Ziņas

image
05.01.2023

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas 2023. gadā

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu un atkritumu poligona pakalpojumu izmaksu pieaugumu, no 2023. gada 1. janvāra maksa par 1.0 m3 (vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā tiek noteikta 35.84 EUR/m3 (t.sk. PVN).

Izmaksu pieaugums skaidrojams ar to, ka ar 2023. gada 1. janvāri mainās dabas resursa nodokļa likme no 80,00 EUR uz 95,00 EUR par tonnu sadzīves atkritumu, līdz ar to arī pieaug SIA “Getliņi Eko” poligona izmaksas par sadzīves atkritumu pieņemšanu.

2020. gada 23. novembrī Saeima apstiprināja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu katru gadu.

Pamatojoties uz likuma grozījumiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2021. gada 9. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 139, ar kuru apstiprināja SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 135.50 EUR par tonnu sākot no 2023. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa noteic: ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits poligona tarifs, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.


Maksas veidi

Maksa EUR t.sk. 21% PVN

Mērvienība

Līdz 31.12.2022.

No 01.01.2023.

1.1 m sadzīves atkritumu konteinera izvešanas maksa t.sk. PVN (daudzdzīvokļu mājas)

EUR/m3

37.39

39.42

0.24 m sadzīves atkritumu konteinera izvešanas maksa (privātmājas)


Reize

8.16

8.60