Namu pārvaldīšana

Pārvaldībā esošo namu adreses

NAMU PĀRVALDNIEKI

ERLENDS LĪKAIS

(tālr. 639 60825, mob. 29254443)

Zvani tiek pieņemti tikai darba dienās darba laikā! Citā laikā zvanīt uz avārijas dienesta nr. 28371865

 

Pārvaldnieka pagaidām nav, lūgums sazināties ar nodaļas vadītāju Sigitu Ģedraiti (mob. 25762020)  
Pilsētas mazās mājas    (ar individuālo apkuri) Daudzdzīvokļu nami Pilsētas mazās mājas (ar individuālo apkuri) Daudzdzīvokļu nami
Kalēju 1 Dārza 4 Baznīcas 3 Biržu 10
Kalēju 12 Dārza 5 Baznīcas 9/2 Ceriņu 1
Kalēju 22 Dārza 6 Biržu 5 Ceriņu 3
Kalēju 32 Dārza 8     Ceriņu 4
Kalēju 1a Dārza 10 Biržu 7 Dārza 13
    Dārza 12 Brīvības 3 Dārza 14
Mēmeles 11 Ošu 24 Brīvības 7 Dārza 15
Pasta 2 Pilskalna 51 Kalna 10 Dārza 17
Pasta 6 Pionieru 1 Kalna 20 Dārza 19
Pasta 13 Plūdoņa 58 Rīgas 9 Dārza 21
    Pļavu 2 Rīgas 10 Dārza 23
Pasta 1/3 Pļavu 4 Rīgas 11 Dārza 24
Plūdoņa 15 Pļavu 6 Rīgas 14 Dārza 25
Plūdoņa 19 Salātu 8 Rīgas 17 Dārza 62
Plūdoņa 29 Salātu 28 Rīgas 25 Dārza 22/1
Plūdoņa 39 Salātu 30 Rīgas 40 Dārza 22/2
Plūdoņa 52 Salātu 33 Rīgas 44 Dārza 9
Plūdoņa 54 Salātu 6/2 Rīgas 45 Rīgas 64B
Plūdoņa 56 Salātu 6/3 Rīgas 46 Salātu 12
Plūdoņa 13 Saules 12 Rīgas 51 Salātu 14
Plūdoņa 23/1 Slimnīcas 1 Rīgas 59 Salātu 18
Plūdoņa 36/1 Slimnīcas 5 Rīgas 71 Salātu 20
Plūdoņa 36/2 Upmalas 4 Rīgas 19 Salātu 21
Upmalas 10 Vītolu 2 Rīgas 19A Salātu 16/1
Upmalas 10/2 Vītolu 14 Rīgas 22/1 Salātu 16/2
Uzvaras 21 Vītolu 10 Rūpniecības 18 Rīgas 58
Uzvaras 15/1 Vītolu 12 Rūpniecības 20    
    Zaļā 11/3 Salātu 2  
    Zaļā 11/4 Strautnieku 2  
Zaļā 17 Zaļā 11/6 Strautnieku 5  
Zaļā 19     Strautnieku 6  
Zaļā 21     Upes 3  
        Bērzkalnu 7