VIDES SERVISS
Bauska

Pieteikums līguma slēgšanai
Līguma veids  Privātpersona Juridiska persona
Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Rēķinu saņemšanas adrese
Biroja tālrunis
Fakss
E-pasts
Bankas nosaukums
Bankas kods - SWIFT
Konta numurs - IBAN
Pilnvarotās personas Vārds, Uzvārds
Pilnvarotās personas amats
Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds
Kontaktpersonas tālrunis
Kontaktpersonas e-pasts
Konteinera atrašanās adrese
Konteineru skaits
Konteinera veids   240 L 1100 L
Vēlamais izvešanas biežums   1 reizi nedēļā
 1 reizi 2 nedēļās
 2 reizes mēnesī
 1 reizi mēnesī
 1 reizi 2 mēnešos
 
Pievienot papildus adresi
Citu sadzīves atkritumu savākšana Izlietotais iepakojums
Videi kaitīgie atkritumi
Nestandarta atkritumi, būvgruži
Papildus informācija, komentāri
Drošības kods
Ierakstiet drošības kodu šeit
Nosūtīt pieteikumu