VIDES SERVISS
Bauska


 

 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam, publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība publisko šādu informāciju: 

 

Nr. p.k. Publiskojamā informācija Dokumenti Informācija aktualizēta
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids 

Stratēģiskie mērķi un darbības veidi

Lēmums par pašvaldības līdzdalību SIA "Vides serviss" 28.07.2016.

2020. gada darbības plāns

2019. gada darbības plāns

2019. gada investīciju plāns

2018. gada darbības plāns

2018. gada investīciju plāns

 

 

 

 

2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

SIA "Vides serviss" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016-2020

 SIA "Vides serviss" atskaite 2016

SIA "Vides serviss" atskaite 2017

SIA "Vides serviss" atskaite 2018

SIA "Vides serviss" atskaite 2019

SIA "Vides serviss" atskaite 2020

23.08.2017.

25.03.2019.

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

2017. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

2018. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

2019. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

08.02.2018.

26.03.2019.

 

22.04.2020.

4.  Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Saņemtā dotācija no Bauskas novada pašvaldības 2017. gadā
Saņemtā dotācija no Bauskas novada pašvaldības 2018. gadā

Saņemtā dotācija no Bauskas novada pašvaldības 2019. gadā

26.02.2018.

26.03.2019.

 

20,04.2020.

5.

Atalgojuma politikas principi

SIA "Vides serviss" atalgojuma politikas principi

 

 SIA "Vides serviss" darba samaksa

09.10.2017.

12.02.2018.

6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība SIA „Vides serviss" neveic ziedošanu (dāvināšanu). 08.02.2018.
7. Neauditēti starpperiodu pārskati

2017. gada I. ceturkšņa pārskats

2017. gada II. ceturkšņa pārskats

 2017. gada III. ceturkšņa pārskats

2018. gada I. ceturkšņa pārskats

2018. gada II. ceturkšņa pārskats

2018. gada III. ceturkšņa pārskats

2018. gada IV. ceturkšņa pārskats

 2019. pirmā pusgada pārskats

2019. gada janvāris-oktobris

2020. gada janvāris septembris

23.08.2017.

09.10.2017.

08.02.2018.

29.03.2018.

30.09.2018.

08.02.2019

14.05.2019

 

       
8. Auditēts gada pārskats

SIA "Vides serviss" 2016. gada pārskats

2017. gada PĀRSKATS

2018. gada auditēts PĀRSKATS

2019. gada auditētais PĀRSKATS

2020. gada auditētais PĀRSKATS

 

29.08.2018.

25.03.2019.

9. Informācija par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalību citās kapitālsabiedrībās)

Bauskas novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „Vides serviss".

SIA "Vides serviss" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības vēsture

SIA "Vides serviss"statūti

 

08.02.2018.
10. Informācija par organizatorisko struktūru  SIA "Vides serviss" struktūra 09.10.2017.
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  2017. gadā SIA "Vides serviss" nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus). 08.02.2018.
12. Informācija par iepirkumiem  SIA "Vides serviss" iepirkumi

 

13. Informācija par valdes locekļiem: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem

Valdes loceklis - Uģis Saukums

Pilvaru termiņš 10.12.2019.- 9.12.2024.

05.10.2020.
14. SIA Vides serviss Privātuma politika  SIA Vides serviss Privātuma politika  29.08.2018