Kontakti/Rekvizīti

Avārijas dienests 24h diennaktī:

Tālr.: 639 22713
Mob.: 283 71865

Darba laikā:

Tālr.: 639 60656
Mob.: 295 49225

Uzņēmuma kontakti:

SIA “vides serviss” birojs Bauska, Salātu iela 7a
Tālr. 639 60613
E-pasts: Pasts@videsserviss.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

Pie valdes priekšsēdētāja un speciālistiem iepriekš piesakoties:
Tālr. 639 60613
E-pasts: Pasts@videsserviss.lv
Iesniegumus varat iesūtīt mums elektroniski šeit - Iesniegumi
 

Darba laiki

Darba laiks

Klientu apkalpošana un kase:
Pirmdiena 08:00-18:00
Otrdiena 08:00-17:00
Trešdiena 08:00-17:00
Ceturtdiena 08:00-17:00
Piektdiena 08:00-16:00
Pārtraukums 12:00 – 13:00
Brīvdienas - sestdiena, svētdiena

Darba laiks Laukumam

Klientu apkalpošana un kase:
Pirmdiena 08:00-18:00
Otrdiena 08:00-17:00
Trešdiena 08:00-17:00
Ceturtdiena 08:00-17:00
Piektdiena 08:00-16:00
Pārtraukums 12:00 – 13:00
Brīvdienas - sestdiena, svētdiena

Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta nr.: LV55 HABA 0551 0290 0047 5
Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV86 UNLA 0050 0163 2178 4
Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22
Konta nr.: LV47 PARX 0012 4621 5000 1