Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumi

Maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  • Dabas resursu nodoklis – tarifa mainīgā daļa, kas katru gada palielinās.
  • Tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. "Vides serviss" sadzīves atkritumus nogādā divos poligonos – "Brakšķi" Jelgavā un "Getliņi EKO" Rīgā.
  • SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aktuālais tarifs

Bauskas apvienības pārvaldē (Bauskas pilsētā un pagastu nodaļās)

    01.01.-09.01.2022. No 10.01.2022. līdz jauna tarifa apstiprināšanai
1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

EUR/m3

(t.sk. PVN)
25,13 33,99
0.24 m3  sadzīves atkritumu konteinera izvešanas maksa (privātmājas)

1 izvešanas reize

(t.sk. PVN)
6,03 8,16
1.1 m3 sadzīves atkritumu konteinera izvešanas  maksa (daudzdzīvokļu mājas)

 

1 izvešanas reize

(t.sk. PVN)

27,65   37,39

 

Rundāles apvienības pārvaldē

   

01.12.-31.12.2021.

01.01.2022. līdz jauna tarifa apstiprināšanai

1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

EUR/m3

(t.sk. PVN)

24,14

25,31

0.24 m3  sadzīves atkritumu konteinera izvešanas maksa (privātmājas)

1 izvešanas reize

(t.sk PVN)

5,80

6,07

1.1 m3  sadzīves atkritumu konteinera izvešanas  maksa (daudzdzīvokļu mājas)

1 izvešanas reize

(t.sk PVN)

 26,56

 27,84

 

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu Bauskas un Rundāles novadā atšķiras, jo atkritumi no katra novada tiek nogādāti citā atkritumu poligonā. Rundāles novadā savāktie atkritumi tiek nogādāti poligonā "Brakšķi", Bauskas novadā savāketie atkritumi tiek nogādāti poligonā "Getliņi EKO". Šajos poligonos atšķiras sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas un ceļa izdevumi uz poligonu.