VIDES SERVISS
Bauska


 

Informējam, ka īslaicīgi netiek pieņemti atkritumi poligonā "Grantiņi" no privātpersonām un juridiskām personām. 

 

SIA "Vides serviss" nodrošinās atkritumu savākšanu un izvešanu kā līdz šim. 

Atkritumu deponēšana (apglabāšana) poligonā "Grantiņi"
 

SIA "Vides serviss" informē, ka, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, saimniecisko darbību atkritumu poligonā "Grantiņi" ir uzsācis SIA "Vides serviss", pārņemot to no SIA "Zemgales Eko".

SIA "Zemgales Eko" reorganizācijas rezultātā notika sadalīšana, nodalot daļu mantas no SIA "Zemgales Eko" (ko veido sadzīves atkritumu apglabāšana poligonā "Grantiņi" atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums), pievienojot to Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "Vides serviss".

 

Līdz brīdim, kamēr Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija neapstiprinās jaunu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu sadzīves atkritumu poligonam "Grantiņi", lai nodrošinātu lietotājiem nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus, SIA "Vides serviss" piemēros Regulatora SIA "Zemgales Eko" apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu atkritumu poligonā "Grantiņi". 

 

Ņemot vērā, ka ar 2018. gada 1. janvāri palielinās dabas resursa nodokļa likme

palielinās atkritumu* apglabāšanas izmaksas poligonā “Grantiņi”

 

Sadzīves atkritumi
(ar PVN) 01.01.-31.12.2018.

Būvniecības, būvju
nojaukšanas atkritumi
(ar PVN) 
01.01.-31.12.2018.

Ražošanas atkritumi
(ar PVN) 
01.01.-31.12.2018.

EUR/t

EUR/t

EUR/t

69,54

69,54

69,54

 

Atkritumu apglabāšanas tarifa atšifrējums:

 

 

Mērvienība

Līdz 31.12.2017.

No 01.01. līdz 31.12.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora SIA Zemgales EKO apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Grantiņi"

EUR/t

22,47

22,47

Dabas resursu nodoklis

EUR/t

25,00

35,00

Summa bez PVN

EUR/t

47,47

57,47

PVN21%

EUR/t

9,97

12,07

Kopā ar PVN

EUR/t

57,44

69,54

  *par sadzīves ražošanas atkritumiem, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus)

 

Poligona "Grantiņi" atrašanās vieta kartē: