VIDES SERVISS
Eiro kalkulators
LVL
EUR


|2 
 
 

 

 

Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana Bauskā uzsākta 2003.g. pēc PHARE ACCESS 2000 projekta realizācijas.

 

SIA "Vides serviss" ir saņēmis atbilstošas atļaujas sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai savā darbības reģionā.

Iedzīvotājiem
 

Iedzīvotāji bez maksas videi kaitīgās preces var nodot:

  • dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā;
  • uzņēmuma un pašvaldības rīkotajās izbraukuma akcijās, aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā, kā arī laikrakstos "Bauskas Novada Vēstis" un "Bauskas Dzīve".

Bez maksas tiek pieņemtas neizjauktas elektropreces, dienasgaimas lampas, baterijas un riepas.

Juridiskām personām
 

Piedāvājam līguma slēgšanu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, t.sk. videi kaitīgo atkritumu savākšanu.

 

Tālr. informācijai - 639 60737

Apsaimniekojam šādus atkritumu veidus:
 
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • dienasgaismas lampas,
  • atstrādātu motoreļļu,
  • eļļas filtrus,
  • svina akumulatorus,
  • baterijas.

Par citu sadzīves bīstamo atkritumu savākšanu lūdzam vienoties!

 

Kontaktpersona:


Dzintars Kļava

Atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Tālr. 29448028

639 22713