Ziņas

image
21.06.2022

Bioloģiskos atkritumus šķirot aicināti arī daudzdzīvokļu ēkās dzīvojošie

No sadzīves atkritumiem gandrīz puse ir bioloģiski noārdāmi atkritumi, tāpēc šķirot tos atsevišķi ir ne tikai loģiski un ilgtspējīgi, bet arī ekonomiski izdevīgi. Turklāt mūsdienās nepietiek tikai ar iepakojuma šķirošanu, tāpēc iespēja šķirot bioloģiskos atkritumus kļūst aktuāla arī pilsētā.

Latvijā pieaug ne tikai kopējais radītais atkritumu daudzums, bet arī bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms, tāpēc ir jāstrādā, lai veicinātu gan to dalītu vākšanu, gan pārstrādi un lai samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.

Ja līdz šim bioloģisko atkritumu šķirošana vai kompostu veidošana bija privilēģija privātmāju īpašniekiem, tad šobrīd bioloģisko atkritumu šķirošanu SIA “Vides serviss” piedāvā arī iedzīvotājiem daudzdzīvokļu ēkās.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. pantā noteikts, ka bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi, mājsaimniecību, biroju, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu (restorānu, ēdnīcu u. c.), vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietu pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas rūpniecības uzņēmumu atkritumi.

Lai panāktu ekonomisko izdevīgumu pakalpojuma saņēmējiem, bioloģisko atkritumu izvešana Bauskas apvienības pārvaldē un pilsētā ir lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana. Atšķirojot bioloģiski noārdāmos atkritumus, samazinās sadzīves atkritumu daudzums un to izvešanas biežums, tādejādi samazinās arī izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu kopumā.

Ieguvumi bioloģisko atkritumu šķirošanai:

  • Samazinās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
  • Retāk jāizved sadzīves atkritumi.
  • Tīrāki sadzīves atkritumu konteineri, jo samazinās atkritumu apjoms.
  • Lielākā daļa bioloģisko atkritumu tiek pārstrādāti, netiek apglabāti poligonā.

Izmaksas šķirojot bioloģiskos atkritumus:

  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas – 27,12 Eur/m3 (ar PVN)
  • Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas – 33,99 Eur/m3 (ar PVN)
  • Ietaupījums – 6,87 Eur/m3 (ar PVN) + ietaupījums no sadzīves atkritumu maksas (jo samazinās to izvestais apjoms).

Kā rīkoties, ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji vēlas šķirot bioloģiskos atkritumus?

  • Izteikt šādu vēlmi savas mājas apsaimniekotājam, kas pēc tam var vērsties “Vides serviss”, lai organizētu speciālo konteineru izvietošanu.
  • “Vides serviss” pārvaldītajās mājās – izteikt vēlmi mājas pārvaldniekam, ja nepieciešams, tiks rīkota mājas iedzīvotāju aptauja un organizēta speciālo konteineru izvietošana pie mājas.