Namu pārvaldīšana

Pārvaldībā esošo namu adreses

NAMU PĀRVALDNIEKI

EDVĪNS LEITĀNS JĀNIS SKUJA
Pilsētas mazās mājas    (ar individuālo apkuri) Daudzdzīvokļu nami Pilsētas mazās mājas       (ar individuālo apkuri) Daudzdzīvokļu nami
Kalēju 1 Dārza 4 Baznīcas 3 Biržu 10
Kalēju 12 Dārza 5 Baznīcas 9/2 Ceriņu 1
Kalēju 22 Dārza 6 Biržu 5 Ceriņu 3
Kalēju 32 Dārza 8     Ceriņu 4
Kalēju 1a Dārza 10 Biržu 7 Dārza 13
    Dārza 12 Brīvības 3 Dārza 14
Mēmeles 11 Mēmeles 3b Brīvības 7 Dārza 15
Pasta 2 Pilskalna 51 Kalna 10 Dārza 17
Pasta 6 Pionieru 1 Kalna 20 Dārza 19
Pasta 13 Plūdoņa 58 Rīgas 9 Dārza 21
    Pļavu 2 Rīgas 10 Dārza 23
Pasta 1/3 Pļavu 4 Rīgas 11 Dārza 24
Plūdoņa 15 Pļavu 6 Rīgas 14 Dārza 25
Plūdoņa 19 Salātu 8 Rīgas 17 Dārza 62
Plūdoņa 29 Salātu 28 Rīgas 25 Dārza 22/1
Plūdoņa 39 Salātu 30 Rīgas 40 Dārza 22/2
Plūdoņa 52 Salātu 33 Rīgas 44 Dārza 9
Plūdoņa 54 Salātu 6/2 Rīgas 45 Rīgas 64B
Plūdoņa 56 Salātu 6/3 Rīgas 46 Salātu 12
Plūdoņa 13 Saules 12 Rīgas 51 Salātu 14
Plūdoņa 23/1 Slimnīcas 1 Rīgas 59 Salātu 18
Plūdoņa 36/1 Slimnīcas 5 Rīgas 71 Salātu 20
Plūdoņa 36/2 Upmalas 4 Rīgas 19 Salātu 21
Upmalas 10 Vītolu 2 Rīgas 19A Salātu 16/1
Upmalas 10/2 Vītolu 14 Rīgas 22/1 Salātu 16/2
Uzvaras 21 Vītolu 10 Rūpniecības 18 Skolas 15
Uzvaras 15/1 Vītolu 12 Rūpniecības 20 Skolas 15F
    Zaļā 11/3 Salātu 2  
    Zaļā 11/4 Strautnieku 2  
Zaļā 17 Zaļā 11/6 Strautnieku 5  
Zaļā 19     Strautnieku 6  
Zaļā 21     Upes 3  
        Ziedoņu 2a  

 

Namu pārvaldnieks : Jānis Skuja (tālr. 639 60825, mob. 20265600)  

Namu pārvaldnieka Edvīns Leitāns (tālr. 639 60825, mob. 29254443)