VIDES SERVISS
Bauska


Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
20.06.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/6
Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Paziņojuma publicēšanas datums - 20.06.2019.g.
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23506

 

Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
13.05.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/5
Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Paziņojuma publicēšanas datums - 13.05.2019.g.
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/21376

 

Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi ”infrastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība
17.04.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/4

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 17.04.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 

 

Viena jauna asfalta termokonteinera piegāde
07.03.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/3

Iepirkuma procedūra -Atklāts konkurss

Paziņojuma publicēšanas datums - 07.03.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17978

 

 

 

 

 

Daudzdzīvokļu ēku tehnisko projektu un tehniskās dokumentācijas izstrāde ēku atjaunošanai / siltināšanai un iesniegšanai apstiprināšanai ALTUM
25.02.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/2

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 25.02.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17566

 
Būvprojekta izstrāde sadzīves atkritumu poligona “Grantiņi ”infrastruktūras attīstībai un būvdarbu autoruzraudzība
22.02.2019

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VS2019/1

Iepirkuma procedūra - Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Paziņojuma publicēšanas datums - 22.02.2019.g.

Ar iepirkuma dokumentāciju var  iepazīties:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17354