Atkritumu apsaimniekošana

Videi kaitīgie atkritumi

SIA "Vides serviss" ir saņēmis atbilstošas atļaujas sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai savā darbības reģionā.

Apsaimniekojam šādus atkritumu veidus:

 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
 • dienasgaismas lampas,
 • atstrādātu motoreļļu,
 • eļļas filtrus,
 • svina akumulatorus,
 • baterijas.

 

Privātpersonas videi kaitīgās preces var nodot:

 • dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā;
 • uzņēmuma un pašvaldības rīkotajās akcijās - aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā, kā arī laikrakstos "Bauskas Novada Vēstis" un "Bauskas Dzīve".

 

Bez maksas tiek pieņemtas:

 • neizjauktas elektropreces,
 • baterijas, akumulatori.

Par maksu tiek pieņemti sekojoši videi kaitīgie bīstamie atkritumi:

 • Antifrīza šķidrums 
 • Eļļas filtri
 • Transmisijas un motoreļļas
 • Nolietotas automašīnu riepas
 • Luminiscences (dienas gaismas gāzizlādes) spuldzes
 • Azbestu saturoši būvmateriāli.

Ar pakalpojumu cenām varat iepazīties šeit.

 

Juridiskām personām

Piedāvājam līguma slēgšanu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, t.sk. videi kaitīgo atkritumu savākšanu.

Līguma slēgšanas forma