VIDES SERVISS
Bauska


Ar 1.04.2020. Pārtraukta jebkura veida atbritumu apglabāšana "Grantiņu" atkritumu poligonā.
03.04.2020
 

Informējam, ka no 06.09.2018. atjaunojam sadzīves atkritumu pieņemšanu par maksu no iedzīvotājiem poligonā "Grantiņi".


Sadzīves atkritumi no iedzīvotājiem tiks pieņemti tikai vienu dienu nedēļā - ceturtdienās.

 

Pieņemšanas laiks no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00).

 

Poligona tel. nr. 62901040.

 

Maksu par atkritumu nodošanu skatiet zemāk. 

Atkritumu deponēšana (apglabāšana) poligonā "Grantiņi"
 

SIA "Vides serviss" informē, ka, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, saimniecisko darbību atkritumu poligonā "Grantiņi" ir uzsācis SIA "Vides serviss", pārņemot to no SIA "Zemgales Eko".

SIA "Zemgales Eko" reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA "Zemgales Eko" (ko veido sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Grantiņi" atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), pievienojot to Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "Vides serviss".

 

Līdz brīdim, kamēr Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija neapstiprinās jaunu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu sadzīves atkritumu poligonam "Grantiņi", lai nodrošinātu lietotājiem nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus, SIA "Vides serviss" piemēros Regulatora SIA "Zemgales Eko" apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu atkritumu poligonā "Grantiņi". 

 

Ņemot vērā, ka ar 2020. gada 1. janvāri palielinās dabas resursa nodokļa likme

palielinās atkritumu* apglabāšanas izmaksas poligonā “Grantiņi”

 

Sadzīves atkritumi
(ar PVN) no 01.01.2020.

Būvniecības, būvju
nojaukšanas atkritumi
(ar PVN) no 01.01.2020
.

Ražošanas atkritumi
(ar PVN) no 01.01.2020
.

EUR/t

EUR/t

EUR/t

87,69

87,69

87,69

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.78

Rīgā 2019.gada 18.aprīlī (prot. Nr.18, 2.p.)

 

1. apstiprināt SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

  Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t
1.1. 43,00 65,47
1.2. 50,00 72,47

 

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir spēkā šādos laikposmos:

 

2.1. tarifs 65,47 EUR/t - no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.decembrim;

 

2.2. tarifs 72,47 EUR/t - no 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

 

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

 

 

Poligona "Grantiņi" atrašanās vieta kartē: