Namu pārvaldīšana

Normatīvie akti

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (stājās spēkā 01.01.2010.)

Dzīvokļa īpašuma likums (stājās spēkā 01.01.2011.)

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju (stājas spēkā 25.07.1995. Grozījumi, stājas spēkā 01.01.2014.)

Par nekustamā īpašuma nodokli (stājās spēkā 01.01.1998. Grozījumi 18.12.2012. Grozījumi no 01.01.2014.)

 

Ministru kabineta noteikumi

Nr. 1014 Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (stājās spēkā 18.12.2008. Grozījumi 25.09.2013.)

Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (stājās spēkā 19.12.2008. Grozījumi 25.09.2013.)

 

Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (stājās spēkā 28.02.2013.)

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu (stājās spēkā 01.02.2013.)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā (stājās spēkā 29.08.2013.

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa 

pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tai skaitā ratiņkrēsla 

 

pacēlāju iegādei (stājās spēkā 28.11.2012., grozījumi 26.09.2013.)

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (stājās spēkā 27.05.2010., precizēti 22.07.2010.)

Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu (stājās spēkā 24.02.2011., grozījumi 26.09.2013.) 

Citus normatīvos aktus skatiet šeit.