk tiks nodoti bez maksas.

 

Attiecīgi tiek atcelta nomas maksa par sadzīves atkritumu konteineru lietošanu esošajiem klientiem.

|1 
3. izloze
Šķirošanas maratona noslēgums
31.08.2010

 

31.augusta, noslēguma izlozes rezultāti

 

30 Ls dāvanu kartes no Rimi laimējuši:


  Veids Veiksminieki
1 PET Iveta Krūmiņa no Vecsaules pag.
2 Stikls Vilnis Mednis no Gailīšu pag.
3 Elektropreces Raitis Kļaviņš no Bauskas

 

Augusta mēnesī uz šķirošanas laukumu tika avesti un no dzeltenajiem konteineriem atšķiroti ~ 2 m3 PET pudeļu. Izlozē piedalījās apmēram 1500 PET pudeles.

Stikla tarai reģistrēti 13 pieteikumi un kopā savākti ~ 5.00 m3 . 2 iedzīvotāji stikla taru veda 3 reizes.


Elektroprecēm aizpildītas 38 izlozes lapiņas, kur uz šķirošanas laukumu atnestas 49 elektropreces.

Visvairāk tika atnesti:

 • TV - 11 gab.
 • Radio aparāti - 8 gab.
 • Veļas mašīnas - 7 gab.
 • Ledusskapji - 5 gab.

Šķirošanas maratons sadarbībā ar "Latvijas Zaļo punktu" ir noslēdzies, bet aicinām arī turpmāk iedzīvotājus šķirot atkritumus!


Sīkāku informāciju skatīt šeit.

 

Tālr. informācijai - 639 60826, Linda

 

Jauns konts Swedbank
23.08.2010

Domājot par klientu ērtībām veicot rēķinu apmaksu, esam izveidojuši jaunu kontu Swedbankā.

 

Turmāk rēķinus var apmaksāt arī:


AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV55 HABA 0551 0290 0047 5

Maksa par nešķiroto atkritumu izvešanu
01.08.2010

Ar š.g. 1.septembri beidzas termiņš piemērotai atlaidei tarifam par nešķiroto atkritumu izvešanu.


10% atlaide tika piemērota uz gadu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim.


Tarifs par nešķiroto atkritumu izvešanu ir 7.08 Ls/m3 (bez PVN, 21%).


Maksa par atkritumu izvešanu:

 • Atkritumu konteineram ar tilpumu 0.24 m3  - Ls 2.06 (ar PVN, 21%).
 • Atkritumu konteineram ar tilpumu 1.10 m3 - Ls 9.42 (ar PVN, 21%).
|2 
 
Otrās izlozes rezultāti
29.07.2010

 

Šķirošanas maratons Bauskā - otrais mēnesis


29. jūlija izlozes rezultāti


Dāvanu karti no RIMI 30 Ls vērtībā ir laimējuši:

 


Veids Veiksminieki
1 PET Linda Spundiņa

2 Stikls Uldis Bušs
3 Elektropreces Ludmila Knoka

 

Otrā mēneša akcijas laikā savākts 1.5 m3 - 2 m3 PET pudeļu. Kopā ~ 1500 PET pudeles ar ievietotām zīmītēm.

Savākti ~ 4 m3 stikla taras. Kopā aizpildītas 14 izlozes lapiņas. 

Elektropreces - kopā aizpildītas 53 izlozes lapiņas. Atnestas 85 elektropreces. Viens iedzīvotājs atnesis 6 datoru monitorus vienā reizē, 3 iedzīvotāji vienā reizē atnesuši 5 elektropreces (atsevišķi 5 kopētāji un 2 x 5 televizori). 


Visvairāk tika atnesti:

 • Televizori - 37 gab.
 • Monitori - 10 gab.
 • Ledusskapji - 7 gab.
 • Kopētāji - 7 gab.

 

 

|1 
Atklāšana
Laiks šķirot!
23.07.2010

23.jūlijā plkst. 15.30 pie SIA "Vides serviss" administrācijas ēkas Salātu ielā 7a, Bauskā, tika atklāts pulktenis "Laiks šķirot!". Pulkstenis ir Zaļā punkta dāvana Bauskas iedzīvotājiem.


Atklāšanā piedalījās Čehijas Republikas vēstnieks Tomáš PŠTROSS, Nahodas un Bauskas pašvaldības delegācija, kā arī Zaļā punkta mārketinga direktors Valdis Mārtinsons.


Pulkstenis tapis sadarbojoties AS "Latvijas Zaļais punkts", atkritumu apsaimniekotājam SIA "Vides serviss", Bauskas Domei un laikrakstam „Bauskas Dzīve". Tā mērķis ir atgādināt sabiedrībai par vides saudzēšanu un atkritumu šķirošanu.

 

Pulksteņa mehānisms tiek regulēts ar satelīta palīdzību. Laika pāreju no ziemas un vasaras laiku (un otrādi) pulkstenis regulē automātiski. Naktī pulkstenis ir izgaismots, tā papildinot naksnīgo Bauskas pilsētvidi, tajā pilnībā iekļaujoties.

 

Pulksteņa izvietošanas vieta tika izvēlēta ņemot vērā vairākus būtiskus ietekmējošus faktorus:

 • iedzīvotāju plūsmu;
 • transporta plūsmu;
 • tehniskās uzstādīšanas iespējas;
 • uzraudzības iespējas;
 • uzturēšanas iespējas.

 

Jāatzīmē, ka pulksteņa uzraudzība tiek veikta visu diennakti, izmantojot video novēršanas kameras.


Aicinām pilsētas iedzīvotājus izturēties saudzīgi un atbildīgi pret šo skaisto dāvanu!

|1 
PET izloze
Pirmās izlozes rezultāti
01.07.2010

1. jūlija izlozes rezultāti

 

Dāvanu karti no RIMI 30 Ls vērtībā ir ieguvušas:Veids Veiksminieces
1 PET Laura Kutra
2 Stikls Larisa Dorošenkova
3 Elektropreces Solveiga Gintere

 

Pirmā mēneša akcijas laikā savākts 1 m3 - 1.5 m3 PET pudeļu. Tas nozīmē, ka izlozē piedalījās ~ 1000 PET pudeles ar ievietotām zīmītēm.

Stikla tara – kopā aizpildītas 25 izlozes lapiņas. Savākti ~ 4.25 m3 stikla taras. Nests gan neliels apjoms, gan arī vienā reizē atvests 1.5 m3 stikla taras.


Elektropreces – kopā aizpildītas 44 izlozes lapiņas. Atnestas 73 elektropreces. Viens iedzīvotājs atnesis 6 elektropreces vienā reizē, 2 iedzīvotāji 5 elektropreces.

 

Visvairāk tika atnesti:

 • 15 radio aparāti;
 • 14 televizori;
 • 5 gludekļi;
 • 5 ledusskapji.

Pārstrādei tika nodoti arī - telefoni, pleijeri, tējkannas, putekļu sūcēji, fēni, mikroviļņu krāsnis, printeri u.c.

 

 
Atkritumu izvešana svētku dienās
14.06.2010

23.jūnijs - saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku.

24.jūnijs - brīvdiena.

25.jūnijs - saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku.

 

Bauskas pilsētā atkritumu izvešanas diena no 24. jūnija tie pārcelta uz piektdienu, 25.jūniju.

 

Rundāles novadā un Jelgavas novada Elejas pagastā atkritumu izvešanas diena tiek pārcelta no 24.jūnija:

 • uz 1.jūliju - privātmājām un klientiem ar neliela tilpuma konteineriem;
 • uz 23.jūniju - juridiskām personām un daudzdzīvokļu mājām ar liela tilpuma konteineriem.


Tālr. informācijai: 639 22713

|1 
Akcija visas vasaras garumā
Zaļā punkta šķirošanas maratons
02.06.2010

Triju vasaras mēnešu garumā SIA "Vides serviss" sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu veiks otrreizēji pārstrādājamu materiālu savākšanas akciju.

PET pudeles ar ievietotām zīmītēm, kurās norādīts vārds, uzvārds un telefona numurs, tiks vāktas gan dalīto atkritumu pieņešanas laukumā Biržu 8b, Bauskā, gan arī no dzeltenajiem konteineriem (dalīto atkritumu savākšanas punktiem).

SIA "Vides serviss" dalīto atkritumu savākšanas punktus, kuros izvietoti dzeltenie konteineri plastmasas un papīra iepakojumam, apkalpo šādās vietās:

 • Bauskas novadā,
 • Vecumnieku novada Misā un Beibežos,
 • Jelgavas novada Elejas pagastā.

Stikla tara un neizjauktas elektropreces tiks pieņemtas Biržu ielā 8b, Bauskā.

Veiksmīgākie iegūs dāvanu karti no lielveikala "Rimi" 30 latu vērtībā.
Izlozes datumi: 1. jūlijs, 29. jūlijs un 31. augusts

Tālr. informācijai 639 22713