VIDES SERVISS
Bauska


No 2018. gada 1. janvāra palielināsies maksa par atkritumu izvešanu
05.12.2017

Informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa palielināšanos, no 2018. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Bauskas novadā.  


Dabas resursu nodoklis no 2018. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 25 uz EUR 35 par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu poligonā.

 

Tā rezultātā ar 2018. gada 1. janvāri SIA «Vides serviss» stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - EUR 19,13 (ar PVN) par vienu kubikmetru (līdz 31.12.2017. - 18,30 EUR/m3).

 

Jaunā maksa tika apstiprināta ar Bauskas novada domes sēdes 2017. gada 30. novembra lēmumu.

 

KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR ATKRITUMU IZVEŠANU?

 

 

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri juridiskām personām par savlaicīgu rēķinu neapmaksāšanu, tiks piemēroti nokavējuma procenti
21.01.2016

Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas nodaļas līguma "Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" nosacījumiem: sākot ar 2016.gada 1.janvāri, juridiskām personām tiks uzsākta nokavējuma procentu piemērošana - 0.5% apmērā par katru nokavēto rēķina neapmaksāšanas dienu, ja pasūtītājs nebūs apmaksājis 2 rēķinus pēc kārtas līgumā noteiktajā termiņā (un pasūtītājs nav atsevišķi vienojies par rēķina apmaksas termiņa pagarināšanu). 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā
 

2010. gada Bauskas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Par atkritumu apsaimniekošanu" nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu. Atkritumu apsaimniekošanu visā Bauskas novadā veic SIA "Vides serviss".


Ja Jūsu apsaimniekošanā esošajam īpašumam vēl nav konteinera atkritumu savākšanai, aicinām noslēgt līgumu.

 

Līguma pieteikumu iespējams aizpildīt šeit vai SIA „Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, tālr. informācijai 639 60737.

 

Pakalpojumu cenas
 

Pamatojoties uz dabas resursa nodokļa palielinājumu, 2017. gada 30. novembrī Bauskas novada dome apstiprināja jauno SIA "Vides serviss" atkritumu apsaimniekošanas tarifu Bauskas novada administratīvajai teritorijai, kas no 2018. gada 1. janvāra būs 19,13 EUR par vienu kubikmetru atkritumu.

 

Cena EUR / m3

(līdz 31.12.2017.)

Cena EUR / m3

(no 01.01.2018.)

 

 18,30 EUR (ar PVN) 

 

19,13 EUR (ar PVN)

 

Visiem klientiem atkritumu konteineri lietošanā tiek nodoti bez maksas!

 Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta katru mēnesi pēc faktiski izvestā atkritumu daudzuma. 

 

 

Konteinera tilpums

 

0.24 m³

1.1 m³

Konteineru veidi

mazais konteiners

lielais konteiners

 

Izmanto

Privātmājas,
nelieli uzņēmumi

Daudzdzīvokļu mājas, 
uzņēmumi un iestādes

 

1 izvešanas reizes
maksa (ar PVN 21%)

 

EUR 4,39

(līdz 31.12.2017.)

4,59 EUR 

(no 01.01.2018.)

EUR 20,12

(līdz 31.12.2017.)

21,04 EUR

(no 01.01.2018.)

Klientu ievērībai
 
  • Grafikā norādītajās dienās atkritumu konteiners ir jānovieto ārpus sētas, ērti pieejamā vietā līdz plkst. 8:00
  • Ja atkritumu daudzums nav tik liels kā paredzēts, lūdzam mainīt atkritumu izvešanas grafiku, jo katrs brauciens uz līgumā norādīto adresi var tikt ieskaitīts Jūsu rēķinā
  • Atkritumu izvešanai jābūt ne retāk kā 6 reizes gadā, ja lietošanā bez maksas ir nodots SIA "Vides serviss" konteiners
  • Nepieļaut atkritumu blietēšanu konteineros!
  • Mainīt atkritumu izvešanas grafiku Jūs varat, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Papildu atkritumu apjoma savākšana
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkritumu konteineram ar paceltu vāku tiek novērtēts papildu apjoms, par kuru jāveic papildu samaksa.


Regulāri veidojoties atkritumu papildu apjomam, lūdzam veikt atkritumu apkalpošanas grafika regularitātes maiņu, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Atkritumu izvešanas ārpuskārtas pieteikšana, atteikšana (zvans jāveic vismaz vienu darba dienu iepriekš), tālr. 639 22713.

Ieteikumi izvešanas biežuma plānošanai
 

Bauskas pilsētā 1 iedzīvotājs mēneša laikā rada vidēji 0.1 m³ sadzīves atkritumu.

Pēc apkalpojamo iedzīvotāju skaita var aprēķināt aptuveno nepieciešamo izvešanas biežumu.

 

 

4 cilvēku ģimene

Patēriņa paradumi

Ieteicamais izvešanas biežums, 0.24 m³ konteineram

 

Regulāri iepērkas, atkritumus 
nekompostē, šķiro minimāli

 

1 reizi 2 nedēļās

 

Iepērkas un izmanto pašu audzētus produktus, kompostē un šķiro


1 reizi mēnesī