VIDES SERVISS
Bauska


SIA Vides serviss Kustamās mantas pārdošana izsole.
12.09.2019

SIA "VIDES SERVISS" 2019. gada 26.septembrī plkst. 10.00 SIA "VIDES SERVISS" biroja telpās, Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz sabiedrībai piederošo kustamo mantu. Izsolē tiks piedāvātas 13 tehnikas vienības.

Ar izsoles noteikumiem un tehnikas sarakstu var iepazīties atverot zemāk uzrādīto saiti.

Izsoles noteikumi.

Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
20.06.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/6
Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Paziņojuma publicēšanas datums - 20.06.2019.g.
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23506

 

Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
13.05.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/5
Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Paziņojuma publicēšanas datums - 13.05.2019.g.
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21376

 

Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi ”infrastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība
17.04.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/4

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 17.04.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 

 

Viena jauna asfalta termokonteinera piegāde
07.03.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/3

Iepirkuma procedūra -Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums - 07.03.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17978

 

 

 

 

 

Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
25.02.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/2

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 25.02.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17566

 
Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi ”infrastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība
22.02.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/1

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 22.02.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17354