VIDES SERVISS
Bauska


|1 
Tīras ielas = tīrāks gaiss = tīrāki notekūdeņi = tīrāka apkārtējā vide
 

Jau 2011. gadā tika aktualizēta problēma par pilsētas ielu un gaisa piesārņojumu, kas rodas tranzīta satiksmes rezultātā. Ņemot vērā ēku blīvo izvietojumu, putekļi (kvēpi, smiltis un citas cietās daļiņas) paliek Bauskas pilsētā. Kā risinājums tika izvēlēts ieviest mehanizētu ielu uzkopšanu, kas nodrošinātu gan ielu mitrināšanu, gan putekļu savākšanu ar vakuumsūkni.

 

2011. gada nogalē pašvaldība nolēma līdzfinansēt šādas specializētas automašīnas iegādi, un 2013. gada maija vidū SIA „Vides serviss" saņēma jaunu ielu kopšanas transporta tehniku.


Līdz šim Bauskas pilsētā braucamās daļas nomales kopšanu veica pieguļošo teritoriju īpašnieki, no tiem 20% bija pašvaldības atbildībā, kur kopšanu veica SIA „Vides serviss" sētnieki, 80% citas fiziskas un juridiskas personas. Jāatzīst, ka situācija nebija vienlīdzīga visā pilsētā un slaucīšana, izmantojot slotu, nespēj aizstāt ielu mehānisku mitrināšanu un saslauku savākšanu. Darbs tika organizēts vairākās pakāpēs - sētnieki veica braucamās daļas smilšu saslaucīšanu 1 metra platumā no apmales, atsevišķi tika organizēta traktortehnika un krāvēji smilšu kaudzīšu savākšanai. 

Jauna tehnika = izdevīgi = droši
 

Veicot šo darbu mehāniski ar vienu automašīnu visā pilsētā, izmaksas ir līdzvērtīgas līdzšinējai ielu kopšanai 20% apmērā. Ieguvēji ir visi pilsētas iedzīvotāji, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldītāji, kuru pienākums bija veikt pieguļošās teritorijas kopšanu, kas atradās blakus īpašumam. 

 

Ir uzlaboti visu iesaistīto darbinieku darba drošības apstākļi. Sētniekiem darba pienākumos joprojām ietilps lielāku atkritumu un zaru uzlasīšana.

Veicamie darbi
 
  • Laukumu un ietvju, kas atrodas pie braucamās daļas mazgāšana ar augstspiediena strūklu
  • Puķu stādījumu laistīšana, lapu iesūkšana ar jaudīgu vakuumsūkni
  • Ziemas periodā - sniega šķūrēšanai un kaisīšanai ar pretslīdes materiāliem (sāls un sāls šķīdumu vai sāls un smilts maisījumu).

Darbs Bauskas pilsētā tiek organizēts regulāri, sadalot ielas pēc to noslogojuma un prioritātes.

 

Aicinām transportlīdzekļu vadītājus uz sadarbību un sapratni, respektējot izvietotās pagaidu apstāšanās aizlieguma zīmes.   

Piedāvājam mehānisku teritorijas kopšanu jebkurā Jums vēlamā laikā
 
  • Mitrināšana
  • Slaucīšana
  • Saslauku sasūkšana
  • Darba platums - 2.3 metri

 

Tālr.: 29230191, 639 22713