VIDES SERVISS
Bauska


|2 
 
 

 

 

Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana Bauskā uzsākta 2003.g. pēc PHARE ACCESS 2000 projekta realizācijas.

 

SIA "Vides serviss" ir saņēmis atbilstošas atļaujas sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai savā darbības reģionā.

Iedzīvotājiem
 

Iedzīvotāji bez maksas videi kaitīgās preces var nodot:

  • dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā;
  • uzņēmuma un pašvaldības rīkotajās izbraukuma akcijās, aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā, kā arī laikrakstos "Bauskas Novada Vēstis" un "Bauskas Dzīve".

Bez maksas tiek pieņemtas neizjauktas elektropreces, dienasgaimas lampas, baterijas.

Juridiskām personām
 

Piedāvājam līguma slēgšanu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, t.sk. videi kaitīgo atkritumu savākšanu.

 

Tālr. informācijai - 639 60737

Apsaimniekojam šādus atkritumu veidus:
 
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • dienasgaismas lampas,
  • atstrādātu motoreļļu,
  • eļļas filtrus,
  • svina akumulatorus,
  • baterijas.

Par citu sadzīves bīstamo atkritumu savākšanu lūdzam vienoties!

 

Tālr. informācijai: 639 22713