Bioloģiskie atkritumi

Bioloģiskie atkritumi

Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu, bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi šāda veida atkritumi:

  • dārzu vai parku atkritumi;
  • mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi;
  • citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi, piemēram, virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi u.tml.

Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski sadalāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Bioloģiskos atkritumus kompostē sadzīves atkritumu poligonos vai vietās, kuras speciāli ierīkotas bioloģisko atkritumu kompostēšanai.

SIA "Vides serviss" piedāvā bioloģisko atkritumu savākšanu un izvešanu speciālos konteineros.

Līguma noslēgšanas forma