VIDES SERVISS
Bauska


|1 
Salātu iela 20
Daudzdzīvokļu mājas Salātu ielā 20 renovācija
15.10.2015

Bauskā, Salātu ielā 20 ir noslēgušies mājas siltināšanas darbi. Mājas renovācijas darbi projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 20, Bauskā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ietvaros tika uzsākti 2015.gada 1.jūnijā.

 

Būvnieks, SIA "Benson Industry", veica šādus renovācijas darbus:

· Sienu un cokola siltināšana.
· Gala sienu stiprināšanu.
· Bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana.
· Jumta renovāciju.
· Koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa.
· Dzīvokļu logu, lodžiju stiklojuma nomaiņa.
· Siltumapgādes sadales sistēmas renovācija.
· Karstā ūdens sadales sistēmas renovācija.

 

Noslēgtais līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) paredz, ka ap 30% no izmaksām līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Tas, kādā apmērā tiks piešķirts līdzfinansējums, būs zināms tikai pēc LIAA vērtējuma saņemšanas. Kopējie renovācijas izdevumi ir EUR 358 995.95, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību.

 

Renovācijas izdevumu segšanai 2015.gada aprīlī tika parakstīts kreditēšanas līgums ar AS Swedbank . Līguma termiņs - 10 gadi. Pirmos 12 mēnešus tiek piemērots labvēlības periods un iedzīvotāji maksā tikai bankas kredīta %, kas sastāda EUR 0.50/m2. Pēc labvēlības perioda beigām paredzamais dzīvokļu maksājums būs 1.05 EUR/m2. Kopējie projekta vidējie izdevumi vienam dzīvojamam kvadrātmetram pēc paredzamā LIAA finansējuma atmaksas ir ~ EUR 108.

 

Veicot energoefektivitātes pasākumus, pievilcīgāks kļūst ne tikai ēkas vizuālais izskats. Vislielākais ieguvums ir samazināts siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi par apkuri. Tāpat uzlabojas ēkas mikroklimats - konstrukcijas kļūst sausākas un telpās paliek siltāk. Pēc renovācijas paaugstinās dzīvokļu komforta līmenis un tirgus vērtība.

 

Būvnieks: SIA "Benson Industry".

Būvuzraugs: Andrejs Karpičs.

Projektētājs, autoruzraugs: SIA "Balts un Melns".

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Plūdoņa iela 58, Bauskā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
 

Projekta kopējās izmaksas: 197 317,49 EURLIAA atmaksātais finansējums: 97 563,41 EUR

 

Maksa par renovāciju iedzīvotājiem: 0,75 EUR/m2 (SEB bankā saņemtā kredīta segšanai 10 gados)

 

Būvdarbu veicējs: pēc iepirkuma procedūras SIA "Kvēle"

 

Būvuzraugs: SIA "Būvuzņēmējs DL" (Dainis Lietavietis)

 

SIA "Vides serviss" pārņēma projektu no DzīKS "Bauska" 2013. gadā.

 

 

Projekta ietvaros tika veikti šādi darbi:

  • norobežojošās fasādes un gala sienu siltināšana,
  • cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana (t.sk.ventilācijas skursteņu remonts, kāpņu telpu jumtiņa siltināšana),
  • pagraba pārseguma siltināšana (t.sk.pagraba ventilācijas sistēmas  sakārtošana, nenomainīto pagraba logu nomaiņa),
  • koka rāmju logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņutelpās,
  • koka ārdurvju un pagraba durvju nomaiņa,
  • apkures sistēmas uzlabošana,
  • ēkas ventilācijas sistēmas kanālu tīrīšana.