VIDES SERVISS
Bauska


Mans Nams
 

Informatīvais izdevums par Namu pārvaldīšanu.

Skatīt šeit. Mans Nams

Iesniegums
 

SIA "Vides serviss" speciālisti saņemot zvanu, nekavējoties nodod informāciju avārijas dienestā dežūrējošiem speciālistiem, kas novērš avārijas situāciju (piem., apkures sistēmas darbības pārtraukums, kanalizācijas aizsērējums, caurules plīsums, elektropadeves traucējumi koplietošanas telpās u.tml.). Avārijas izsaukums nemaina ēkas inženiertehnisko risinājumu esošo kārtību.

Gadījumā, ja klienta komforta līmenis joprojām nav vēlamais, lūdzam rakstīt IESNIEGUMU aprakstot problēmu, izsakot vēlmes un vajadzības.

Iesnieguma formu skatīt šeit 

 


Namu pārvaldīšana

Klientu daļa

Tālr.: 639 60657

Mob.: 29363655

E-pasts: nami@videsserviss.lv

 

Bojājumu pieteikšana darba laikā

Tālr.: 639 60656

Mob.: 295 49225

Ārpus darba laika (24h)

Tālr.: 639 22713

Mob.: 283 71865

|1 
 

SIA „Vides serviss” galvenās vērtības ir pieredzējuši speciālisti, godprātīgi veikts kvalitatīvs darbs, klientu apmierinātība un uzņēmuma darba caurskatāmība. Mēs strādājam, lai, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un pieredzējušu speciālistu darbu, uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un vienmēr veidotu atgriezenisko saiti ar mūsu klientiem.

 

SIA „Vides serviss” galvenie mērķi namu pārvaldīšanā:

  • Nodrošināt klientiem nepārtrauktu pakalpojumu pieejamību visaugstākajā līmenī
  • Veidot dialogu ar klientu – uzklausīt un ņemt vērā ierosinājumus, sūdzības un iesniegumus, meklēt kopīgus risinājumus
  • Uzlabot namu apsaimniekošanas finansiālos rādītājus, mazināt parādu apjomu
  • Skaidrot klientiem izmaksu veidošanos
  • Atbalstīt klientus iniciatīvu īstenošanā, kas nepieciešamas labiekārtotas vides izveidošanai un uzturēšanai. 

 

Ja jums ir jautājumi par namu pārvaldīšanas jautājumiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai ir kādas neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums! Rakstiet uz nami@videsserviss.lv vai zvaniet pa tālr. 639 60656.

Namu pārvaldnieki
 

Ar 2016. gada 1. jūliju mājas vecākā pienākumus pārņem SIA "Vides serviss" iecelti NAMU PĀRVALDNIEKI ar atbilstošu profesionālo izglītību un 4. profesionālās kvalifikācijas līmeni.

 

Katra pārvaldnieka pārziņā ir 64 dzīvojamās mājas.

  • Namu pārvaldnieks Jānis Skuja (tālr. 639 60825, mob. 20265600)
  • Namu pārvaldnieks Edvīns Leitāns (tālr. 639 60825, mob. 29254443)

Informāciju par katra pārvaldnieka mājām meklējiet sadaļā Pārvaldībā esošie nami. Ar pārvaldniekiem lūdzam sazināties TIKAI darba dienās darba laikā.