Ziņas

image
02.01.2022

Mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Ņemot vērā poligona “Getliņi” (SIA “Getliņi Eko”) tarifa izmaiņas, kas apstiprinātas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) 2021. gada 9. decembrī, SIA “Vides serviss” ar 2022. gada 10. janvāri nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā 28,09 EUR/m3 (bez PVN).

Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas poligonā “Getliņi” (EUR/t)

Tarifu veidi

Mērvienība

Tarifs līdz 31.12.2021.

No 01.01.-09.01.2022.

No 10.01.2022. līdz jauna tarifa apstiprināšanai

Sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas

EUR/t

80,53

87,47

150,77

t.sk.

SPRK apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Getliņi EKO” t.sk. dabas resursu nodoklis

EUR/t

66,55

72,29

124,60

Pievienotās vērtības nodoklis

EUR/t

13,98

15,18

26,17Maksas veidi

Maksa

Mērvienība

Līdz 31.12.2021

No 01.01.-09.01.2022.

No 10.01.2022. līdz jauna tarifa apstiprināšanai

1.0 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

EUR/m3

24.16

25.13

33.99

0.24 m sadzīves atkritumu konteinera izvešanas maksa


Reize

5.80

6.03

8.16