VIDES SERVISS
Bauska


 

SIA "VIDES SERVISS"
Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Tālr. 639 60613
Fakss 639 60614
E-pasts: pasts@videsserviss.lv

Vienotais reģ. Nr. LV 43603000807


Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22

Konta nr.: LV55 HABA 0551 0290 0047 5

 

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Konta nr.: LV86 UNLA 0050 0163 2178 4

 

Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22

Konta nr.: LV47 PARX 0012 4621 5000 1Atkritumu apsaimniekošana

 

Norēķini, līgumu slēgšana,

atkritumu izvešanas grafika maiņa

 639 60737

E-pasts: info@videsserviss.lv

 

Atkritumu izvešanas ārpuskārtas pieteikšana, atteikšana

 

 639 22713

   

 

 

 Namu pārvaldīšana

Klientu daļa

Tālr.: 639 60657

Mob.: 29363655

E-pasts: nami@videsserviss.lv

 

Bojājumu pieteikšana darba laikā

Tālr.: 639 60656

Mob.: 295 49225

Ārpus darba laika (24h)

Tālr.: 639 22713

Mob.: 283 71865

 

Kapu pārzines

 

Bauskas Jaunie Kapi - kapsētas pārzine - Inuta Gruzda, mob. 25712114 

Bauskas Vecie kapi, Plosta kapi - kapsētas pārzine - Ilga Burka, mob. 29115106   

Šarlotes kapi, kapsētas pārzine - Anita Ķibilde Martirosjana, mob. 25712904