VIDES SERVISS
Bauska

 
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 12.12.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Tehnisko projektu izstrāde daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai
Identifikācijas numurs: VS 2018/6
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.12.2018
Līguma izpildītājs: SIA “Renesco Pārvaldnieks”, Reģ.Nr.40103741484
Līgumcena: EUR 21708.50 (divdesmit viens tūkstotisseptiņsimt astoņi euro un 50 centi)
PVN 21% EUR 4558.79 (četri tūkstošipiecsimt piecdesmit astoņi euro un 79 centi)
Kopā ar PVN EUR 26267.00 (divdesmit seši tūkstošidivsimt sešdesmit septiņi euro un 00 centi)
Pielikumi: Lemums 2018_6doc.pdf Ligums _Vitolu2.pdf Ligums_ Salatu 33.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 12.10.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Tehnisko projektu izstrāde daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/6
Paredzamā līgumcena: 41 999  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Vītolu ielā 2 un Salātu ielā 33, Bauskā
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 180 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: Larisa Vilka, tālr. 26574358, larisa@videsserviss.lv
Pielikumi: Liguma projekts.docx nolikums2018_6_2doc.doc Jautajumi_atbildes.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 13.08.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Vienas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2018/5
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2018
Līguma izpildītājs: SIA “UNIMOTORS LATVIA”, Reģ.Nr40003889644
Līgumcena: EUR 134800.00 (simtu trīsdesmit četri tūkstošiastoņsimt euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 28308.00 (divdesmit astoņi tūkstošitrīssimt astoņi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 163108.00 (simtu sešdesmit trīs tūkstošisimtu astoņi euro un 00 centi)
Pielikumi: Ligums 2018_5.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 15.06.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Vienas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/5
Paredzamā līgumcena:  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: Raimonds Bitins, tālr. 29230191, raimonds.bitins@videsserviss.lv
Pielikumi: Nolikums VS 2018_5.doc Finanšu piedāvājums.docx Pieteikums dalībai.docx Atbilde - tehniskā spec..docx Iepirkuma zinojums 2018_5_2.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 02.05.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Pārvietojamo BIO tualešu kabīņu piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2018/4
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.05.2018
Līguma izpildītājs: SIA "ANIKO"
Līgumcena: EUR 18450.00 (astoņpadsmit tūkstošičetrsimt piecdesmit euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 3874.00 (trīs tūkstošiastoņsimt septiņdesmit četri euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 22324.00 (divdesmit divi tūkstošitrīssimt divdesmit četri euro un 00 centi)
Pielikumi: ligums 2018_4.pdf Protokols_3_2018_4.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 18.04.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Pārvietojamo BIO tualešu kabīņu piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/4
Paredzamā līgumcena: 41 999 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20 kalendārās dienas (divdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: Larisa Vilka, tālr. 26574358, larisa@videsserviss.lv
Pielikumi: nolikums2018_4.doc
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 03.04.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Divu peldošu strūklaku iegāde un uzstādīšana Bauskas pilsētā
Identifikācijas numurs: VS 2018/3
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.04.2018
Līguma izpildītājs: SIA “Alvita Strūklakas”,
Līgumcena: EUR 18200.00 (astoņpadsmit tūkstošidivsimt euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 3822.00 (trīs tūkstošiastoņsimt divdesmit divi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 22022.00 (divdesmit divi tūkstošidivdesmit divi euro un 00 centi)
Pielikumi: ligums 2018_3.pdf Protokols_3_2018_3.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 21.03.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2018/2
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.03.2018
Līguma izpildītājs: SIA “Anna Assistance”
Līgumcena: EUR 24750.00 (divdesmit četri tūkstošiseptiņsimt piecdesmit euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 5197.00 (pieci tūkstošisimtu deviņdesmit septiņi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 29947.00 (divdesmit deviņi tūkstošideviņsimt četrudesmit septiņi euro un 00 centi)
Pielikumi: Protokols_3_2018_2.pdf Ligums 2018_2.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 15.03.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Divu peldošu strūklaku iegāde un uzstādīšana Bauskas pilsētā
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/3
Paredzamā līgumcena: 41 999 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 80 dienas no līguma parakstīšanas datuma
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: Larisa Vilka, tālr. 26574358, larisa@videsserviss.lv
Pielikumi: nolikums2018_3.doc
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 09.03.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Jaunas radio vadāmās nogāžu pļaujmašīnas piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/2
Paredzamā līgumcena: 41 999 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, Bauskas novads, LV-390
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: Larisa Vilka, tālr. 26574358, larisa@videsserviss.lv
Pielikumi: Nolikums-2018_2.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 06.02.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Lietotas kravas automašīnas - pašizgāzēja ar manipulatoru piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2018/1
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2018
Līguma izpildītājs: SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”
Līgumcena: EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 3150.00 (trīs tūkstošisimtu piecdesmit euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 18150.00 (astoņpadsmit tūkstošisimtu piecdesmit euro un 00 centi)
Pielikumi: Protokols_3_2018_1.pdf Ligums 2018_1.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 08.01.2018
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Lietotas kravas automašīnas - pašizgāzēja ar manipulatoru piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2018/1
Paredzamā līgumcena: 25000 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 kalendārās dienas (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Nolikums_VS2018_1.pdf
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 11.09.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Betona bruģakmens
Identifikācijas numurs: VS 2017/7
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.09.2017
Līguma izpildītājs: Komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt Iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta piecpadsmito daļu, jo pretendenta, kas atbilst nolikuma prasībām un kam būtu jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības, iesniegtā Finanšu piedāvājuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžetā plānotos finanšu līdzekļus.
Pielikumi: Vides_serviss_Lemums_2017_7.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 30.08.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Betona bruģakmens
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/7
Paredzamā līgumcena: 41 999,00 EUR (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Iepirkums-VS2017-7-nolikums_2017.pdf
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 29.08.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Betona bruģakmens
Identifikācijas numurs: VS 2017/6
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2017
Līguma izpildītājs: Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar to, ka nepieciešams veikt labojumus tehniskajā specifikācijā
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 23.08.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Betona bruģakmens
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/6
Paredzamā līgumcena: 41 999,00 EUR (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Nolikums_VS2017_6.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 29.05.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2017/5
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.05.2017
Līguma izpildītājs: SIA “Kvintets M” , Reģ.Nr.43603027515
Līgumcena: EUR 40000.00 (četrudesmit tūkstoši euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 8400.00 (astoņi tūkstošičetrsimt euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 48400.00 (četrudesmit astoņi tūkstošičetrsimt euro un 00 centi)
Pielikumi: Iekraveja piegade 2017_5.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 12.05.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Viena lietota rotējoša teleskopiska iekrāvēja piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/5
Paredzamā līgumcena: 41999.00 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV 3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Viena-lietota-rotejosa-teleskopiska-iekraveja-piegade-nolikums-2017_5.doc Lemums 2017_5.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 03.05.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Metāla solu izgatavošana un piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2017/4
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.05.2017
Līguma izpildītājs: UAB "BIPA", Reģ.nr. 134282073
Līgumcena: EUR 21775.00 (divdesmit viens tūkstotisseptiņsimt septiņdesmit pieci euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 0.00 (nulle euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 21775.00 (divdesmit viens tūkstotisseptiņsimt septiņdesmit pieci euro un 00 centi)
Pielikumi: Protokols_metala-soli-3_2017.pdf Ligums metala solu piegade.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 18.04.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Vienas lietotas komunālās tehnikas piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2017/3
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.04.2017
Līguma izpildītājs: UAB ALWARK, Reģ.Nr.300638080
Līgumcena: EUR 18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 0.00 (nulle euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 18000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)
Pielikumi: Lemums-komunalas-tehnikas-piegade-2017_3.pdf Līgums UAB ALWARK.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 12.04.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Divu jaunu komunālo darbu veikšanai paredzēto traktoru piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2017/2
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.04.2017
Līguma izpildītājs: SIA ARME, Reģ.Nr.40003814527
Līgumcena: EUR 63000.00 (sešdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 13230.00 (trīspadsmit tūkstošidivsimt trīsdesmit euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 76230.00 (septiņdesmit seši tūkstošidivsimt trīsdesmit euro un 00 centi)
Pielikumi: Iepirkuma-zinojums--traktoru-iegade-2017.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 11.04.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Metāla solu izgatavošana un piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/4
Paredzamā līgumcena: līdz 41 999 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV 3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Nolikums-2017_4-Metala-soli-2017.doc Rasejums-metala-soli-2017.JPG Atbildes-metala-soli-2017.docx Skice-2-metala-soli-2017.png Atbildes-2-metala-soli-2017.docx
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 27.03.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Vienas lietotas komunālās tehnikas piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/3
Paredzamā līgumcena: līdz 41 999 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV 3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: nolikums-lietotu-komunalo-tehniku-2017.doc
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 21.03.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Divu jaunu komunālo darbu veikšanai paredzēto traktoru piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/2
Paredzamā līgumcena:  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV 3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60(sešdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Nolikums-divu-traktoru-iegade-marts-2017.doc
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 02.02.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Lietota specializēta sadzīves atkritumu savākšanas automašīna
Identifikācijas numurs: VS 2017/1
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.02.2017
Līguma izpildītājs: Orange Truck Service SIA
Līgumcena: EUR 41900.00 (četrudesmit viens tūkstotisdeviņsimt euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 8799.00 (astoņi tūkstošiseptiņsimt deviņdesmit deviņi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 50699.00 (piecdesmit tūkstošisešsimt deviņdesmit deviņi euro un 00 centi)
Pielikumi: Lemums.pdf Ligums2017.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 19.01.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Lietota specializēta sadzīves atkritumu savākšanas automašīna
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2017/1
Paredzamā līgumcena: 41 999 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8B, Bauska, LV-3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: nolikums-atkritumu-automašīnas-piegade-2017.doc
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 10.01.2017
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Bēniņu pārseguma siltināšana un laipu ierīkošana Salātu ielā 14, Bauskā
Identifikācijas numurs: VS 2016/3
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.01.2017
Līguma izpildītājs: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo piedāvājums, kas komisijas locekļu kopvērtējumā tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko, pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Pielikumi: lemums-10.01.2017.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 02.12.2016
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Bēniņu pārseguma siltināšana un laipu ierīkošana Salātu ielā 14, Bauskā
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2016/3
Paredzamā līgumcena:  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Salātu iela 14, Bauska
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: laipasnosaukums.pdf nolikums2016_3.pdf Pielikums, 1, 2.docx
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 20.10.2016
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Lietota universālā iekrāvēja piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2016/2
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.10.2016
Līguma izpildītājs: SIA „Stats Serviss”, Reģ.Nr.40003711680, Kroņu iela 13a, Rīga –LV1084
Līgumcena: EUR 24900.00 (divdesmit četri tūkstošideviņsimt euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 5229.00 (pieci tūkstošidivsimt divdesmit deviņi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 30129.00 (trīsdesmit tūkstošisimtu divdesmit deviņi euro un 00 centi)
Pielikumi: lemums-20.10.2016.pdf ligums-20.10.2016.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 14.09.2016
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Lietota universālā iekrāvēja piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2016/2
Paredzamā līgumcena: līdz 41 999 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Bauskas pilsēta
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 1 mēnesim
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: nolikums2016_2.doc
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 02.09.2016
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Dūmvadu, apkures ierīču un ventilācijas kanālu apkope, remonts un ierīkošana
Identifikācijas numurs: VS 2016/1
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.09.2016
Līguma izpildītājs: Bauskas Ugunsdzēsēju biedrība, Reģ. Nr. 40008068321
Līgumcena: EUR 41999.00 (četrudesmit viens tūkstotisdeviņsimt deviņdesmit deviņi euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 8819.79 (astoņi tūkstošiastoņsimt deviņpadsmit euro un 79 centi)
Kopā ar PVN EUR 50818.79 (piecdesmit tūkstošiastoņsimt astoņpadsmit euro un 79 centi)
Pielikumi: Iepirkuma-lemums-2016-09.pdf BUB_iepirkums_VS2016_1.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 16.08.2016
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Dūmvadu, apkures ierīču un ventilācijas kanālu apkope, remonts un ierīkošana
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2016/1
Paredzamā līgumcena: 41 999 (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Bauskas pilsēta
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Iepirkuma-nolikums-2016-1.doc
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 01.10.2015
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Jauna komunālo darbu veikšanai paredzētā traktora piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2015/1
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2015
Līguma izpildītājs: AS ” Ferrus”, Reģ. Nr. 40003444852, Gramzdas ielā 90, Rīgā, LV -1029
Līgumcena: EUR 41950.00 (četrudesmit viens tūkstotisdeviņsimt piecdesmit euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 8809.50 (astoņi tūkstošiastoņsimt deviņi euro un 50 centi)
Kopā ar PVN EUR 50759.50 (piecdesmit tūkstošiseptiņsimt piecdesmit deviņi euro un 50 centi)
Pielikumi: Iepirkuma_ligums_traktors_2015.pdf Lemums-par-traktora-piegadataju-02.10.2015.pdf
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 15.09.2015
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Jauna komunālo darbu veikšanai paredzētā traktora piegāde
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2015/1
Paredzamā līgumcena: EUR 41 999  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 8b, Bauska, LV 3901
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Iepirkums_VS2015_1_15.09.2015.doc
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 06.03.2015
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 20, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Identifikācijas numurs: VS 2014/4 ERAF
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.03.2015
Līguma izpildītājs: SIA "Benson Industry" 4360303352, Mazā Salātu iela 4-6, Bauska, Latvija, LV-3901
Līgumcena: EUR 293329.71 (divsimt deviņdesmit trīs tūkstošitrīssimt divdesmit deviņi euro un 71 cents)
PVN 21% EUR 61599.24 (sešdesmit viens tūkstotispiecsimt deviņdesmit deviņi euro un 24 centi)
Kopā ar PVN EUR 354928.95 (trīssimt piecdesmit četri tūkstošideviņsimt divdesmit astoņi euro un 95 centi)
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 26.02.2015
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Identifikācijas numurs: VS 2014/3 ERAF
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.02.2015
Līguma izpildītājs: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 22.12.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2014/3 ERAF
Paredzamā līgumcena: - (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 10, Bauska
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 11.septembris
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: B10_atbilde uz jaut.pdf Ekas_energoaudita-birzu 10.pdf Fotofiksacijas__Pielikums_Nr.1.pdf apsekosanas_.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12..dwg Bauska_birzu_10_25.12.12_1.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_2.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_3.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_4.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_5.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_6.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_7.pdf buvdarbu organiz.pdf Apraksts_birzu10_bauska.pdf 1_GALA_Nolikums VS_Birzu 10_18 12 2014 (1).doc Biržu iela 10_Tehniskā specifikācija_Gala.xls
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 22.12.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 20, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2014/4 ERAF
Paredzamā līgumcena:  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Salātu iela 20, Bauska
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 11.septembris
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: 2 SPEC SALĀTU 20 - 18.09.2014-GALA.xlsx Apkopojuma dati Salatu 20.doc 1 Nolikums _GALA_ VS_Salatu 20_04.02.2015.doc atbilde uz jaut_2.pdf EA_Salatu20_v1.0.DOC Paskaidrojuma raksts Salatu 20.doc Proj uzdevums Salatu 20.doc Salatu-20_visp.norad..doc SALATU20_APKURE_avk-1.pdf SALATU20_APKURE_avk-2.pdf SALATU20_APKURE_avk-3.pdf SALATU20_APKURE_avk-5.pdf SALATU20_APKURE_avk-6.pdf SALATU20_APKURE_avk-7.pdf SALATU20_APKURE_avk-8.pdf SALATU20_APKURE_avk-9.pdf SALATU20_APKURE_avk-10.1.pdf SALATU20_APKURE_avk-11.1.pdf SALATU20_APKURE_avk-12.1.pdf Titullapa Salatu 20 Bauska.doc TS saturs Salatu 20 Bauska.doc UK apjomi Salatu 20.xls Apkopojuma dati Salatu 20.doc APSEKOJUMS_Foto_Salatu20.pdf APSEKOJUMS_SALATU20_VAS-1.pdf APSEKOJUMS_SALATU20_VAS-2.pdf APSEKOJUMS_SALATU20_VAS-3.pdf APSEKOJUMS_SALATU20_VAS-4.pdf APSEKOJUMS_SALATU20_VAS-5.pdf APSEKOJUMSAtzinums_Salatu20.pdf EA_Salatu20_v1.3.pdf Pask raksts_Salatu20.pdf Salatu_20_VR_AR-1_LODZIJA.pdf Salatu_20_VR_AR-1.pdf Salatu_20_VR_AR-2.SILTINAJUMS.pdf Salatu_20_VR_AR-3.pdf Salatu_20_VR_AR-4.pdf Salatu_20_VR_AR-5_1.STAVS.pdf Salatu_20_VR_AR-5_2-5.STAVS.pdf Salatu_20_VR_AR-7_BENINI.pdf Salatu_20_VR_AR-8_GRIEZUMI.pdf Salatu_20_VR_AR-9_FASADES.pdf Salatu_20_VR_AR-10_COKOLS.pdf Salatu_20_VR_AR-10_LODZIJAS.MARGA.pdf Salatu_20_VR_AR-12_PARAPETS.pdf Salatu_20_VR_AR-13_JUMTS.pdf Salatu_20_VR_AR-14_JUMTS.PALODZE.pdf Salatu_20_VR_AR-15_GALA.SIENA1.pdf Salatu_20_VR_AR-16_GALA.SIENA2.pdf Salatu_20_VR_AR-18_PAGRABS.pdf Salatu_20_VR_AR-19_SIENAS.IZLIDZINASANA.pdf Salatu_20_VR_AR-20_AILAS.PASTIPRINASANA.pdf Salatu_20_VR_AR-20_SIENAS.PASTIPRINASANA.pdf Salatu_20_VR_AR-22_DIBELI.pdf Salatu_20_VR_AR-23_kategorijas.pdf Salatu_20_VR_AR-24_LOGI.pdf Salatu_20_VR_AR-25_KAPNU.TELPA1.pdf Salatu_20_VR_AR-26_KAPNU.TELPA2.pdf Salatu_20_VR_AR-27_DOP.pdf
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 15.08.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Identifikācijas numurs: VS 2014/2 ERAF
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.08.2014
Līguma izpildītājs: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 07.07.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2014/2 ERAF
Paredzamā līgumcena: līdz EUR 200 000  (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 10, Bauska
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 200 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu - 01.07.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Identifikācijas numurs: VS 2014/1 ERAF
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.07.2014
Līguma izpildītājs: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.
Informatīvais paziņojums par iepirkumu - 26.05.2014
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Biržu ielā 10, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Paredzamais iepirkums: Saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko specifikāciju
Identifikācijas numurs: VS 2014/1 ERAF
Paredzamā līgumcena: - (bez PVN 21%)
Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta: Biržu iela 10, Bauska
Paredzamais līguma izpildes termiņš: Saskaņā ar nolikumu, 200 kalendārās dienas
Kontaktpersona informācijas saņemšanai: , tālr. ,
Pielikumi: Nolikums VS_Birzu 10_21.05.2014.doc Biržu iela 10_Tehniskā specifikācija.xls Ekas_energoaudita-birzu 10.pdf Fotofiksacijas__Pielikums_Nr.1.pdf apsekosanas_.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12..dwg Bauska_birzu_10_25.12.12_1.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_2.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_3.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_4.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_5.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_6.pdf Bauska_birzu_10_25.12.12_7.pdf buvdarbu organiz.pdf Apraksts_birzu10_bauska.pdf
Paziņojums par iepirkuma līguma noslēgšanu - 20.08.2013
Pasūtītājs: SIA Vides serviss, Salātu iela 7a, Bauska, LV 3901
Iepirkuma priekšmets: Vienas specializētas sadzīves atkritumu savākšanas automašīnas piegāde
Identifikācijas numurs: VS 2018/5
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.08.2013
Līguma izpildītājs: SIA “UNIMOTORS LATVIA”, Reģ.Nr40003889644
Līgumcena: EUR 134800.00 (simtu trīsdesmit četri tūkstošiastoņsimt euro un 00 centi)
PVN 21% EUR 28308.00 (divdesmit astoņi tūkstošitrīssimt astoņi euro un 00 centi)
Kopā ar PVN EUR 163108.00 (simtu sešdesmit trīs tūkstošisimtu astoņi euro un 00 centi)