VIDES SERVISS
Eiro kalkulators
LVL
EUR


Ar 2017.gada 1.martu palielināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs
01.02.2017

Jau informējām, ka, sakarā ar dabas resursa nodokļa palielināšanos no 12 EUR/tonnā līdz 25 EUR/tonnā, ar š.g. janvāri par 15,73 EUR/tonnā ir palielinājusies maksa par atkritumu glabāšanu poligonā.

Pamatojoties uz nodokļa palielinājumu, 2017. gada 26. janvārī Bauskas novada dome apstiprināja jauno SIA "Vides serviss" atkritumu apsaimniekošanas tarifu Bauskas novada administratīvajai teritorijai, kas, sākot ar 2017. gada 1. martu būs 15,12 EUR/m³/BEZ PVN/

(ar PVN 18.30 EUR/m³). 

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri juridiskām personām par savlaicīgu rēķinu neapmaksāšanu, tiks piemēroti nokavējuma procenti
21.01.2016

Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas nodaļas līguma "Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" nosacījumiem: sākot ar 2016.gada 1.janvāri, juridiskām personām tiks uzsākta nokavējuma procentu piemērošana - 0.5% apmērā par katru nokavēto rēķina neapmaksāšanas dienu, ja pasūtītājs nebūs apmaksājis 2 rēķinus pēc kārtas līgumā noteiktajā termiņā (un pasūtītājs nav atsevišķi vienojies par rēķina apmaksas termiņa pagarināšanu). 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā
 

2010. gada Bauskas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Par atkritumu apsaimniekošanu" nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu. Atkritumu apsaimniekošanu visā Bauskas novadā veic SIA "Vides serviss".


Ja Jūsu apsaimniekošanā esošajam īpašumam vēl nav konteinera atkritumu savākšanai, aicinām noslēgt līgumu.

 

Līguma pieteikumu iespējams aizpildīt šeit vai SIA „Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, tālr. informācijai 639 60737.

 

Pakalpojumu cenas
 

Pamatojoties uz nodokļa palielinājumu, 2017. gada 26. janvārī Bauskas novada dome apstiprināja jauno SIA "Vides serviss" atkritumu apsaimniekošanas tarifu Bauskas novada administratīvajai teritorijai, kas, sākot ar 2017. gada 1. martu būs 15,12 EUR/m³/BEZ PVN/ (ar PVN 18.30 EUR/m³). 

 

Cena EUR / 1 m3

PIRMS

Cena EUR / 1 m3

(sākot ar 01.03.2017)

13,10 (bez PVN)

 15,85 EUR (ar PVN) 

15,12 EUR (bez PVN)

18,30 EUR (ar PVN)

 

Visiem klientiem atkritumu konteineri lietošanā tiek nodoti bez maksas!

 

Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta katru mēnesi pēc faktiski izvestā atkritumu daudzuma. 

 

 

Konteinera tilpums

 

0.24 m³

1.1 m³

Konteineru veidi

mazais konteiners

lielais konteiners

 

Izmanto

Privātmājas,
nelieli uzņēmumi

Daudzdzīvokļu mājas, 
komersanti un iestādes

 

1 izvešanas reizes
maksa, ar PVN 21%

 

EUR 3,80 (PIRMS)

4,39 EUR 

EUR 17,44 (PIRMS)

20,12 EUR

Klientu ievērībai
 
  • Grafikā norādītajās dienās atkritumu konteiners ir jānovieto ārpus sētas, ērti pieejamā vietā līdz plkst. 8:00
  • Ja atkritumu daudzums nav tik liels kā paredzēts, lūdzam mainīt atkritumu izvešanas grafiku, jo katrs brauciens uz līgumā norādīto adresi var tikt ieskaitīts Jūsu rēķinā
  • Atkritumu izvešanai jābūt ne retāk kā 6 reizes gadā, ja lietošanā bez maksas ir nodots SIA "Vides serviss" konteiners
  • Nepieļaut atkritumu blietēšanu konteineros!
  • Mainīt atkritumu izvešanas grafiku Jūs varat, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Papildu atkritumu apjoma savākšana
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkritumu konteineram ar paceltu vāku tiek novērtēts papildu apjoms, par kuru jāveic papildu samaksa.


Regulāri veidojoties atkritumu papildu apjomam, lūdzam veikt atkritumu apkalpošanas grafika regularitātes maiņu, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Atkritumu izvešanas ārpuskārtas pieteikšana, atteikšana (zvans jāveic vismaz vienu darba dienu iepriekš), tālr. 639 22713.

Ieteikumi izvešanas biežuma plānošanai
 

Bauskas pilsētā 1 iedzīvotājs mēneša laikā rada vidēji 0.1 m³ sadzīves atkritumu.

Pēc apkalpojamo iedzīvotāju skaita var aprēķināt aptuveno nepieciešamo izvešanas biežumu.

 

 

4 cilvēku ģimene

Patēriņa paradumi

Ieteicamais izvešanas biežums, 0.24 m³ konteineram

 

Regulāri iepērkas, atkritumus 
nekompostē, šķiro minimāli

 

1 reizi 2 nedēļās

 

Iepērkas un izmanto pašu audzētus produktus, kompostē un šķiro


1 reizi mēnesī